DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Čo by to teda znamenalo (pozn. odkúpenie elektrární), že by nám to umožňovalo možno veľmi podobnú politiku, ako má Francúzsko u seba urobenú, že vedia garantovať približne 80 % spotreby podnikom za štátom garantovanú cenu, niekde okolo 42 EUR.

Igor Matovič a Marián Viskupič na Markíze - 19.09.2022
Nepravda

Výrok Igora Matoviča o garantovaných cenách energie vo Francúzsku hodnotíme ako nepravdivý. Informáciu o 80% sa tímu Demagog.SK nepodarilo dohľadať, garantuje sa totiž suma za presný objem energie, nie za percento spotreby. Navyše, suma 42 EUR nie je od marca 2022 aktuálna. Za túto cenu môžu elektrinu nakupovať konkurenční dodávatelia elektriny. Vláda taktiež reguluje ceny pre domácnosti, nie pre podniky.

Je pravdou, že spoločnosť EDF,  je v podstatnej miere vlastnená francúzskou vládou, približne 85 % akcií je v jej rukách. Na základe  takzvaného regulovaného prístupu k historickej jadrovej elektrine (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique, ARENH) môžu konkurenční dodávatelia energie nakupovať elektrinu od EDF za pevnú cenu 42 EUR/MWh do výšky 100 TWh. Avšak v marci 2022 vydala vláda nariadenie, ktorým definuje konkrétne podmienky prideľovania elektriny pre rok 2022. Cenu, za ktorú EDF bude elektrickú energiu konkurentom predávať, stanovila na 46,20 EUR/MWh.

V januári 2022 francúzska vláda v snahe obmedziť zvyšovanie účtov za energiu rozhodla o zvýšení množstva elektrickej energie, ktorá sa musí predávať za nižšie ako trhové ceny v rámci systému ARENH. Vláda vyhlásila dodatočné pridelenie 20 TWh elektrickej energie (t.j. dokopy 120 TWh), ktorá sa má predávať za regulovanú cenu na rok 2022. Zároveň oznámila odloženie časti zvýšenia taríf na rok 2022 na obdobie 12 mesiacov od 1. februára 2023. Garantovaná je tak suma za určitý objem energie, nie za percento spotreby. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.09.2022
success
error