Demagog.sk
 

Ako pracujeme

Čo hodnotíme?

Sledujeme len overiteľné tvrdenia politikov. Takými sú tvrdenia vystavané na faktoch v rôznych podobách, či už sú to numerické informácie, minulé činy osoby (hlasovanie o zákonov alebo vyjadrenia), či historické udalosti.

Akýkoľvek súhrn hodnotenia je možné vzťahovať práve len na tieto tvrdenia, nie na celkový prejav politikov.

Čo nehodnotíme?

Politické vyhlásenia, hodnotové súdy a predikcie dopadov nejakých opatrení. (Príklad: opatrenie vlády XY je dobré lebo spôsobí nárast zamestnanosti.)

Nehodnotené výroky sa môžu skladať z overiteľných výrokov, ktoré sledujeme. (Príklad: Mikloš: V roku 2006 vo volebnom programe sme mali návrh na zníženie rovnej dane z 19 na 15% a bolo to reálne.)

Ako to hodnotíme?

Pre hodnotenie sú vytvorené štyri základné kategórie:


Nepravdivé tvrdenie

  • nie je v súlade s verejne dostupnými číslami, či informáciami o nejakom konaní resp. nekonaní; dané tvrdenie nepotvrdzuje žiaden dostupný zdroj (pre prípady, kedy sa líši spôsob výpočtu daného ukazovateľa), (Príklad: Odhad rastu HDP na rok 2010 je 15 percent.)

Pravdivé tvrdenie

  • použitie správnej informácie, ešte aj v správnom kontexte

Zavádzanie (pri týchto kategóriách nejde o umiestnenie medzi pólmi pravda a nepravda, ale skôr o zhodnotenie ich rozumnosti (dokázateľnosti), respektíve nerozumnosti)

  • prípady porovnávania, ktoré nie je možné považovať za primerané na základe dostupných informácií, 

Príklad: Maďarič: No tak zhodou okolností práve včera, aby som to naozaj vážil v tomto prípade tie slová sa tu vynorili nejaké informácie o pozemkoch pod Tatrami. Zhodou okolností v prípade vášho starostu obce Vrbové, ktorý prenajal nejaké pozemky svojim synom, čiže naozaj merajme rovnakým metrom.

Hodnotenie: V prípade Vrbova ide skutočne o starostu za KDH, ktorý mal prenajať obecné pozemky firme, v ktorej figurujú aj jeho synovia (a ktorá má sídlo v ich dome). Má ísť o 36 hektárov obecnej pôdy, prenajatá bola bez verejnej súťaže na pätnásť rokov. Vo Veľkom Slavkove však šlo o pozemky s rozlohou „viac ako milión štvorcových metrov“ (teda sto hektárov) v hodnote jeden a pol miliardy slovenských korún. Kauza skončila odvolaním ministra Jureňu ako (podľa Fica) priamo zodpovedného za dianie v Slovenskom pozemkovom fonde. „Merať rovnakým metrom“ sa v tomto prípade nedá, keďže ide svojou podstatou o dva úplne odlišné prípady.)

  • dávanie informácie do iného kontextu ako mala pôvodne slúžiť, vytrhávanie z pôvodného kontextu

Príklad: Fico: Chceme, aby status quo z hľadiska ľudských práv bol zachovaný. O tomto hovorím, ale nemôže niekto prísť a povedať, že ako povedal pán Orbán, že treba stiahnuť podnikateľov maďarských zo Slovenska a úplne, že Maďarsko susedí samo so sebou.

V tomto prípade Fico dezinterpretuje, vytrháva z kontextu a zavádza. Správa TASR, ktorá s informáciou prišla: Maďarsko trpí nielen hospodárskymi, ale aj politickými špekuláciami. Vyhlásil to na budapeštianskom podujatí Obchodnej a priemyselnej komory predseda Maďarského občianskeho zväzu — Fidesz Viktor Orbán. Podľa Orbána by bolo potrebné stiahnuť maďarských podnikateľov, ktorí svoje podnikanie premiestnili na Slovensko.

"Podnikateľov treba namiesto posielania na Slovensko stiahnuť odtiaľ domov, aby boli partnermi novej maďarskej vlády," konštatoval opozičný líder. Vplyvom opatrení Gyurcsányovej ľavicovo-liberálnej vlády sa totiž množstvo maďarských podnikateľov rozhodlo svoje podnikanie premiestniť na Slovensko, pretože tam našli výhodnejšie podnikateľské prostredie.

Nejedná sa teda o prejav politického nacionalizmu, ale o prejav ekonomického protekcionizmu. Podobné vyhlásenia majú aj iní európsky politici v súvislosti s odchodom firiem z ich krajiny.)

  • vytváranie falošnej kauzality

Príklad: "práca polície sa od nástupu ministra Kaliňáka zlepšila, čo dokazuje aj klesajúci počet dopravných nehôd" - počet dopravných nehôd môže síce klesať od nástupu ministra Kaliňáka, klesal už ale aj predtým


Neoveriteľné tvrdenie

  • v prípade, že nie je možné nájsť zdroj tvrdenia, resp. nie je možné ho na základe žiadnych informácií potvrdiť či vyvrátiť


Na čo dávať pozor

Osobitne chceme viesť prehľad o tom, ako si jednotliví politici diskutujúci v reláciách vedú. Takéto zovšeobecnenie so sebou nesie potrebu uvedomenia si niektorých jeho dôležitých limitov:

  • cieľom týchto štatistík nie je vytvárať všeobecné platné tvrdenia o tom, ktorý politik je väčší klamár, pretože nie je v jej možnostiach zachytiť "veľkosť" klamstva v zmysle závažnosti dopadu na verejnú mienku
  • neurčujeme, ktorý politik klamal, nevieme posúdiť či nehovoril pravdu zámerne. Posudzujeme len, či hovoril pravdu, nepravdu alebo či jeho tvrdenie bolo zavádzajúce. 
  • cieľom je upozorňovať na množstvo faktických prešľapov, ktoré odoznejú v množine tých výrokov, ktoré hodnotíme
  • s takouto štatistikou treba narábať opatrne, pri jej vytváraní dochádza k niekoľkým skresleniam, ktorým sa nanešťastie nedá vyhnúť: témy, o ktorých sa v relácii hovorí stanovuje (alebo mal by) moderátor; početnosť vystúpení politika závisí od pozvaní a ochoty zúčastniť sa diskusie, všetky tvrdenia sú v štatistike rovnocenné bez ohľadu na ich zložitosť či dôležitosť

Každý, kto bude zverejňovať nami uverejnené štatistiky, by mal tieto limity brať do úvahy a zverejniť ich spolu so štatistikou.

Táto metodológia je otvorená Vašim podnetom, pri jej kritike majte prosím na mysli to, že jej cieľom je spojiť relatívnu jednoduchosť, prehľadnosť s udržateľnou rovinou zjednodušenia.

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."