DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marián Viskupič

SaS

Je tam jediná alebo ako tohto roku, je tam jediná položka a to je TSS-ka, ktorú má na starosti zrovna ministerstvo financií.

Igor Matovič a Marián Viskupič na Markíze - 20.09.2022
Nepravda

Na základe zákona o regulácií v sieťových odvetviach, ktorý upravuje postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), konkrétne rozsah cenovej regulácie a jej spôsob vykonávania, hodnotíme tento výrok Mariána Viskupiča ako nepravdivý. 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), ktorá spadá pod ministerstvo financií, a teda pod rezort Igora Matoviča, nesie určitý podiel na určovaní výšky tarifných poplatkov, ako to sama tvrdí vo svojej tlačovej správe. Je nutné podotknúť, že koncová cena elektriny sa skladá z niekoľkých komponentov. S výnimkou trhovej ceny elektriny, ktorá je stanovená trhom (a tvorí cca jednu tretinu výslednej ceny), sú zvyšné dve tretiny regulované. Pod tieto dve tretiny spadajú najmä systémové poplatky a následné distribučné služby. Práve tieto koncové poplatky reguluje ÚRSO, s cieľom chrániť konečného spotrebiteľa pred volatilitou cien. TSS v roku 2020 tvorila len veľmi malú časť koncovej ceny elektriny, a síce 4 %

Napríklad, ÚRSO vo svojom Rozhodnutí č. 0104/2022/E z konca decembra 2021 stanovil cenu TSS na 6,2976 €/MWh pre rok 2022. SEPS je teda len akýmsi medzičlánkom v procese stanovenia výšky TSS. Konečné a záväzné rozhodnutie je však plne v kompetencií ÚRSO.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.09.2022
success
error