DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

18 000 subjektov má nárok na 2 %.

Pellegrini a Sulík v Na telo - 12.11.2023
Pravda

Notárska komora v poslednom roku evidovala vyše 18 000 subjektov, ktoré splnili podmienky na prijatie 2 % z daní. Výrok Richarda Sulíka preto hodnotíme ako pravdivý. 

Darovanie 2 % alebo asignácia dane predstavuje mechanizmus priamej podpory mimovládnych organizácií a neziskového sektora. Fyzické a právnické osoby, ktoré zaplatili daň, môžu nasmerovať 2% alebo 3% dane v prospech neziskového sektora.

Aby mala právnická osoba nárok na prijímanie 2 % zo zaplatenej dane musí splniť požiadavky dané zákonom. Jedna z podmienok znie, že sa organizácia musí zaregistrovať do centrálneho registra prijímateľov u notára.

Zoznam prijímateľov 2 % zo zaplatenej dane každoročne vyhotovuje Notárska komora Slovenskej republiky, ktorá za rok 2022 schválila presne 18 364 subjektov (.xlsx). 

Podľa zákona môžu byť prijímateľmi 2 % občianske združenie alebo jeho organizačná jednotka, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž alebo subjekty výskumu a vývoja.

V prípade ak daňovník vykonával pre organizáciu dobrovoľnícku činnosť dlhšie ako 40 hodín môže darovať až 3 % zo zaplatenej dane. Právnické osoby môžu asignovať daň vo výške 2% alebo 1%, za predpokladu minimálnej výšky asignácie 8 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.11.2023
success
error