DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Zažili sme už vyše 20 rokov dozadu, keby do eurozóny bola prijatá krajina, ktorá tie podmienky nespĺňala ani zďaleka a potom boli s tým veľké problémy, hovorím o Taliansku. Ale povedala sa, to je zakladajúca krajina, tých musíme prijať a nespĺňali podmienky typu deficit, celkový dlh a pod.

Kandidáti a kandidátky do Európskeho parlamentu - 28.05.2024
Pravda

Taliansko nesplnilo všetky kritériá, ktoré boli určené ako záväzné pre vstup do Eurozóny. Spolu s Talianskom tieto kritériá pred vyše dvadsiatimi rokmi, kedy bolo euro zavedené ako účtovná mena, tieto kritériá nenaplnila polovica členských štátov, preto výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Eurozónu tvorí 20 členských štátov EÚ, ktoré majú spoločnú menu - euro. Euro bolo zavedené ako účtovná mena v 11 členských štátoch 1. januára 1999. Eurobankovky a mince boli uvedené do obehu 1. januára 2002.

Aby členské štáty EÚ mohli pristúpiť k eurozóne, musia spĺňať takzvané konvergenčné kritériá, teda hospodárske a právne podmienky stanovené v Maastrichtskej zmluve v roku 1992, známe aj ako „maastrichtské kritériá“. Konečné rozhodnutie o pristúpení krajiny EÚ k eurozóne prijíma Rada EÚ. Rozhodnutie vychádza z návrhu Európskej komisie a prijíma sa po porade s Európskym parlamentom a po prerokovaní návrhu v Európskej rade.

 Podmienky, ktoré musia krajiny splniť, sú nasledovné:

1. Cenová stabilita - Krajina si musí udržiavať dlhodobú cenovú stabilitu a priemernú mieru inflácie (vykazovanú v priebehu jedného roka), ktorá neprekračuje o viac ako 1,5 percentuálneho bodu miery inflácie troch členských štátov s najlepšími výsledkami.

2. Zdravé a udržateľné verejné financie - plánovaný alebo skutočný deficit verejných financií by nemal presiahnuť 3% HDP a miera zadlženosti verejnej správy by nemala byť vyššia ako 60% HDP.

3. Stabilita výmenného kurzu - krajina musí preukázať, že hospodárstvo dokáže odolať menovým výkyvom.

Krajina sa musí zúčastňovať na mechanizme výmenných kurzov (ERM II) aspoň dva roky bez výraznejších odchýlok od centrálnej parity ERM II a devalvácie bilaterálnej centrálnej parity jej meny voči euru.

4. Dlhodobé úrokové sadzby, aby bolo možné posúdiť trvalost konvergencie. 

Okrem štyroch vymenovaných hospodárskych konvergenčných kritérií musí krajina zosúladiť svoje vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa primárne fungovania národnej centrálnej banky s príslušnými právnymi predpismi EÚ.

Taliansko malo v roku 1998 mieru zadlženosti vyššiu ako 110% HDP ani nebolo členom ERM  po dobu dvoch rokov pred zavedením eura. Taliansko však nebolo jediné, ktoré nesplnilo kritériá, viac ako polovica členských krajín EÚ, ktoré vstupovali do eurozóny ich v roku 1999 podľa dostupných údajov nesplnila. 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2024
success
error