DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marián Viskupič

SaS

Veľká časť produkcie alebo značná časť produkcie elektrární je teda kúpená za 61,20, takže tiež nestrašme, že teda všetko je za tie vysoké ceny.

Igor Matovič a Marián Viskupič na Markíze - 19.09.2022
Nepravda

Vo februári 2022 ministerstvo hospodárstva SR iniciovalo podpis memoranda s majoritným akcionárom Slovenských elektrární, spoločnosťou Slovak Power Holding Group. Dokument obsahuje záväzok spoločnosti predávať elektrickú energiu vybraným odberateľom v celkovom objeme 6,15 TWh za cenu 61,20 € / MWh počas rokov 2023 a 2024.

Tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek na konci augusta upresnil, že daný objem elektriny bude za zastropovanú cenu prerozdelený medzi všetky domácnosti na Slovensku.

Slovenské elektrárne v roku 2021 vyrobili 17,271 TWh elektriny, čo predstavuje 64,3 % všetkej vyprodukovanej elektriny na území Slovenska. 

Z týchto údajov vyplýva, že ministerstvu hospodárstva sa za dohodnutú sumu 61,20 € / MWh podarilo odkúpiť iba 35,61 % celkovej vyrobenej elektriny od Slovenských elektrární. To všetko za predpokladu podobného objemu celkovej vygenerovanej elektriny v rokoch 2023 a 2024.

Z uvedeného dôvodu hodnotíme Viskupičov výrok ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.09.2022
success
error