DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Výsledky vyhľadávania

Výrok

Výrok 46889

Treba, ale aj povedať aj Pfizer, aj tí ostatní nasľubovali, a nedodali, aspoň do Európskej únie, lebo predávajú to kade všade vo svete drahšie.

Výrok

Výrok 46924

Ten Ivermektín, čo ste použili ako príklad pani Saková, to je tak, že ten liek tu je 40 rokov, nie sú známe žiadne výrazné negatívne vedľajšie účinky, a niektoré krajiny ho už používajú, je tam ďaleko viac skúseností, a tiež sa ho nejde teraz doviezť 2 000 000 kusov.

Výrok

Výrok 46986

Zvyšných niekoľko 150 krajín má preočkovaných oveľa menej (ľudí). Tých krajín mimo Európskej komisie (únie - pozn.), ktoré sú úspešnejšie ako my ,(v preočkovaní populácie, pozn.), je doslova iba asi 5 alebo 6.

Výrok

Výrok 47040

Viete, ja musím povedať to, čo som si opäť naštudoval v The Economiste a opakujem, nie je to časopis, ktorý by bol ľavicový. Tam Slovenská republika figuruje v rámci štátnej pomoci v covide, oni vyčlenili takých 5 kategórií. Prvá kategória, kde sú krajiny ako je Nemecko, to majú na 10 % HDP, druhá kategória je nad 7,5 %, tam figuruje napr. Poľsko, náš sused. Tretia kategória, to sú na 5 %, tam figuruje povedzme Česká republika, náš sused a my sme v predposlednej štvrtej kategórii 2,6 %, kde sme s takými klenotmi ľudstva ako je Zimbabwe a Mauritánia. A potom pod nami sú už iba krajiny typu Sudán a Mozambik, čiže pán kolega, my sme jedny z najhorších v štátnej pomoci.

Výrok

Výrok 48460

To sa podarilo. (...), zníženie závislosti na ruskom plyne o 65 %.

Výrok

Výrok 48604

Nóri kričali, nemáme dostatok plynu pre celú Európu, čo sa týka Spojených štátov, tie vyrábajú plynu toľko, koľko asi spotrebujú, čiže ak chcú niečo dodávať, tak majú nejaký menší prebytok.

Výrok

Výrok 48694

Psychopati sa nájdu na Slovensku, v Nórsku sme videli pred pár mesiacmi, prišiel rovnako psychopat do homosexuálneho baru. Vystrieľal tam 15 ľudí, dobre zomreli dvaja traja, ostatní boli zranení ľahšie ťažšie a teraz budeme hovoriť o Nórsku, že to je homofóbne krajina?

Výrok

Výrok 48790

Len za minulý rok sme prešli zo závislosti (na ruskom plyne, pozn.), no my stopercentnej…

Výrok

Výrok vr14010

Keď si zoberieme Nórsko, Fínsko, Dánsko, tak oni majú trojnásobne väčší počet zamestnancov v sociálnej a zdravotnej oblasti, od 400 do 500 000. My máme 160 000.

Výrok

Výrok vr14034

Po druhé, veď, veď tu máme chronickú a jasnú skúsenosť z tých západoeurópskych štátov, ktoré umožnili, bolo to v druhej polovici 20. storočia, opäť bolo to trošku z ich strany zištné, pozývali si /nezrozumiteľné/ a vznikli tam veľké getá moslimov, ktorí sa proste nezačlenili do tej spoločnosti. Je tam najvyššia kriminalita...

Výrok

Výrok vr14089

„Ja by som to doplnil tak, že v iných, v niektorých európskych krajinách, v polovici európskych krajín vlastne minimálna mzda ako inštitút vôbec nie je zavedená…“

Výrok

Výrok vr14092

"Nerád vidím, keď prehráme s Nórskom. Za našich čias sa nič také nestávalo."

Výrok

Výrok vr14452

Ale v slušných a bohatých štátoch, spomeniem napríklad Švajčiarsko alebo Nórsko, je nedeľný predaj obmedzený...

Výrok

Výrok vr14505

To sú doporučenia aj Rady Európy (rodičovský príspevok vo výške minimálnej mzdy, materský príspevok navýšiť na 80% predošlého zárobku matky, pozn.)

Výrok

Výrok vr14506

(...) už sa od tejto myšlienky (politiky otvorených dverí pre utečencov, pozn.) oddialili aj Nóri aj Švédi, aj Francúzi aj Rakušania (...)

Výrok

Výrok vr14860

(...) pretože už doposiaľ sme to mali tak zabehnuté, že Švédsko, Nemecko aj ďalšie severské krajiny vlastne v prípade azylových procedúr používali liberálnejšie prístupy ako je stanovené medzinárodnými normami.

Výrok

Výrok vr14969

Mnohé škandinávske krajiny, ktoré sú do veľkej miery euroskeptické, či už Dánsko alebo iné.

Výrok

Výrok vr14976

Zoberte si tie krajiny, ktoré sú v okolí EÚ ako povedzme Nórsko a nie sú členmi EÚ, aký majú vzťah k EÚ. Takzvaný Európsky hospodársky priestor sa volá takýto vzťah. To znamneá všetku legislatívu preberajú z EÚ ak chcú mať ten trh a musia platiť aj do fondov, ďaleko viac možno ako mnoho krajín (členských krajín EÚ, pozn.), ale nie sú pri stole a nemôžu spolurozhodovať...

Výrok

Výrok vr15219

...prílev migrantov, ktorý prišiel do Európy v minulom roku alebo za obdobie jedného roka v počte jeden milión.

Výrok

Výrok vr15265

... prístup na spoločný trh Európskej únie tak, ako ho má napríklad dnes Nórsko alebo Lichtenštajnsko alebo Island.

Výrok

Výrok vr15316

...to je šialene výhodné (zostať súčasťou vnútorného trhu EÚ, pozn.) a keď nebudú chcieť platiť clá (Veľká Británia, pozn.) a tak ďalej, no tak potom budú za to platiť tým, že budú prispievať do rozpočtu Európskej únie...

Výrok

Výrok vr15317

...od dňa, kedy vystúpia (Veľká Británia, pozn.) a budú chcieť byť súčasťou vnútorného trhu, musia prijať aj legislatívu, ktorá súvisí s vnútorným trhom, na ktorý nemajú žiadny dosah.

Výrok

Výrok vr15318

...Nóri sú presne v tej situácii, že musia implementovať do svojho právneho poriadku kompletné /nezrozumiteľné/, teda s nejakými výnimkami, rybolov a tak, a nemajú žiadny vplyv na to, aká legislatíva sa v Európskej únii prijíma. Len to musia pasívne prijímať a ešte aj platia do Európskej únie.

Výrok

Výrok vr15406

To je kompetencia národných štátov, chrániť tú časť hranice, ktorá je zároveň schengenská...

Výrok

Výrok vr15611

Získali sme dve ceny EÚ za najlepšiu dopravnú bezpečnosť a zlepšenie dopravnej situácie.

Výrok

Výrok vr16575

Kvóty nefungujú a sú fiaskom, pretože už 26. septembra končí platnosť tohto rozhodnutia o kvótach a my sme nedokázali ani len 20% premiestniť z tých 120 tisíc ľudí a dokonca aj tie krajiny, ktoré najviac kričia, že kvóty, kvóty, neplnia si povinnosti, ktoré tam majú.

Výrok

Výrok vr18101

Veď škandinávske krajiny. Zoberte si Fínsko, zoberte si Švédsko, zoberte si Nórsku, zoberte si Estónsko, dokonca v Spojených štátoch v New Yorku najskôr dali peniaze na obedy chudobným deťom.

Výrok

Výrok vr26348

Celkovo v PISE ma prekvapil dramatický posun dopredu ázijských krajín a pokles severských krajín, Fínska.

Výrok

Výrok vr26703

Aj napriek tomu, že v posledných desiatich rokoch mali výdavky na infraštruktúru v Európe klesajúci trend ...

Výrok

Výrok vr26982

Pretože v Európe je to práve progresívna ľavica, za ktorú sa Smer dlhodobo vyhlasuje, ktorá pretláča agendu zrovnoprávnenia rôznych typov rodiny a takisto to vždy bolo ľavicové myslenie, ktoré aj s agendou registrovaných partnerstiev v širokom poňatí, to znamená, aj pre páry rôzneho pohlavia, aj pre páry rovnakého pohlavia prichádzajú a pretláčajú ich do legislatívy.

success
error