DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Karel Hirman

9 2 1 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Karel Hirman

My máme diverzifikované dodávky, už tento rok som povedal, aktuálne zhruba tretina je ten tzv. nórsky kontrakt, tretina je zhruba skvapalnený plyn, tretina nám ešte prúdi cez územie Ukrajiny smerom na Slovensko, ale aj do niektorých iných krajín. Lenže ten ten ten prítok cez Ukrajinu sa neustále stenčuje a hovorím, že je ohrozený, teraz je mobilizácia, vyhlásil, je vyhlásená čiastočná mobilizácia.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

SPP v priebehu roka diverzifikoval dodávky plynu. Približne jedna tretina pochádza z Nórska, druhá z dovozu skvapalneného plynu, kým tretiu tretinu stále pokrývajú dodávky z Ruska. Tie k nám vzhľadom na odstávku plynovodu Nord Stream 1 prúdia cez Ukrajinu. Zároveň k nám od východných susedov prúdi aj ruský plyn, ktorý posielame do ďalších európskych krajín. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Karel Hirman

Do 31. decembra majú ceny energií, sú zafixované na základe výnosu ÚRSO, na základe cien, ktoré boli predtým. Žiadna domácnosť do konca roka nebude mať zmenenú jednotkovú cenu energie. To je kľúčové. To čo keď aj niečo majú zmenené zálohové platby, to je spôsobené tým, že mali povedzme vyššiu spotrebu ako v uplynulom období.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) stanovuje maximálne ceny pre odberateľov podliehajúcich cenovej regulácii každý rok určením tzv. cenových stropov, tie sa do konca roka meniť nebudú. Do ceny však vstupujú aj ďalšie faktory. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  ...

Karel Hirman

My na Slovensku máme oproti našim susedom výraznú výhodu v tom, že máme cenu pre domácnosti do 31. decembra zafixovanú. To nemajú Česi, to nemajú Rakúšania, lebo tam boli domácnosti už na voľnom trhu.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

Spôsob, akým sa určuje výpočet ceny elektriny na Slovensku je rozdielny akov okolitých krajinách, napríklad v Česku či Rakúsku. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vysvetľuje túto problematiku regulačnými nástrojmi, ktoré má k dispozícií a vďaka ktorým môže ovplyvňovať cenu elektriny pre domácnosti na rok dopredu....

Karel Hirman

My máme zafixovanú cenu silovej elektriky na trojnásobne nižšej úrovni ako ju teraz zafixovala Česká republika. Samozrejme, to je silová. Konečný účet je spojený s distribučnými a ďalšími poplatkami.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Nepravda

Slovensko aj Česká republika sa v reakcii na stúpajúce ceny energií rozhodli pristúpiť k zastropovaniu cien silovej elektriny. Zatiaľčo české riešenie je už schválené zákonom, slovenské memorandum je potrebné ešte legislatívne dotiahnuť. Pravdou však je, že Slovensko má zastropovanú nižšiu cenu, a to dokonca štvornásobne a nie trojnásobne ako to hovorí minister Hirman. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý....

Karel Hirman

Prepáčte, ale takto. Podiel závisí, platy vtedy boli nižšie, ten podiel je rovnaký, tzn. matematika sedí. Ten podiel sa vypracoval za uplynulých 10 - 15 rokov vlád, ja len si dovolím podotknúť, že to boli iné vlády. Tie dáta, aj čo vy spomínate, nie sú za posledný rok nie sú za predchádzajúci rok, ale za predošlé, takže sa bavme korektne, že v takejto situácii naše domácnosti sú za posledných 10 - 15 rokov.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

Infografika z roku 2019 ukazuje, že podiel nevyhnutných výdavkov sa v rozpočtoch slovenských domácností medzi rokmi 2005 až 2017 výrazne nemenil a posledné údaje z nej hovoria, že priemerná slovenská domácnosť dala na bývanie, vodu a energie 23,7 % svojich príjmov. Podľa analýzy, ktorú v auguste 2022 spracovala spoločnosť WOOD & Company „náklady na bývanie a energie tvoria v priemere vyše štvrtinu z celkových spotrebných výdavkov slovenských domácností. Elektrina, plyn a teplo tvoria z celkových nákladov domácností takmer desať percent.“ Porovnanie Eurostatu za posledné roky ukazuje, že Slovensko má skutočne najvyšší podiel nákladov na energie spomedzi EÚ. Najnovšie údaje sú dostupné za rok 2020, kedy bol podiel na úrovni 9,1 % pričom priemer EÚ bol 4,3 %. Za rok 2019 to bol 8,5% podiel Slovenska a priemer EÚ 4,1 %....

Karel Hirman

V každom prípade je tu jeden rozdiel, máme hlavným alebo dominantným dodávateľom plynu na slovenskom trhu je Slovenský plynárenský priemysel, ktorý bol za predchádzajúcich vlád, takpovediac sa vrátil stopercentne do rúk štátu.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

SPP je skutočne dominantným dodávateľom plynu na Slovensku a Slovenská republika sa v roku 2014 stala jediným akcionárom podniku. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. ...

Karel Hirman

Vtedy sme tiež mali dostatočné zásoby, ale nám Putin vtedy prvýkrát vypol plyn a v Kapušanoch v januári aj v Bratislave vtedy mrzlo, možno si mnohí spomenú, sme mali nulu. Takže sme sa dostali do situácie, keď vtedajšia vláda Roberta Fica, samozrejme nie vlastnou vinou, vtedajší minister hospodárstva pán Jahnátek, to sa dá nájsť aj v archívoch, odpočítaval dni, kedy nám skolabuje vnútorný plynárenský distribučný systém. Našťastie sa vyriešila situácia na česko-slovenskej hranici v Lanžhote, otvoril sa reverzný prítok plynu z Českej republiky aj z Nemecka, kde bol prebytok plynu a v rámci európskej solidarity a v rámci spolupráce sa naša plynová kríza vyriešila o niekoľko dní skôr ako si pán Putin rozmyslel a zase tie kohútiky otvoril.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

Plynová kríza sa udiala ešte v roku 2009 ako dôsledok sporu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Začiatok, priebeh aj výsledok plynovej krízy fakticky zodpovedá scenáru, ktorý opisuje Karel Hirman, výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Karel Hirman

Aktuálne to (pozn. Putinove vyhlásenie čiastočnej mobilizácie) nemá zásadný vplyv, čoho dôsledok výsledok alebo dôkaz je ten, že trhy najprv v prvých hodinách po tomto vyhlásení stúpli, ale potom výrazne začali klesať ceny plynu na spotových trhoch, to je fakt.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

Keďže cena plynu na spotových trhoch skutočne narástla len po vyhlásení čiastočnej mobilizácie a potom začala klesať, výrok hodnotíme ako pravdivý. ...

Karel Hirman

Ja vám možno teraz odhalím trošku malé obchodné tajomstvo. Aktuálne je ruský potrubný plyn k nám dodávaný drahší ako je nákup trhu na spotových trhoch alebo na LNG. Jednoducho to je a mnohokrát to bolo v minulosti. To je obrovský mýtus o lacnom ruskom plyne, ktorý jednoducho nie veľmi sedí, jemne diplomaticky povedané. 

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Neoveriteľné

Ceny plynu z rôznych zdrojov sú na sebe často závislé a navzájom sa ovplyvňujú. Vzhľadom na konkrétne okolnosti môže byť komodita z jedného zdroja dodávaná dočasne lacnejšie. Tak to býva aj v prípade ruského plynu a LNG. Presnú cenu dodaného plynu na Slovensko však nie je možné porovnať pretože detaily kontraktov na dodávky plynu nie sú z verejných zdrojov dostupné. Tento výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. ...

Karel Hirman

Pán Putin sám začal hovoriť január 2009, keď prvýkrát nám zavrel plyn uprostred zimy a zase leto minulého roka, keď začali preukázateľne dodávky ruského plynu bez akýchkoľvek príčin do Európy výrazne klesať. Pred zimou si Gazprom zásobníky, ktoré vlastnil na území Nemecka, Rakúska, Holandska, ale aj nejakú kapacitu na území Slovenska, ktorú mal prenajatú, nezaplnil, nieže nezaplnil, oni zostali prázdne.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

V januári 2009 Rusko skutočne zastavilo dodávky plynu do Európy, v roku 2021 ich objem výrazne znížilo a zásobníky v niektorých krajinách tak neboli dostatočne naplnené. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  ...

success
error