DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Treba sa pozerať na to, čo hovorila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a Národná banka Slovenska na jeseň minulého roka, hovorili, že je realistický deficit, že je realistické, že Slovenská republika dosiahne deficit tak, ako si ho naplánovala približne tých 5 %.

Igor Matovič a Michal Šimečka v Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v polovici apríla oznámila, že Slovensko dosiahlo za rok 2022 deficit verejných financií 2% HDP. 

Tento výsledok predstavuje výrazné zlepšenie oproti cieľu schváleného vo výške 4,9 % HDP. Rozpočtová rada po schválení rozpočtu v decembri 2021 hodnotila cielený deficit ako realistický, v tzv. “semaforoch” priebežného odhadovania plnenia rozpočtu na jeseň 2022 odhadovala deficit na úrovni 3,5 % HDP. NBS vo svojej analýze v decembri 2022 predpokladala verejný dlh na úrovni 4,97 % HDP. Keďže všetky tieto odhady sú vyššie ako výsledná úroveň deficitu, výrok Igora Matoviča hodnotíme ako pravdivý. 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) publikovala v decembri 2021 analytický článok, v ktorom vyhodnotila návrh štátneho rozpočtu na rok 2022 ako realistický. RRZ konštatuje, že  sa deficit zvýšil na úroveň cieľa MF SR, cca 5,0 % HDP najmä vplyvom zhoršeného priebehu pandémie. 

RRZ pravidelne publikuje tzv. rozpočtový semafor, kde informuje o plnení rozpočtových cieľov a indikátorov. V septembri, októbri a novembri 2022 odhadovala RRZ deficit na úrovni 3,5 % HDP, v decembri znížila odhad na 3,3 % HDP. Deficit pod 4 percentá predpokladá RRZ už od júna 2022.

Národná banka Slovenska (NBS) v decembri 2022 vo svojom analytickom komentári vyhodnotila, že Slovenská republika zaznamenala lepší vývoj rozpočtových príjmov. NBS skonštatovala. že napriek rastu príjmov sa celkové hospodárenie v roku nemení pretože došlo zároveň aj k navýšeniu výdavkov o 1,5 miliardy eur a očakávala celkový deficit 4,97 % HDP (pdf, str. 1).

Ešte v decembri 2021, v čase schválenia rozpočtu, však NBS vyhodnotila deficit stanovený Ministerstvom financií ako nadhodnotený. Oproti ministerstvu NBS neočakávala plné využitie nešpecifikovaných výdavkov a predpokladala miernejší rast kapitálových výdavkov.  Odhad hospodárenia štátu bol v tom čase podľa Národnej banky na úrovni -4,1 % HDP (pdf, str. 1).

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2023
success
error