DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

Stále Európska komisia hovorí, že máme jedny z najhorších verejných financií z hľadiska dlhodobej udržateľnosti.

Igor Matovič a Michal Šimečka v Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Európska komisia (EK) vo svojom najnovšom hodnotení verejných financií členských štátov vyhodnotila dlhodobú udržateľnosť Slovenska ako najhoršiu spomedzi všetkých krajín v kategórií s vysokým rizikom fiškálneho výhľadu.

EK pre hodnotenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií využíva indikátor S2, „ktorý vyjadruje, aké rozsiahle úsporné opatrenia má vláda urobiť, aby sa dlh v budúcnosti stabilizoval.“ Indikátor má dve zložky:

  1. schodok očistený o vplyv ekonomického cyklu, zaplatené úroky, jednorazové výdavky a príjmy.

  2. náklady starnutia obyvateľstva, ktoré sa prejavia vo väčších výdavkoch na penzie alebo zdravotnú starostlivosť

V tomto ukazovateli patrí Slovensku za rok 2022 posledná priečka za Slovinskom a Maltou (.pdf, s.61).

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však upozorňuje, že hodnotenie EK neberie do úvahy dôchodkovú reformu súčasnej vlády, ktorá výrazne zlepšila výhľad financií Slovenska.

V reporte EK za rok 2020 sa Slovensko v hodnotení indikátora S2 umiestnilo na predposlednej pozícií za Luxemburskom (.pdf, s.67).

Pred pandémiou koronavírusu sa Slovensku darilo lepšie a v hodnoteniach za roky 2018 (.pdf, s.108) a 2019 (.pdf, s. 82) sa umiestnilo iba v kategórií stredného rizika fiškálneho výhľadu.

Výrok Michala Šimečku tak hodnotíme ako pravdivý. Je pravdou, že Európska komisia vo svojom najnovšom dokumente z apríla 2023 vyhodnotila dlhodobú udržateľnosť verejných financií Slovenska ako najhoršiu spomedzi všetkých štátov a podobné výsledky dosahuje od roku 2020.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2023
success
error