DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

My sme energeticky dnes, ako Slovensko, už sebestační, vyrobíme dosť elektrickej energie, keď sme pustili tretí blok, že ešte môžeme aj predávať.

Fico a Kollár v RTVS - 27.09.2022
Nepravda

Podľa informácií ministerstva hospodárstva a Slovenských elektrárni bude Slovensko po spustení tretieho bloku v Mochovciach skutočne energeticky nezávislé. Stane sa tak však až po jeho úplnom spustení začiatkom nasledujúceho roka, preto výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa Ministerstva hospodárstva a Slovenských elektrárni by sa Slovensko po spustení tretieho bloku v Mochovciach naozaj malo stať sebestačné v zásobovaní elektrinou. Podľa MH SR sa tak ale stane až začiatkom budúceho roka.

Úrad jadrového dozoru vydal povolenie na uvádzanie 3. bloku Mochoviec do prevádzky 25. augusta 2022. Rozhodnutie vo forme verejnej vyhlášky nadobudlo právoplatnosť deviateho septembra, po uplynutí 15-dňovej lehoty. V daný deň bolo zároveň možné začať do reaktora zavážať palivo.

Podľa Martina Mráza, riaditeľa jadrovej elektrárne Mochovce, po zavezení paliva nasleduje fyzikálne spúšťanie. Po ňom sa v etape energetického spúšťania postupne zvyšuje výkon reaktora na 100 %, čo trvá približne 18 týždňov.

Keďže Slovensko ešte nebolo energeticky sebestačné už v čase výroku, tak ako to tvrdí Boris Kollár, výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.09.2022
success
error