DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Korčok

nominant SaS

Ruská federácia dnes podľa prepočtov, ale relevantných, dostáva dennodenne zaplatenú faktúru zo západnej Európy za dodávky energonosičov vo výške jednej miliardy.

Blanár a Korčok v Na telo - 03.05.2022
Pravda

Európa platí Rusku za plyn, ropu a uhlie spolu denne 1 miliardu dolárov, výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Veľká časť Európy je aj v súčasnej dobe závislá od dodávok energií (ropy, zemného plynu a uhlia) z Ruskej federácie. Európska Únia sa zaujíma o zníženie tejto závislosti - možným riešeniami sú investície do alternatívnych zdrojov energií, zvýšenie dodávok energonosičov z iných krajín a zavádzanie sankcií voči Rusku (napríklad aj na zníženie schopnosti Ruska ťažiť tieto energonosiče).

Napriek vojne na Ukrajine sa okamžité odstrihnutie od Ruska javí ako nereálne. To má za následok denné platby z Európy do Ruska v hodnote jednej miliardy dolárov za rôzne energonosiče. Od začiatku vojny Európa Rusku zaplatila celkovo 35 miliárd eur za energonosiče, zatiaľ čo Ukrajine poskytla pomoc vo výške jednej miliardy eur (údaje z 6. apríla 2022). Len za plyn platí Európa stovky milióny eur denne - pričom podľa údajov z 5. apríla, dodávky a platby boli podobné úrovniam spred vojny.

Podľa Beyond Coal platia európske krajiny Rusku od začiatku vojny v priemere 700 miliónov eur denne.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.05.2022
success
error