Demagog.sk
 

Používané zdroje

Práca projektu Demagog.SK spočíva v konfrontovaní jednotlivých faktických výrokov politikov s relevantnými a verejne dostupnými dátami a štatistikami. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu dobrovoľníckej iniciatívy však nedokážeme overovať všetky dôležité výroky politikov. Základná idea, ktorá stojí za celým projektom Demagog.SK je tá, že kontrolujeme politikov tak, ako by to mohol robiť každý človek s prístupom na internet, základnými analytickými zručnosťami a schopnosťami, všeobecným prehľadom a predovšetkým časom. Práve časová náročnosť pri vyhľadávaní informácií, ktorými operujú politici, je častým dôvodom prečo sa ľudia o overenia výrokov nepúšťajú na vlastnú päsť. 

Zverejňujeme preto databázu zdrojov, ktoré pri overovaní projekt Demagog.SK používa. Celá databáza je otvorená a postupne aj z našej strany dopĺňaná. Má do nej prístup každý z vás. Zároveň tak vytvárame priestor na jej dopĺňanie a aktualizovanie.

Link na databázu je TU.


Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."