DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Denisa Saková

Hlas

Čo sa týka sprenevery eurofondov. Európska prokuratúra napísala list, aby sme predišli veciam, kedy by došlo k tunelovaniu eurofondov. Chcem vám povedať, že tam tresty, čo sa týka tunelovania eurofondov a jednotlivé sadzby sa neponižovali.

21.02.2024
Nepravda

Novela Trestného zákona ovplyvňuje tresty za tunelovanie eurofondov, keďže znižuje spodnú hranicu trestu pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov EÚ na 2 roky pri škode do 650-tisíc eur a na 3 roky pri škode nad 650-tisíc eur, zatiaľčo v súčasnosti je pri oboch kategóriách minimálny trest 7 rokov. Ďalej novela mení definíciu pojmu „škoda”. V praxi to znamená, že za rovnaké množstvo peňazí, o ktoré pacháteľ obral Európsku úniu skrz tunelovanie eurofondov, dostane nižší trest oproti tomu, ktorý by dostal podľa pôvodného znenia Trestného zákona, preto výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Vláda v decembri podala návrh zákona o zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry a zmenách v trestnom zákone v skrátenom legislatívnom konaní. Kvôli týmto  krokom vlády Európska prokuratúra (EPPO)  adresovala list Európskej komisii. Po analýze navrhovaných zmien Trestného poriadku, Trestného zákona, zákona o prokuratúre a zákona o ochrane oznamovateľov by sa podľa EPPO znížilo odhaľovanie možných podvodov dotýkajúcich sa finančných záujmov EÚ, narušila by sa spolupráca medzi EPPO a Špeciálnou prokuratúrou, EPPO  by stratila

špecializovaných vyšetrovateľov NAKA bez adekvátnej náhrady, a väčšina prípadov, ktorými sa zaoberá EPPO, by sa presunula zo Špeciálneho trestného súdu na nižšie súdy, ktoré nemajú dostatočnú expertízu v danej oblasti. Podľa EPPO by preto Slovensko nemohlo efektívne chrániť finančné záujmy Európskej Únie. Európska komisia by mohla na základe toho rozhodnúť napríklad o obmedzení eurofondov pre Slovensko. 

Podľa legislatívy pred novelou zákona by bol páchateľ pri poškodzovaní finančných záujmov EÚ pri škode v rozsahu nad 700-tisíc, podľa § 261 ods. 6 potrestaný odňatím slobody v rozmedzí od sedem do dvanásť rokov. Podľa novely ministra spravodlivosti Borisa Suska sa toto rozpätie malo zmeniť na tri až desať rokov (.pdf, s.23). Podobne sa mali v novele ministra Suska znižovať tresty aj pri škodách od 133-tisíc eur vyššie. Sadzby mierne navýšil pozmeňovací návrh Tibora Gašpara, ktorý pri výške škody od 133-tisíc do 250-tisíc eur určuje trest v rozmedzí 2 až 6 rokov. Stále však ide o zníženie trestu oproti situácii pred novelou zákona. 

Podľa aktuálneho znenia podľa § 125 ods.1 sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur, škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, teda 2 660 eur, značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy, teda 26 600 eur, škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej sumy, čo je 133 000 eur. Pre porovnanie, podľa znenia Trestného zákona po poslednom pozmeňovacom návrhu sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 700 eur. Škodou väčšou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 20 000 eur. Značnou škodou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 250 000 eur. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 650 000 eur. 

Pozmeňujúci návrh poslanca Tibora Gašpara, kde to zvyšujú na štyri roky (.pdf, s.8). Zároveň tento pozmeňovací návrh upravuje aj výšku škôd  a to tak, že sa „číslo „35 000“ nahrádza číslom „20 000“, číslo „350  000“ sa nahrádza číslom „250 000“ a číslo „700 000“ sa nahrádza číslom „650 000“,(.pdf, s.4), ale aj tak to predstavuje rozdiel oproti aktuálnemu stavu.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.04.2024
success
error