DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Blanár

SMER-SD

Odborníka, ktorý sa na to pozrel a to je dekan právnickej fakulty, pán Burda, ktorý povedal, že toto obvinenie je typickou vzorovou ukážkou ako umlčiavať oponentov. Rovnako povedal aj to, že zaradenie obvinení, že je to zločinecká skupina, je nezmyselné, vykonštruované obvinenie, ktoré absolútne nemá obdobu a práve toto je tá kľúčová vec, ktorú tam urobila Lipšicova prokuratúra. Nadkvalifikovali to, aby mohli použiť inštitút kolúznej väzby a smiešne kolúznej väzby veci, ktoré sa týkajú roky starých záležitostí a mimochodom žiadnych korupčných vecí.

Blanár a Korčok v Na telo - 03.05.2022
Zavádzajúce

Blanár sa odvoláva na vyjadrenie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduarda Burdu, ktoré poskytol pre denník Pravda. Eduard Burda označil uznesenie za prehnané a spochybnil odôvodnenie obvinenia vo veci zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Vyjadril taktiež obavy zo zneužitia takéhoto obvinenia na umlčiavanie kritikov, neoznačil ho však za vzorový príklad. Ku možnému vykonštruovaniu obvinenia sa taktiež nevyjadril v zmysle, ktorým by naznačoval, že nemá obdobu. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Podľa uznesenia NAKA, ktorým vznáša obvinenie voči Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi sú obaja obvinení zo zosnovania zločineckej skupiny, zneužitia právomocí verejného činiteľa a daňového tajomstva. Protizákonnosť ich konania má spočívať v tom, že mali s využitím nominantov Smeru-SD v rámci finančnej správy a polície zneužívať prístup k verejne neprístupným informáciám; tie mali použiť voči bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi a  bývalému premiérovi Igorovi Matovičovi.

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave Eduard Burda v rozhovore pre Pravdu uviedol: „Predmetné uznesenie o vznesení obvinenia ale považujem za značne prehnané... Obávam sa však, aby sa nestalo vzorom pre umlčiavanie kritikov pôsobenia osôb vo verejnom živote.“ (ods. 6) 

Okrem toho sa dekan Právnickej fakulty UK vyjadril k právnej kvalifikácii trestnej činnosti, ktorej sa mali obvinení dopustiť: „Pokiaľ ide o trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ten v danom kontexte považujem za nezmyselne vykonštruovaný, pričom ak by sme pripustili politickú motiváciu daného obvinenia, povedzme si, že práve názov tohto trestného činu vyzerá v titulkoch článkov najšokujúcejšie.“ (ods. 18)

Generálny prokurátor SR sa v príspevku na sociálnej sieti vyjadril, že: „[v trestnej veci] v ktorej vykonáva z dôvodu príslušnosti dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, som dňa 22. apríla 2022 rozhodol tak, že špeciálny prokurátor je z dôvodu pochybnosti o jeho nezaujatosti vylúčený z konania a rozhodovania v tejto trestnej veci,..“

Takto bolo učinené zrejme z dôvodu, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic do roku 2016 aktívne pôsobil v politike, pričom počas viacerých funkčných období sa jeho pôsobenie v NR SR prekrývalo s pôsobením obvinených Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, či už z pozície opozičného poslanca voči koalícii vedenej stranou Smer-SD, alebo z pozície člena vlády (ako minister vnútra).

K otázke o možnej nadkvalifikácii skutkov pri obvinení sa Eduard Burda vyjadril zdržanlivejšie. Konkrétne obvinenie výslovne neoznačuje sa nadkvalifikované, no nepriamo naznačuje, že súčasné politické prostredie na Slovensku je takémuto postupu náchylné: „v spoločnosti, ktorá vo všeobecnosti nezvykne ísť do detailov odôvodňovania akýchkoľvek vyhlásení (čo je momentálne žiaľ prípad Slovenska) sa potom ľahko biele vyhlási za čierne, zvlášť, keď je spoločenská objednávka a politický tlak na to, aby čierne bolo čiernym, aj keď by v skutočnosti bolo bielym. Inak povedané, ak je časť verejnosti, médií a politikov dopredu presvedčená, že je niekto zločinec, budú tlieskať akémukoľvek obvineniu, a preto sa takéto obvinenie ľahšie vyprodukuje.“ (ods. 24)

Na otázku k využitiu inštitútu kolúznej väzby Eduard Burda odpovedal nasledovne: „Som presvedčený, že ak by aj bolo toto obvinenie v určitej časti vyhodnotené ako dôvodné (čo by podľa toho, čo uvádzam vyššie čiastočne mohlo byť), dôvod na väzbu v tomto prípade nie je. Pripomínam, že väzba nie je trest, ale zaisťovací inštitút a je chyba, ak sa používa ako prostriedok na donútenie „k dráhe kajúcnika“. (ods. 34)

Druhá časť vyjadrenia Juraja Blanára je viac jeho osobným hodnotením a obsahovo sa odkláňa od stanoviska, ktoré v rozhovore zaujal dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.05.2022
success
error