Demagog.sk
 

Sľuby sa majú plniť

Sme presvedčení, že všetko, k čomu sa zaviaže nová vláda na začiatku svojho obdobia pri moci, by mala aj splniť. Bez ohľadu na jej farbu, či zloženie.

V rámci projektu Demagog.SK sme sa preto rozhodli systematicky kontrolovať plnenie sľubov novej vlády a pravidelne ho vyhodnocovať na základe jasne definovaných pravidiel.

Pretože sľuby sa majú plniť. Aj tie politické.

Ako to chceme robiť


Ihneď po sformovaní vlády a sformulovaní sľubov na roky 2016 – 2020 vyberieme všetky, ktoré budú dostatočne konkrétne a faktické. Tieto budeme pravidelne monitorovať a vyhodnocovať podľa nasledujúcich kategórii:

Splnený — sľub bol prijatý zákonom, alebo iným legislatívnym či výkonným opatrením, ktoré viedlo naplneniu podstaty sľubu.

Nesplnený — v období overovania nebol sľub naplnený, nebol prijatý potrebný zákon, opatrenie ani akcia vlády.

Čiastočne splnený – bola splnená len niektorá časť alebo časti sľubu, ostatné však nie.

Nesplniteľný — sľub nie je možné naplniť, pretože neexistuje podmienka na jeho splnenie. Opatrenie, zákon, či akcia už je v čase sľúbenia sľubu naplnená, alebo naopak nemôže byť z podstaty veci splnená.

Ako nás môžete podporiť


- 2 % daní pre Inštitút SGI, v rámci ktorého projekt Demagog.SK funguje
- Jednorázovým či pravidelným darom 


O našej inšpirácii


Inšpiráciou pre overovanie sľubov vlády (promise check) je kanadská iniciatíva Trudeaumetre.ca, ktorá priebežne kontroluje sľuby vlády nového kanadského premiéra Justina Trudeaua. Partnerský projekt Demagog.CZ začal po nástupe prezidenta Zemana do úradu kontrolovať plnenie jeho predvolebných sľubov. Pred parlamentnými voľbami 2016 sme sa aj my rozhodli uskutočniť prvé overovanie sľubov 2. Ficovej vlády a rozhodli sme sa túto aktivitu v nasledujúcom období rozšíriť.

Kto nás podporil


Podporu projektu už vyjadrili viaceré osobnosti verejného života na Slovensku ako Fedor Gál, Michal Handzuš, Katka Koščová, Michal Meško, Juraj Kemka, Michal Havran či Juraj Benetin.

Pozrite si celé rozhovory s podporovateľmi projektu na našou youtube kanáli.

O nás


Už od roku 2010 kontroluje projekt Demagog.SK tvrdenia politikov a iných relevantných osôb, ktoré odznejú vo verejnom priestore. Doposiaľ sme overili viac ako 11-tisíc faktických výrokov, ktoré pravidelne zverejňujeme na našej web stránke a šírime prostredníctvom sociálnych sieti a médií (SME, Denník N, HN a iné). Po úspešnom štarte na Slovensku sme pomohli založiť Demagog projekty v ČR a Poľsku.

Demagog sa stal značkou, o ktorú sa pri svojej práci opierajú tak politici ako aj moderátori a novinári. Veríme, že aj vďaka existencii projektu si politici dávajú väčší pozor na to, čo a ako hovoria. Rovnako tak veríme, že výsledky našich analýz majú vplyv aj na rozhodovanie slovenských voličov. 
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."