Demagog.sk
 

Kaliňákovo čítanie paragrafov

3. mája 2013

Po aprílovom vystúpení piatich poslancov zo strany a poslaneckého klubu SaS na čele s ohrdnutým Jozefom Kollárom sa Richard Sulík môže právom strachovať o ďalší osud poslaneckého klubu SaS. Obzvlášť, ak počúva vyjadrenia popredných politikov vládnej strany.

Sulíkov precedens

Po odchode „nespokojných“ sa pôvodne jedenásťčlenný poslanecký klub liberálov scvrkol na šesť. A to môže byť problém. V minulosti nastala podobná situácia hneď dvakrát. V oboch prípadoch Ústavnoprávny výbor NR SR prijal nezáväzné stanovisko hovoriace, že osem členov poslaneckého klubu je potrebných nielen na vznik, ale aj jeho existenciu. Najčerstvejší je prípad z roka 2011, keď predseda parlamentu Richard Sulík napriek nezáväznému stanovisku Ústavnoprávneho výboru NR SR poslanecký klub SNS nerozpustil. Podobná situácia, no s rozdielnym koncom pre poslanecký klub SNS, nastala v roku 2001. Vtedy predseda parlamentu Jozef Migaš poslanecký klub SNS rozpustil. Prax tak ukazuje, že konečné rozhodnutie je na predsedovi parlamentu.

Minister vnútra vs. rokovací poriadok

V súvislosti s možným rozpustením poslaneckého klubu SaS, Robert Kaliňák v relácií O 5 minút 12 tvrdil, že jedna z podmienok existencie klubu je osem členov. Háčik je v tom, že Rokovací poriadok NR SR (§ 64) upravuje len podmienku vzniku poslaneckého klubu, na ktorý je nevyhnutný osem poslancov. „Kaliňákova podmienka“ sa vzťahuje na vznik, nie samotnú existenciu klubu. V Rokovacom poriadku nie je uvedené, či má byť poslanecký klub rozpustený v prípade, že počet jeho poslancov klesne na menej ako osem členov. Prax taktiež ukázala, že nezáväzné stanovisko Ústavnoprávneho výboru NR SR považujúce podmienku osem členov za existenčnú je skutočne nezáväzné.

Minister vnútra pokračoval a účelovo interpretoval Rokovací poriadok aj druhýkrát. Tvrdil, že ak člen kontrolného výboru stratí členstvo v poslaneckom klube a stane sa nezávislým poslancom, automaticky mu zaniká pozícia vo výbore. Rokovací poriadok, ako aj Volebný poriadok sú v tomto smere pomerne vágne a opäť je upravená len podmienka voľby poslanca za člena v kontrolnom výbore, teda podmienka vzniku členstva. Rokovací poriadok ani Volebný poriadok neupravujú prípadný zánik účasti v kontrolnom výbore v prípade, ak poslanec už nie je členom poslaneckého klubu. Ak vágnosť noriem neumožňuje jednoznačnú interpretáciu, je vhodné pozrieť sa do minulosti. V praxi nie vždy zaniklo členstvo poslanca v kontrolnom výbore situácii, keď opustil poslanecký klub. Robert Kaliňák ako príklad uvádzal kontrolný výbor SIS. Demagog.sk však iba v prípade kontrolného výboru SIS našiel až dva prípady, kedy poslanec aj bez príslušnosti v poslaneckom klube naďalej zostal jeho členom. Ladislav Polka po odchode z poslaneckého klubu SNS a následne aj z Klubu nezávislých poslancov zostal nielen členom kontrolného výboru SIS, ale dokonca aj jeho predsedom.

Vágne právne normy

Právne normy sú veľmi náchylné na účelové interpretácie zo strany politikov. Prax ukázala, že Rokovací poriadok je v otázke zániku poslaneckého klubu či prípadnej straty členstva v kontrolnom výbore po odchode poslanca z poslaneckého klubu veľmi vágny a neurčitý. Napriek tomu takým aj naďalej zostáva. Natíska sa preto otázka, komu neurčité normy vyhovujú.

Matúš Sloboda

Komentár bol publikovaný 3. mája 2013 na portáli JeToTak.sk.
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."