DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Erik Tomáš

Hlas
52 16 14 5
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Erik Tomáš

Hlas

My máme precedens s jedným poslancom Národnej rady, ktorý napísal nenávistný status proti Židom a polícia s tým nevedela urobiť nič, pretože sa vyjadril, že on nevie pracovať s počítačom.

Výroky politikov o právach LGBTI+ ľudí - 25.10.2022
Zavádzajúce

Súd uznal Stanislava Mizíka nevinným v kauze nenávistného statusu na Facebooku. Dôvodom však nebola jeho údajná neschopnosť práce s počítačom, ale to, že polícia a prokuratúra nevedela jednoznačne dokázať, že status pridal práve Mizík. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci....

Erik Tomáš

Hlas

...toto je údaj predsedu finančného výboru parlamentu, že nadpríjmy budú 2,2 miliardy eur tento rok a budú k dispozícii.

Matovič a Tomáš v Na telo - 01.07.2022
Pravda

V tlačovej správy zo začiatku júna informovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) o bilancii štátneho rozpočtu a údajoch o príjmoch samospráv. Analytici z projektu Dáta bez pátosu následne vypočítali daňové ‘nadpríjmy’ do štátneho rozpočtu za dobu prvých päť mesiacov (január-máj) roku 2022 v celkovej hodnote 1,1 miliardy €. V roku 2022 očakávajú, že daňové príjmy štátu narastú medziročne o 2-2,5 miliardy eur. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Erik Tomáš

Hlas

Tiež o 10 % niekoľkokrát, pán. 5x asi sa zvyšovalo o 10 %. Dokonca za vlády Petra Pellegriniho v roku 2019 sme dali ešte 9 % navyše pre začínajúcich učiteľov.

Matovič a Tomáš v Na telo - 01.07.2022
Nepravda

Navyšovanie platov zamestnancov v štátnej a verejnej sfére sa za vlády Petra Pellegriniho uskutočnilo na základe dvoch kolektívnych zmlúv. (pdf) Tieto boli podpísané medzi zástupcami vlády SR a samospráv a zástupcami odborových organizácii na druhej strane. Táto zmena sa teda týkala aj učiteľov. Predmetom úpravy bolo dvojnásobné zvýšenie platov pedagogických zamestnancov a vysokoškolských učiteľov o desať percent, teda k januáru 2019 a opäť k januáru 2020, uvádza Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Za vlády Petra Pellegriniho dostali začínajúci učitelia k 1. septembru 2019 motivačný príspevok vo výške približne deväť percent. Vlády SMER-u  zvyšovali do roku 2019 platy pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom takmer každoročne v rôznych mierach (o 1 - 7 %).  Okrem rokov 2019 a 2020 vlády SMER-u nezvyšovali platy učiteľov o viac ako 7% Výrok hodnotíme ako nepravdivý....

Erik Tomáš

Hlas

Počas dvoch vlád Petra Pellegriniho sa učiteľom zvyšovali platy o 10 %, počas prvej vlády Igora Matoviča 0 % a teraz je to 1,5 %, pretože od 1. júla to majú byť 3 percentá, ale na celý rok je to rozpočime, rozpočítame, je to 1,5 %

Matovič a Tomáš v Na telo - 01.07.2022
Zavádzajúce

Platy učiteľov sa opakovane zvyšovali uprostred roka, nie len 1. januára. Erik Tomáš sa pokúša rozdeliť zvýšenie o 3 percentá, tento prístup je však zavádzajúci, keďže aj v ním spomínanom prípade zvyšovania platov učiteľov sa tak dialo od septembra 2019....

Erik Tomáš

Hlas

...dôchodky rastú 1,3 percentá, niektoré sú zmrazené, tie minimálne, nedali ste im nič.

Matovič a Tomáš v Na telo - 01.07.2022
Pravda

Od januára 2022 sa dôchodky zvyšovali o 1,3%, na základe tzv. dôchodcovskej inflácie. V prípade minimálneho dôchodku sa jeho suma nemení. Výrok hodnotíme ako pravdivý. ...

Erik Tomáš

Hlas

...(ste) zrušili obedy zadarmo pre 450 000 detí.

Matovič a Tomáš v Na telo - 01.07.2022
Nepravda

Sociálne opatrenie tzv. obedy zadarmo presadila vláda Smeru-SD v roku 2018. Príspevky na stravovanie sa týkali všetkých žiakov základných škôl a detí v poslednom ročníku materských škôl.  Toto opatrenie zrušila vláda Eduarda Hegera v roku 2021 s tým, že možnosť obedov zadarmo ponechala približne 47-tisíc deťom z chudobnejších rodín. V roku 2020 sa na základných školách učilo 497-tisíc detí. Ak od tohto čísla odrátame 47-tisíc detí, ktorým bola možnosť obedov zadarmo ponechaná, dostaneme 450-tisíc detí, o ktorých hovorí Tomáš.  Obedy zadarmo však mali pôvodne k dispozícii aj predškoláci. Prvákov ZŠ bolo v roku 2020 59-tisíc, je teda možné predpokladať, že o niečo menší bol aj počet predškolákov. Hegerova vláda teda vo výsledku zrušila obedy zadarmo viac ako 450-tisíc žiakom. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý....

Erik Tomáš

Hlas

Pozrite sa, on argumentuje daňovou prognózou z marca, ktoré je absolútne neaktuálna a ešte si tam aj rozpočtuje výdavky na Ukrajinu, na Ukrajinu štyristo tridsaťpäť miliónov, ktoré Slovensku budú vrátené.

Matovič a Tomáš v Na telo - 01.07.2022
Pravda

Tomáš reaguje na prehľad výdavkov, ktoré odprezentoval Igor Matovič. Ten totiž do výdavkov zahrnul aj prostriedky, ktoré išli na pomoc Ukrajine. Tie následne odčítal od daňových nadpríjmov. Erik Tomáš správne upozorňuje na to, že niektoré z prostriedkov vynaložených na pomoc Ukrajine preplatí Európska únia.  Európska komisia v reakcií na ruskú inváziu na Ukrajine pripravila plán na finančnú pomoc najviac zasiahnutým členským krajinám.  Koncom apríla vyplatila Európska komisia všetkým členským štátom EÚ dokopy zhruba 3,5 miliardy eur v rámci tohto programu, pričom Slovensko obdržalo 209 miliónov eur....

Erik Tomáš

Hlas

Podľa Medzinárodného menového fondu bola pomoc Slovenska Slovákom počas covidu druhá najslabšia v Európskej únii po Rumunsku.

Matovič a Tomáš v Na telo - 01.07.2022
Neoveriteľné

Denník Nový čas v októbri 2020 informoval o pomoci v koronakríze, ktorú vyhodnocoval Medzinárodný menový fond (MMF). Podľa MMF Slovensko vyčlenilo na pomoc podnikateľom v čase koronakrízy najmenej peňazí a priama podpora bola spomedzi európskych štátov jednoznačne najslabšia. MMF zverejnil výšku priamej pomoci prijatej vládami od začiatku pandémie koronavírusu. Tá ukazuje, že sme na podporu dali len 2,5 % hrubého domáceho produktu.  Tento rebríček je však neaktuálny, keďže v roku 2021 Slovensko podľa MMF na pomoc počas koronakrízy použilo zdroje vo výške 4,2 % HDP. Keďže nemáme k dispozícii aktuálnejšie porovnanie krajín EÚ, výrok hodnotíme ako neoveriteľný. MMF uvádza, že jeho zhrnutie politík jednotlivých krajín v tejto oblasti nie je určené na porovnávanie krajín....

Erik Tomáš

Hlas

...dvojnásobná mimoriadna valorizácia bola v Českej republike dôchodkov a teraz už idú druhýkrát zvyšovať životné minimum.

Matovič a Tomáš v Na telo - 01.07.2022
Pravda

V roku 2022 prebehla valorizácia dôchodkov v Českej republike zatiaľ dvakrát. Okrem každoročnej valorizácie v januári nastala prvá  mimoriadna v júni a druhá má prísť v septembri. Životné minimum vláda zvyšovala v apríli, druhýkrát by sa malo zvýšiť v júli. Výrok hodnotíme ako pravdivý. ...

Erik Tomáš

Hlas

Trinásty dôchodok ste zrušili vy ste ho zrušili dokonca aj so svojou koaličnou stranou Sme rodina, ktorá má ministra práce a minister práce a celé koaličné hnutie Sme rodina hlasovalo za náš trinásty dôchodok. Vy ste z neho urobili sociálnu dávku tak, ako ste zrušili pán Matovič, obedy zadarmo, tak ako ste obmedzili minimálnu mzdu, ktorú sme my mali nastavenú ako automat na 60 % priemernej mzdy tak, ako ste zrušili dôchodkový strop…

Matovič a Tomáš v Na telo - 01.07.2022
Pravda

Vládna koalícia Igora Matoviča v októbri 2020 nahradila vyplácanie 13. dôchodku novou sociálnou dávkou. Jednalo sa o úpravu pôvodného zákona o 13. dôchodku, ktorý schválila ešte vo februári roku 2020 vláda Petra Pellegriniho aj spolu s hlasmi všetkých vtedajších členov poslaneckého klubu Sme rodina, vrátane súčasného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Milana Krajniaka. Túto časť výroku hodnotíme ako pravdivú.  Čo sa týka dotácií na tzv. „obedy zadarmo“ zavedených v roku 2018, tieto boli zrušené počas vlády Igora Matoviča v decembri 2020. V oblasti minimálnej mzdy došlo taktiež k úpravám, a to konkrétne k zmene výpočtového automatu schváleneho ešte za vlády Petra Pellegriniho, ktorý pôvodne od roku 2021 počítal s minimálnou mzdou vo výške 60 % priemernej mzdy, na súčasne platných 57 % z priemernej mzdy vždy za predošlí rok. Skutočne teda došlo k celkovému zníženiu minimálnej mzdy (‘obmedzeniu’). Zastropovanie dôchodcovského veku v Ústave SR bolo taktiež zrušené, a to v rámci reformy dôchodkového systému schválenej v apríli tohto roka. Po novom sa horná hranica odchodu do dôchodku predlžuje podľa strednej dĺžky dožitia, čím došlo k odstráneniu pôvodného horného limitu stanoveného na vek 64 rokov.  Na základe vyššie uvedených skutočností výrok hodnotíme ako pravdivý. ...

success
error