DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Vojna proti káve sa nekoná, príspevok len prekrútil slová rečníka z Davosu

Vojna proti káve sa nekoná, príspevok len prekrútil slová rečníka z Davosu

Pavol Valík 31.01.2024 novinky

Na Facebooku sa šíri príspevok, podľa ktorého Svetové ekonomické fórum vyhlásilo vojnu káve. Naznačuje, že táto organizácia bude presadzovať drastické obmedzenie jej konzumácie. Príspevok odkazuje na diskusný panel na pravidelnom stretnutí Svetového ekonomického fóra v Davose, kde sa jeden z účastníkov vyjadril k množstvu emisií CO2, ktoré vznikajú pri pestovaní kávy. Jeho príspevok sa však nevenoval obmedzeniu spotreby kávy, ale zlepšeniu a skvalitneniu jej produkcie. Slová o „vojne voči káve“ alebo obmedzenie spotreby na „dve až tri šálky ročne“ v diskusii vôbec neodzneli. 

Facebookom sa šíri príspevok, ktorý tvrdí, že Svetové ekonomické fórum (WEF) vyhlásilo vojnu káve. Príspevok taktiež naznačuje, že WEF bude chcieť presadiť obmedzenie jej spotreby: „WEF vyhlásilo vojnu káve: „Nie viac ako 2 či 3 šálky ročne,“ píše sa v príspevku.

Príspevok odkazuje na článok webu Badatel.net s fotkou bankára Huberta Kellera vystupujúceho na Výročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra 2024.

Slová o obmedzení spotreby neodzneli

Svetové ekonomické fórum je medzinárodná organizácia, ktorá bola založená v roku 1971 ako nezisková nadácia so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. WEF usporadúva každoročné stretnutie, ktoré sa koná vo švajčiarskom meste Davos. Aktuálne výročné stretnutie sa uskutočnilo 15. až 19. januára 2024 a jednou z tém bola aj „Dlhodobá stratégia pre klímu, prírodu a energiu“.

Medzi diskutujúcimi bol aj Hubert Keller. Keller nezastáva vo vedení WEF žiadnu funkciu, pôsobí ako Senior Managing Partner v švajčiarskej bankovej skupine Lombard Odier Group. S WEF ho spája len fakt, že sa 17. januára 2024 sa zúčastnil na paneli na tému „Oceňovanie prírody“ (Putting a Price on Nature) spolu s ďalšími tromi rečníkmi. Diskusia bola jednou z mnohých, ktoré sa na pravidelnom podujatí WEF uskutočnili.

Žiaden z panelistov navyše nevyhlásil „vojnu káve“ ani nepovedal, že je potrebné spotrebu obmedziť na „dve až tri šálky ročne“. Keller vo svojom príspevku len spomenul ekologické dopady pestovania kávy. „Káva, ktorú všetci pijeme, uvoľňuje 15 až 20 ton CO2 na tonu kávy. Tak to by sme mali vedieť všetci. Vždy, keď pijeme kávu, v podstate vypúšťame CO2 do atmosféry,“ zhodnotil Keller. Taktiež spomenul, že väčšina pestovateľov tejto plodiny žije pod hranicou chudoby (v čase od 24:50).

Keller však následne predostrel riešenie tohto problému. V diskusii nerozprával o znížení spotreby kávy, ale o zefektívnení jej pestovania zabezpečením väčšieho kapitálu a premenou kávových plantáží metódou „regeneratívneho agrolesníctva“ (v čase od 26:38).

Regeneratívne poľnohospodárstvo označuje prístup k hospodáreniu, ktorý sa zameriava na obmedzovanie zásahov do pôdy a zlepšovanie jej kvality. Kvalita pôdy sa zlepšuje vďaka pestovaniu rozmanitých druhov rastlín a plodín a zadržiavaniu organickej hmoty v krajine.

„A v podstate skončíte s kávovými plantážami, ktoré sú plne regeneratívne, ktoré sekvestrujú uhlík, ktoré sú pozitívne pre prírodu, ktoré obnovujú biodiverzitu, a ktoré v podstate vytvárajú lepšiu hodnotu pre aktívum, ktoré má dlhšiu životnosť, bez toho, aby v skutočnosti spotrebiteľ platil viac za svoju každodennú kávu,” zhrnul Keller potenciálne výsledky navrhovaného riešenia. (v čase od 27:11).

Záver

Doplňme, že portál Badatel.net, ktorý správu o “vojne proti káve” priniesol, pravidelne zverejňuje nepravdivé či zavádzajúce články. Podľa portálu konšpirátori.sk sa Badatel.net venuje rôznym článkom odkazujúcim na zázračné liečby a moderné šarlatánstvo. V nedávnej dobe portál na svojom facebooku zverejnil napríklad aj vymyslené závery štúdie o nosení rúšok či nepravdivé príspevky o majetkových pomeroch novinárky Tódovej.

Príspevok, ktorý tvrdí, že Svetové ekonomické fórum vyhlásilo vojnu káve a naznačuje, že budeme musieť drasticky obmedziť jej konzumáciu, sa nezakladá na pravde. Na diskusnom paneli Svetového ekonomického fóra v Davose slová o vyhlásení vojne káve či jej obmedzení vôbec neodzneli. Hubert Keller sa vyjadril k množstvu emisií CO2, ktoré káva produkuje, nehovoril však o obmedzení spotreby kávy, ale zlepšení a skvalitnení jej produkcie pri zachovaní ceny pre spotrebiteľov. Navyše samotný Keller pôsobí vo švajčiarskej bankovej skupine a na tvorbu politík WEF nemá žiaden vplyv. Príspevok sme preto v rámci našej spolupráce so sociálnou sieťou Facebook označili ako nepravdivý.


 

success
error