DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

Európska prokuratúra sama použila pojem generálna amnestia, čiže to je amnestia pre vašich ľudí. To nie je, nie je opozícia, hovorí, to hovorí vo vyjadrení vo verejnom vyjadrení šéfka európskej prokuratúry.

21.02.2024
Pravda

Vláda v decembri 2023 predstavila návrh kontroverznej novely trestného zákona. Novela ruší Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), skracuje premlčacie lehoty a tiež trestné sadzby za majetkovú trestnú činnosť. Európska prokuratúra skutočne označila navrhnuté zmeny ako „faktickú amnestiu“ v mnohých aktívne vyšetrovaných podvodoch poškodzujúcich finančné záujmy EÚ na území Slovenska.

18. decembra 2023 adresovala predsedníčka Európskej prokuratúry (EPPO) Laura Kövesiová list Európskej komisii, v ktorom vyjadrila obavu, že navrhované zmeny môžu vážne ohroziť zásady právneho štátu na Slovensku. Po analýze navrhovaných zmien EPPO prišla k záveru, že by mali za následok zníženie odstrašujúceho účinku aj v prípade trestných činov spadajúcich do jej pôsobnosti. Preto EPPO tiež spochybnila zámer slovenskej vlády účinne chrániť rozpočet EÚ (Čl. 325, ods. 1).

V súvislosti s rýchlosťou, akou Slovensko k zmenám pristúpilo, spochybnila predsedníčka EPPO aj dodržiavanie povinnosti lojálnej spolupráce zo strany slovenskej vlády (Čl. 4, ods. 3).

Podľa EPPO navrhované zmeny v praxi minimalizujú odhalenie možných podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ a narúšajú funkčný mechanizmus podávania správ medzi Európskou prokuratúrou a špeciálnou prokuratúrou. Zároveň by tieto zmeny odstavili EPPO od špecializovaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry bez primeranej náhrady. To by podľa EPPO viedlo k presmerovaniu väčšiny prípadov zo Špecializovaného trestného súdu na nižšie súdy, ktoré majú malé odborné znalosti v oblasti trestných činov, ktoré má Európska prokuratúra v kompetencii.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.04.2024
success
error