DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Lebo štrukturálny deficit je taký deficit, ktorý je bez ohľadu akýchkoľvek výkyvov pozitívnych, negatívnych kríz alebo nejakých mimoriadnych príjmov a v štrukturálnom deficite sme mali deficit 1,2 alebo 1,1 %, roky 2021 a 2022, kedy som bol ministrom financií.

Igor Matovič a Michal Šimečka v Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Štrukturálny deficit za ministrovania Igora Matoviča dosiahol v rokoch 2021 a 2022 najnižšiu hodnotu v histórii Slovenskej republiky. Výrok Igora Matoviča preto hodnotíme ako pravdivý. Rozpočtová rada však varuje, že štrukturálne saldo v minulom roku nemusí plne odzrkadľovať stav verejných financií a Národná banka upozornila, že zlepšenie je len prechodné.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v polovici apríla informovala, že výška deficitu verejných financií za rok 2022 dosiahla úroveň 2,0 % HDP, čo predstavuje výrazné zlepšenie oproti schválenému cieľu vo výške 4,9 % HDP.

RRZ taktiež oznámila, že štrukturálny deficit, je tak už druhý rok na najnižšej úrovni v histórii SR. Štrukturálny deficit predstavuje dlh očistený o vplyv hospodárskeho cyklu a mimoriadnych jednorazových vplyvov. Inými slovami sa jedná o deficit, ktorý automaticky pretrvá aj do budúcnosti, ak sa neprijmú dodatočné opatrenia. Podľa zverejnenej správy dosiahol štrukturálny deficit hodnotu 1,2 %. V roku 2021 bol štrukturálny deficit na ešte nižšej úrovni, keď dosiahol hodnotu 1,1 %. (pdf, str. 4) 

Rozpočtová rada však upozorňuje, že štrukturálne saldo v roku 2022 nemusí plne odzrkadľovať strednodobý stav verejných financií. Nízka úroveň štrukturálneho dlhu je podľa RRZ čiastočne spôsobená oneskoreným navyšovaním verejných výdavkov, ktoré sa prejavia v rokoch 2023 a 2024. (pdf, str. 6)

Tento nečakaný výsledok štát dosiahol najmä vďaka vysokej inflácii, ktorá výrazne zvýšila príjmy z daní a odvodov. K nízkemu schodku vláde dopomohla aj konzervatívna protiinflačná výdavková politika,  nízka spoluúčasť a slabé čerpanie európskych peňazí. Väčšinu jednorazových krízových výdavkov vláda dokázala pokryť novými jednorazovými príjmami. K nižšiemu deficitu prispelo aj nižšie čerpanie kapitálových výdavkov v obrane z dôvodu oneskorenia dodávok objednanej vojenskej techniky.

Národná banka Slovenska už upozornila, že zlepšenie je len prechodné a tento rok sa hospodárenie štátu zhorší aj vinou plošných opatrení, ktoré schvaľoval parlament.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2023
success
error