DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Karel Hirman

Takže keď hovoríme o nejakom zrušení sankcií, pán Putin nám prestával dodávať plyn dávno predtým, než my sme nejaké sankcie zaviedli.

Hirman a Kamenický o plyne - 28.09.2022
Pravda

Ku koncu roka 2021 prišlo k viacerým incidentom, kedy ruský Gazprom pozmenil a pozastavil prietok plynu cez plynovod Jamal, čo viedlo aj k skokovému nárastu cien na burze v EÚ. 

V októbri, novembri a decembri 2021 prúdil plyn cez plynovod Jamal v reverznom móde, a to vždy na niekoľko dní po sebe. Tento plynovod vedie z Ruska cez Bielorusko a Poľsko až do Nemecka a prúdi cez neho až pätina celkového dovozu plynu po súši, ako informovala TASR

Akákoľvek manipulácia s prítokom plynu spôsobuje šok na trhu: inak tomu nebolo ani v decembri 2021, kedy sa podľa Reuters cena na burze v Holandsku pohybovala v rekordných hodnotách - 171 EUR za mWh. Ako zdôvodňuje The New York Times, tieto manévre zo strany Ruska sa v tom čase chápali ako jasný politický tlak na EÚ kvôli potrebnému schváleniu licencie na Nordstream 2, ktorý by privádzal plyn z Ruska priamo do Nemecka a obchádzal by východnú Európu. 

Ako zdôraznila aj Medzinárodná energetická agentúra v septembri 2021, Rusko postupne znižovalo svoje dodávky plynu potrubím na trh EÚ, pričom svoje zásobníky v EÚ nenaplnilo na dostatočnú úroveň. Dodávky potrubím z Ruska klesli vo 4. štvrťroku 2021 medziročne o 25 %. Posledné dodávky plynovodom Jamal do Nemecka sa uskutočnili 20. decembra 2021.

Za zmienku stojí aj plynová kríza z roku 2009 medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorá sa priamo týkala aj Slovenska a našich susedných štátov. Kríza z januára 2009 bola dôsledkom nevyriešeného obchodného sporu medzi Naftogaz (Ukrajina) a Gazprom (Rusko) a ukázala na solidaritu EÚ v podobe reverzného toku plynu na Ukrajinu. 

Nakoľko sa tieto udalosti odohrali niekoľko mesiacov pred inváziou Ruska na Ukrajinu z februára 2022 (a teda pred uvalením prvého balíka sankcií), výrok ministra hospodárstva Hirmana hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2022
success
error