DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

Máme tuná nejaké ohrozené skupiny obyvateľstva energetickou chudobou, ich môže byť 500 alebo 700 tisíc.

Fico a Kollár v RTVS - 27.09.2022
Neoveriteľné

Pod pojmom energetická chudoba sa vo všeobecnosti rozumie stav, kedy nemá domácnosť dostatok finančných prostriedkov aby si zabezpečila stabilný a kvalitný prístup k energiám ako je voda, elektrina či kúrenie. Slovensko však do dnešného dňa nemá presnú štatistiku energetickej chudoby, ani definíciu, kto presne do tejto štatistiky spadá. Absencia definície nám teda neumožňuje vyčísliť počet ľudí, ktorých zvyšujúce sa ceny energií ovplyvnia natoľko, že sa dostanú do bodu energetickej chudoby. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Na Slovensku neexistuje jednotná definícia pojmu pojmu energetická chudoba a tým pádom ani presné štatistiky ohrozených ľudí. Napriek absencii definície však existuje niekoľko hlavných indikátorov toho, aká časť obyvateľstva najviac utrpí zvyšovaním cien energií. Týmito indikátormi sú napríklad výdavky na bývanie v pomere k príjmom, nedoplatky na účtoch za energiu alebo dostatočná vykúrenosť príbytku. Z aktuálnej analýzy spoločnosti WOOD & Company vyplýva, že približne 178-tisíc obyvateľov Slovenska má výdavky na bývanie vyššie ako 40 % disponibilných príjmov, 283-tisíc obyvateľov má nedoplatky na účtoch za energie a až 309-tisíc obyvateľov SR žije v nedostatočne vykurovaných príbytkoch. Jedná sa iba o čiastkové ukazovatele, podľa ktorých sa nedá určiť či domácnosť trpí energetickou chudobou. Napriek tomu, že máme tieto čísla, stále nie je jasné, odkiaľ čerpá Boris Kollár štatistiku s 500 až 700 tisíc ohrozenými obyvateľmi.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.09.2022
success
error