Demagog.sk
 

Dialóg Európa

21. októbra 2013

Podujatie Dialóg Európa, ktoré prebehlo cez víkend 5. a 6. októbra v Košiciach, je súčasťou kampane Európskej komisie v rámci tzv. Európskeho roku občanov. Počas neho má v pláne zvýšiť povedomie občanov o dianí a procesoch v EÚ, o európskej integrácií a o pozitívnych prínosoch do každodennosti životov. V európskom hlavnom meste kultúry sa stretli v debate Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medzi-inštitucionálne vzťahy a administratívu, a Pavol Paška, predseda národného parlamentu, ktorý zastupoval neprítomného premiéra. Tím Demagog SK pre Vás overoval faktickú správnosť výrokov tohto podujatia v rámci svojho európskeho projektu. Výslednú analýzu si viete pozrieť na tejto stránke.

Aj keď je myšlienka šírenia informácií a prehlbovania vzdelania občanov v tejto oblasti chvályhodná, veľkým nedostatkom celého stretnutia bol fakt, že ani jeden z debatujúcich sa nevyhol nesprávnym tvrdeniam, nepresným číslam a štatistikám a nesprávnym kontextom pri svojich interpretáciách. Najmä od eurokomisára by sa malo čakať, že bude v problematike dobre zorientovaný a fakticky presný.

Paška aj Šefčovič sa zhodli v tom, že vstup do EÚ bol dobrým krokom a má kontinuálny pozitívny prínos pre občanov. V roku 2003, pred uskutočnením referenda, podporovalo podľa údajov Eurobarometra vstup cez 80% Slovákov (zďaleka najviac spomedzi krajín vtedajšieho rozširovania) Dnes vníma Úniu pozitívne vyše polovica opýtaných, čo Pavol Paška označil za jeden z najvyšších výsledkov v Európe — pravdou však je, že sme približne v strede – od najoptimistickejších Nemecka a Luxemburska sme vzdialený približne o 20%. Za najvýznamnejší prínos EÚ označili debatujúci voľný trh a zvyšovanie životnej úrovne Slovákov. Keďže takmer 80% celého nášho exportu putuje do krajín Euro28, je pre slovenskú otvorenú ekonomiku spolupráca a strategické partnerstvo s týmito štátmi nevyhnutná. Problém mal Maroš Šefčovič skôr s presnými číslami rastu životnej úrovne. Tá sa počíta ako podiel HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily. V skutočnosti vzrástla z 57% (priemeru EÚ) na 75%, eurokomisár tvrdil o raste z 53% na 73%. Rovnako tvrdil, že máme lepšiu životnú úroveň ako Portugalsko, pričom údaje z Eurostatu hovoria o porovnateľnej.

Ďalšou dôležitou témou, ktorej sa dotkli, boli eurofondy. Pavol Paška sa dotkol citlivej témy ich čerpania a správne uviedol, že aj keď má Slovensko problémy s ich efektívnym využívaním (sme 5. najhoršou krajinou v tejto štatistike), stále tvoria vyše 70% všetkých verejných investícií a v EÚ sú štáty s oveľa horším čerpaním, než je to naše. Vyzdvihol, že sme ako jediný (spolu s Rumunskom) dostali výnimku v podobe záverečného limitu na dočerpanie zdrojov z predošlého európskeho rozpočtu.

„Slováci považujú Európsky parlament za najdôveryhodnejšiu európsku inštitúciu“ – aj toto povedal Pavol Paška v rámci témy o budúcej podobe EÚ. Podľa grafu nižšie Slováci naozaj považujú EP za najdôveryhodnejší európsky orgán.


Maroš Šefčovič správne dodal, že už dnes tvoria veľké množstvo našich právnych predpisov len schválené eurosmernice – aj keď číslo 90% sa nedá bližšie overiť zo žiadneho korektného zdroja. Pripomenul, že rozhodovanie v eurozóne má charakter jednomyseľných rozhodnutí (Slovenská republika má právo veta) a nejde teda o žiaden „diktát z Bruselu“.

Európsky rok občanov prichádza v dobe, kedy sa blížia voľby do EP (máj 2014) a snahou Európskej komisie je čo najviac zapojiť občanov členských národných štátov do procesoch rozhodovania a do samotných rozhovorov o perspektívach a usporiadaní Európy a tiež o cieľoch, ktoré má EÚ ambíciu dosiahnuť do roku 2020. Vo všetkých európskych metropolách prebehli alebo prebehnú podobné podujatia akým bol Dialóg Európa v Košiciach.

Jakub Malachovský, analytik projektu Demagog.SK
Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."