DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Michal Šimečka

PS

Ja by som k tomu chcel dodať, že ten štrukturálny deficit sa predpokladá na tento rok 2023, lebo to bude ten problematický z hľadiska verejných financií na 3,7 %, to hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, a to aj preto, lebo tie veľké trvalé položky, vrátane toho, čo tu pán Matovič asi bude ukazovať, to sa začne premietať do rozpočtu teraz.

Igor Matovič a Michal Šimečka v Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) k februáru 2023 predpokladá (.pdf, str.1), že  štrukturálny deficit verejnej správy dosiahne 3,5% HDP. Trend naznačuje, že deficit by sa mal každým rokom zvyšovať, v roku 2026 by mal dosiahnuť 4,5% HDP. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Štrukturálny deficit predstavuje deficit očistený od výdavkov a vplyvov, ktoré sú jednorázové alebo dočasné. V roku 2021 bol na úrovni 1,1% HDP, v roku 2022 bola jeho hodnota 1,2%. 

RRZ upozorňuje, že výsledok štrukturálneho deficitu za rok 2022 je čiastočne spôsobený aj oneskoreným navyšovaním výdavkov vzhľadom na infláciu, ktoré sa premietnu do rokov 2023 a 2024. 

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2023
success
error