DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

Ja som sa samoudala na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií (pre neuvedenie chaty v majetkovom priznaní, pozn.), (…) takže budem musieť platiť pokutu.

Duriš Nicholsonová a Hrnciar v Na telo - 17.09.2018
Pravda

Z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vyplýva, že pri uvedení neúplných alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní sa údava pokuta vo výške trojnásobku mesačného platu (pdf., odsek 10 , písmeno b). Zákon ale nešpecifikuje prípady, kedy verejný činiteľ doplní či opraví chybné údaje dobrovoľne, resp. sám nahlási chybu. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií sa chybou Lucie Ďuriš Nicholsonovej zaoberal 18. septembra 2018. Výbor odsúhlasil začatie konania a požiadal podpredsedníčku parlamentu o písomné vysvetlenie. Ako naznačil podpredseda výboru  zo Smeru- SD Róbert Puci, členovia výboru (minimálne za jeho stranu) to budú naďalej brať ako porušenie zákona. O  začatí konania, prípadne o sankcii voči podpredsedníčke parlamentu teda rozhodne výbor, v ktorom má vládna koalícia väčšinu. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Podpredsedníčka NR SR danú nehnuteľnosť po medializácii doplnila do svojho majetkového priznania a nahlásila príslušnému výboru.  Dôkazom je fakt, že jej majetkové priznanie je už v aktualizovanej podobe verejne dostupné na internetovej stránke Národnej rady SR. 

Podpredsedníčka parlamentu v pôvodnom priznaní uviedla len vlastníctvo pozemku, nie nehnuteľnosti. Pokuta pri uvedení neúplných alebo nepravdivých údajov sa udáva vo výške trojnásobku mesačného platu. (pdf., odsek 10 , písmeno b):

"Pokuta sa ukladá b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný
funkcionár uvedie v oznámení podľa čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov."

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2018
success
error