DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Viete tu si niekto vymyslel, že v Maďarsku boli porušené princípy právneho štátu a komisia bezprecedentne prvýkrát navrhuje, aby Maďarsku bolo odňatých 7,5 miliardy eur z európskych fondov, ktoré môže každý členský štát využívať na rozvoj svojho vlastného štátu. Prečo to tak je? To preto tak pán redaktor, že v Maďarsku sa "vraj" porušili nejaké princípy právneho štátu?

Fico a Kollár v RTVS - 27.09.2022
Zavádzajúce

Robert Fico síce správne uvádza, že Maďarsku hrozí odobratie eurofondov vo výške 7,5 miliardy eur. Porušenia princípov právneho štátu však nie sú vymyslené, Maďarsko má dlhodobé problémy s obmedzovaním slobody médií či s právami menšín. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 

Vládu Viktora Orbána v Maďarsku inštitúcie EU kritizujú dlhodobo. Prvýkrát mal Orbán problémy už v roku 2011. Vtedy sa pred Európskym parlamentom obhajoval voči kritike týkajúcej sa slobody médií. V súčasnosti sa kritika týka viacerých porušení princípov právneho štátu, ku ktorým patrí napr. obmedzovanie plurality médií, práv menšín, či akademických slobôd. Okrem toho čelí Maďarsko kritike pre nedostatočný boj proti korupcií.  

Orbánova vláda je v hľadáčiku Európskej komisie, ktorá dohliada na čerpanie financií z fondov EÚ. Pravidlá na čerpanie peňazí z fondov sú nastavené tak, že aby ich mohla tá-ktorá krajina čerpať, musí spĺňať podmienku dodržiavania princípov právneho štátu. Peniaze, o ktorých sa hovorí, sa týkajú Kohézneho fondu, ktorý slúži na stabilizovanie ekonomík členských štátov, na rozvoj infraštruktúry a stieranie sociálnych rozdielov.

Nedávno Komisia vyhlásila, že Maďarsko môže prísť o sumu 7,5 miliardy eur, pretože nedodržiava princípy, na základe ktorých sa fondy udeľujú. Daná suma predstavuje až jednu tretinu z toho, čo daný fond poskytuje Maďarsku. 

Ak by návrh Komisie schválili ostatné členské štáty, Maďarsko by bolo prvou krajinou v EÚ, ktorá by o fondy prišla. Maďarsko má dva mesiace na to, aby napravilo to, čo mu vyčíta EK. Členské štáty majú tri mesiace, aby sa rozhodli, aký postoj voči návrhu zaujmú.

O odobratí fondov sa bude hlasovať v Rade EÚ, kde sú členské štáty zastúpené ministrami. Hlasovať by sa malo kvalifikovanou väčšinou (55 % svojich členov, ktorí zároveň reprezentujú 65 % obyvateľov EÚ). To znamená, že Maďarsko má stále šancu na to, aby mu boli fondy ponechané, pretože sa nevyžaduje jednomyseľnosť.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.09.2022
success
error