Demagog.sk

Přehled výroků

38

O 5 minút 12, 11. marca 2018:

„…na školstve budú už čoskoro odblokované (…) minulý týždeň bol monitorovací výbor, na ktorom sú zástupcovia z Bruselu, presne pre operačný program Výskum a inovácie, kde bol schválený dokument, ktorý hovorí o nových kritériách, o novom spôsobe hodnotenia (…) ktorý bol jednomyseľne, na tomto riadiacom výbore schválený, komisia mu dala zelenú, a tým povedala áno, došlo k opatreniam, ktoré potvrdzujú, že môžme to ďalej spustiť a v krátkej dobe dôjde k uvoľneniu tohoto operačného programu.“

V politike, 25. februára 2018:

„… významne nám pomohli eurofondy pri zmierňovaní tých (regionálnych, pozn.) rozdielov, (…).“

Iné, 26. novembra 2016:

„Môžete sa stretnúť s kýmkoľvek (…), každý vám povie, že slovenské predsedníctvo sa zvláda bravúrne.“

V politike, 10. januára 2016:

„My sme robili obrovské množstvo preventívnych opatrení a zopakujem, keď boli migračné vlny cez Maďarsko, tak sa potom odkláňali do Chorvátska a do Rakúska preto, lebo často sme našli u migrantov mapky a na tých mapkách bolo napísané pozor, nechoďte cez Slovensko.“

O 5 minút 12, 8. novembra 2015:

„V tejto chvíli na Slovensku, v tejto chvíli na Slovensku nelegálnych migrantov, ktorých sme zadržali a obmedzili sme ich na slobode (od apríla 2015, pozn.), to je ten základ, to je to, čo Gréci odmietajú, obmedzili sme ich na slobode, bolo v tom najvyššom počte asi okolo 700. Teraz sme už vlastne niekde na čísle do 200. Postupne sme ich všetkých vrátili naspäť.“

O 5 minút 12, 8. novembra 2015:

„A len preto, že sa nám podarilo doraziť ten najväčší tlak, pretože ten denný tlak na slovenskú hranicu v tom najkritickejšej oblasti alebo najkritickejšom čase, to znamená august, september tohto roka, bolo od 500 do 1 500 ľudí denne. Denne.“

O 5 minút 12, 8. novembra 2015:

„No nielen sa rozšírila (správa o tom, že Slovensko je nedostupné pre nepravidelných migrantov, pozn.), ale my sme ju každý deň s ňou bojovali. To bolo proste zhruba 14 najťažších dní, keď to číslo bolo najväčšie, keď to bolo každý deň zhruba tých 1 500 ľudí. Predtým bolo menej, nárast, potom zase opätovne pokles, keď zistili. A potom si už začali dávať echo, pochopiteľne, lebo potom nájdete také mapky u migrantov, kde píšu Maďarsko — plot, Slovensko — jail…“

O 5 minút 12, 8. novembra 2015:

„Myslíte si, že to bolo prvé cvičenie (na ochranu Slovenska pred nelegálnou migráciou, pozn.)? Veď od roku 2008 ich bolo desiatky, aj spolu s vojakmi.“

O 5 minút 12, 8. novembra 2015:

„Prišli sme tam a zistili sme, že sú schopní v jednom z týchto hotspotov, ktorý je vlastne naj, by som povedal taký najvyťaženejší, na ostrove Lesbos, urobiť tú registráciu ako si ju premýšľala alebo premyslela alebo odovzdala do užívania Európska komisia, 10 ľudí denne, 10 ľudí denne. Pričom tam prichádzajú tisícky denne.“

O 5 minút 12, 18. októbra 2015:

„…Nemecko posilňuje túto agentúru (Frontex, pozn.) 50 úradníkmi.“

V politike, 11. októbra 2015:

„…my sme ponúkli 20 miliónov eur na operáciu Frontex a na podobné operácie na ochranu vonkajších hraníc“

O 5 minút 12, 31. mája 2015:

„…lebo Maďarsko, teraz je 31. mája, za prvé štyri mesiace už je to viac ako 40 000 migrantov do Maďarska.“

O 5 minút 12, 31. mája 2015:

„Preto napríklad prvých 24 hodín, migranti, ktorí prídu do Maďarska, 40 % odchádza v prvých 24 hodinách a do týždňa odíde 80 % žiadateľov o azyl z Maďarska.“

V politike, 7. septembra 2014:

„Druhá vec, ktorú sme namietali, boli niektoré konkrétne výrobky, lebo pôvodne bol zoznam výrobkov, ktoré sa nemali vyvážať do Ruskej federácie. Takzvané výrobky dvojakého použitia, že sú použiteľné aj vo vojenskej oblasti, aj v civilnej oblasti a boli tam napríklad obrábacie stroje, boli tam nakladače. Podobne aj Česká republika mala veľký problém s obrábacími strojmi a mala rovnako problém s technológiou na krakovanie, ide o chemický priemysel. Podarilo sa nám nakoniec zabezpečiť spoločne s Európskou úniou, čo teda vítam, že nie je zoznam konkrétnych výrobkov, ale je zoznam firiem.“

Dôležitý výrok Iné, 13. mája 2014:

„…80 percent všetkých verejných investícii, je z eurofondov.“

O 5 minút 12, 11. mája 2014:

„80 % všetkých verejných investícii na Slovensku je financovaných zo zdrojov Európskej únie.“

Iné, 24. marca 2014:

„76 percent všetkých verejných investícií na Slovensku pochádza z európskych zdrojov.“

Iné, 12. februára 2014:

„Mnohé členské štáty financujú takmer 80 % svojich verejných investícií len preto, že môžu čerpať zdroje z rozpočtu Európskej únie.“

Dôležitý výrok Iné, 12. novembra 2013:

„Pán Bauer zabudol, že sme sa stali členmi EÚ a v európskej legislatíve sú tri roky na to (zmluvy s dodávateľmi, pozn.), aby sme mohli reklamovať.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 23. júna 2013:

„Z limitu v roku 2011, z ktorého sme mali vyčerpať 1,8 miliardy eur, bola vyčerpaná 0. To vychádza z ITMS, to znamená Informačný systém eurofondov, ktorý je monitorovaný, kontrolovaný aj Európskou komisiou, aj nami. jediné, čo bolo z toho limitu vyčerpané, boli platy euroúradníkov 2,1 milióna eur. Ale z ostatných ďalších 10 operačných programov bola vyčerpaná 0.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 23. júna 2013:

„Fakt je ten, že napríklad za rok 2009 sa vyčerpalo 491 miliónov, za rok 2010 1 miliarda eur…“

Na telo, 10. februára 2013:

„75% verejných investícií je financovaných z európskych zdrojov.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 10. februára 2013:

„Dopadlo to tak, že Slovensku boli navrhované priame platby na úrovni 210 eur na jeden hektár pre farmára.“

Iné, 1. januára 2013:

„Musí platiť jedna zásada pre všetkých v Európskej únii, buď sa zmenia pravidlá pre všetkých, alebo pre nikoho. Lebo už teraz počujem, že niektoré krajiny už uvažujú, že by chceli výnimku, pokiaľ ide o ozdravovanie verejných financií.“

Na telo, 9. decembra 2012:

„Existujú judikáty a veľmi jasné stanovisko Európskej komisie, ktoré hovorí o tom, akým spôsobom sa s verejnými zdrojmi narába. To čo je súkromná zdravotná poisťovňa u nás, nie je pod juridikciou klasického obchodného práva a možnosti tvorby zisku a narábať s verejným zdrojom tak ako v obchodnom alebo štandardnom komerčnom priestore.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."