Demagog.sk
 

Podporte nás

2. februára 2011

Aj v tomto roku máte možnosť sami rozhodnúť, akému cieľu poslúžia dve percentá z Vašich daní. V prípade, že sa rozhodnete podporiť projekt Demagog.sk 2% z Vašich daní, tak postupujte podľa nasledovných krokov.

Aby mohla byť celá čiastka, ktorú nám darujete, venovaná bezozbytku na účely projektu Demagog.sk, pošlite nám prosím po podaní daňového priznania email na adresu info@demagog.sk, v ktorom uvediete a) daňové riaditeľstvo pod ktoré spadáte b) sumu, ktorú nám darujete. (Demagog.sk nefiguruje ako samostatný príjemca 2%, darovanie prebieha prostredníctvom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť SGI.)

A. Som fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Ak ste sa rozhodli poukázať Vaše % zo zaplatenej dane Inštitútu SGI, postup krokov je nasledovný.

Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane — to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Inštitútu SGI poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.

Stiahnite si tlačivo daňového priznania pre fyzické osoby (typ A + potvrdenie Atyp B + potvrdenie B). Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane.

Číslo účtu SGI nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2012. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné daňové priznanie.

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3%) pre Inštitút SGI: 
názov: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
sídlo: Gajova 4, 811 09 Bratislava 
právna forma: občianske združenie 
IČO: 36070629

IČO sa do koloniek vypisuje zľava.

Inštitút SGI nemá SID, preto túto kolonku nechajte prázdnu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte mailom na adrese mail adress alebo telefonicky na tel. čísle 0910 444 636.

ĎAKUJEME!B. Som zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ

Ak ste sa rozhodli poukázať Vaše % zo zaplatenej dane Inštitútu SGI, postup krokov je nasledovný:

a) do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

b) z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane — to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Inštitútu SGI poukázať, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali
c) vyplňte Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať
d) Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2013 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2012. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné daňové priznanie.

Číslo účtu SGI nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO sa do koloniek vypisuje zľava.

Inštitút SGI nemá SID, preto túto kolonku nechajte prázdnu.

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3%) pre Inštitút SGI: 
názov: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
sídlo: Gajova 4, 811 09 Bratislava 
právna forma: občianske združenie 
IČO: 36070629

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte mailom na adrese mail adress alebo telefonicky na tel. čísle 0910 444 636.

ĎAKUJEME!C. Som právnická osoba

Ak ste sa rozhodli poukázať Vaše % zo zaplatenej dane Inštitútu SGI, postup krokov je nasledovný:

a) vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Inštitútu SGI, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane — vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane — VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane — označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

b) v daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech Inštitút SGI.
c) Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

Čísla účtu Inštitút SGI nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. — tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3%) pre Inštitút SGI: 
názov: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
sídlo: Gajova 4, 811 09 Bratislava 
právna forma: občianske združenie 
IČO: 36070629

IČO sa do koloniek vypisuje zľava.

Inštitút SGI nemá SID, preto túto kolonku nechajte prázdnu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte mailom na adrese mail adress alebo telefonicky na tel. čísle 0910 444 636.

ĎAKUJEME!

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."