DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ladislav Kamenický

SMER-SD
24 11 6 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Tá nervozita už sa prejavuje aj tým, že tým, že tá nedôvera vo vládu je taká veľká, skoro 85 %.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

Kamenický svojím vyjadrením odkazuje na pravidelné prieskumy verejnej mienky, zaoberajúce sa mierou dôvery v jednotlivých politikov, resp. vládnu koalíciu. Z výroku nie je úplne jasné, o presne ktorom prieskume Kamenický pri hodnotení nedôveryhodnosti vlády hovorí. Keďže ale viacero prieskumov naznačuje, že nedôvera vo vládu sa pohybuje okolo 80 %, výrok hodnotíme ako ešte pravdivý. ...

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Mnohokrát stretnem dôchodcov napr., ktorým vláda absolútne v tomto roku nepomohla. Môžme sa baviť o, je tu dôchodcovská inflácia skoro 15 %, pomoc bola 1,3 percentná, valorizácia + nejaké, teraz sa snažia dávať nejaké trináste dôchodky dopredu 80 % nejakého dôchodku.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Zavádzajúce

Kamenický naznačuje, že vláda SR v aktuálnom období prudkého zdražovania tovaru a služieb, nepomáha seniorom v reakcii na rast ich životných nákladov, teda mieru tzv. dôchodcovskej inflácie. Výrok hodnotíme ako zavádzanie, keďže vláda schvaľuje výšku starobných dôchodkov podľa inflácie podľa cien z prvého polroka predchádzajúceho roka. Kamenický vydáva túto úpravu starobných dôchodkov za neúčinný nástroj, ktorý mal byť cielený na pomoc proti súčasnej výške inflácie....

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Ja chcem podotknúť jednu vec, lebo veľa sa argumentuje s tým, že máme nižšie tie energie ako v Čechách a neviem kde, len ja som pozeral analýzu, tak Slovenská republika má najvyšší podiel energií vôbec na výdavkoch jednotlivých, výdavkoch jednotlivých domácnosti.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

Domácnosti na Slovensku majú podľa posledných dostupných dát (2020) skutočne najvyšší podiel energií na celkových výdavkoch domácností. V takejto situácií je Slovensko dlhodobo, ako Kamenického následne upozornil aj minister Hirman. ...

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Zlyháva celkovo európsky trh, priznala to aj vlastne predsedníčka Európskej komisie. Vidíme tie špekulácie, ktoré tu prebiehajú na trhoch s plynom s rôznymi tými povolenkami na CO2 a pod.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Zavádzajúce

Poslanec Kamenický podľa všetkého naráža na prejav predsedníčky EK Von der Leyenovej o stave Únie zo 14. septembra 2022. V ňom predsedníčka predstavila “rozsiahlu a komplexnú reformu” trhu s elektrickou energiou, a to z dôvodu rozhodujúceho vplyvu plynu na ceny elektriny na trhu - tzv “merit order” mechanizmus. Ide teda o tzv. oddelenie ceny plynu od ceny elektriny. Trh s emisnými povolenkami nekolabuje, ako tvrdí poslanec Kamenický. Ide o prirodzenú reakciu cien na energetické šoky a zvýšený dopyt po vysokoemisných zdrojoch, ktoré tu cenu logicky zvyšujú. Preto hodnotíme tento výrok ako zavádzajúci. ...

Ladislav Kamenický

SMER-SD

My (pozn. vlády Smeru) sme prevzali SPP matku znova do štátnych rúk a dnes sa ukazuje, aký to bol správny krok. Druhá vec, prevzali sme Transpetrol, prevzali sme napríklad Gabčíkovo a podobne.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

Slovenská republika sa v roku 2014, za vlády Smeru-SD stala 100% vlastníkom SPP, vykonávajúca svoje akcionárske práva cez Ministerstvo hospodárstva SR. Tvrdenie, že to bol správny krok je hodnotiaci úsudok, ktorý v rámci fact-checku nerobíme a ponechávame na hodnotenie poslucháča....

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Dlho sa tu hovorilo o diverzifikácii plynu, tak musím povedať, že za našej vlády sa diverzifikovalo to, že máme dnes prepoj do Poľska, to nie je výsledok toho že, že pán Heger sa tam ukazuje ako točí kohútikom. Máme prepoj Maďarska, máme prepoj na Českú republiku.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

Smer-SD vládol od júna 2006 po jún 2010, a potom od marca 2012 po február 2020. Proces budovania nového plynovodu medzi Maďarskom a Slovenskom sa začal v júni 2009 podpisom Memoranda o porozumení. Víťazi verejného obstarávania potrubného materiálu a prác na vybudovanie slovensko-maďarského plynovodného prepojenia boli vybraní v decembri 2012 a plynovodné prepojenie bolo otvorené v roku 2015 vo Veľkých Zlievcoch. Všetky procesy teda prebehli ešte počas vlády Smeru-SD. Výstavba plynovodu medzi Poľskom a Slovenskom začala v auguste 2018, čiže znovu počas vlády Smeru-SD. Prepojenie s Českou republikou funguje už od roku 2009. Výrok poslanca Kamenického hodnotíme ako pravdivý....

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Nóri kričali, nemáme dostatok plynu pre celú Európu, čo sa týka Spojených štátov, tie vyrábajú plynu toľko, koľko asi spotrebujú, čiže ak chcú niečo dodávať, tak majú nejaký menší prebytok.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Nepravda

Nórsko sa vyjadrilo v protiklade s Kamenického výrokom a je ochotné rokovať o ďalších dodávkach zemného plynu do EÚ. Spojené štáty sú od roku 2017 čistým vývozcom zemného plynu, pričom každý rok zvyšujú podiel exportovaného zemného plynu. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý....

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Nemecké firmy dnes im stúpajú náklady v priemysle až o 46 %. Stávajú sa nekonkurencie schopnými. To sa stáva aj na Slovensku. Z toho sú tie prepúšťania.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

Vzhľadom na vlnu prepúšťaní v dôsledku rastov cien  priemyselných produktov na Slovensku a v Nemecku hodnotíme výrok ako pravdivý....

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Len jednou vetou k tej privatizácii, o ktorej sa hovorí toľko, o tých Slovenských elektrární. Tam sa to urobilo tak, že štát má síce majoritu, ale nemá manažérsku kontrolu.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Pravda

Slovenské elektrárne na svojej webstránke informujú, že tri najväčšie distribučné spoločnosti, ktorými sú Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE) sú z 51 percent kontrolované štátom, čiže štát má väčšinu. Menšinové balíky akcií a manažérsku kontrolu však vykonávajú zahraniční akcionári - napríklad spoločnosti ako nemecký E.ON alebo československý Energetický a průmyslový holding (EPH). ...

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Čo sa týka európskeho riešenia, ja som tu za to, aby sa to európske riešenie, nečakalo na európske riešenie, lebo väčšina krajín už urobila, keď si zoberiete tak okolo 350 miliárd sa už vydalo na rôzne pomoci firmám, domácnostiam v celej Európe. Slovenská republika neurobila nič. Ja viem, že tam máte, no máte tam v podstate, máte tam tie vaše vlastne tie programy pre malých a stredných podnikateľov a toto, lenže to všetko trvá a to bude schválené možno v októbri, novembri.

Hirman a Kamenický o plyne - 04.10.2022
Nepravda

Európska komisia navrhla v septembri 2022 niekoľko riešení pre boj s energetickou krízou. Jednalo by sa o mimoriadnu intervenciu, ktorá by pomohla Európanom znížiť účty za elektrinu. Ide o výnimočné opatrenia na zníženie dopytu po elektrine a redistribúciu nadbytočných príjmov odvetvia energetiky konečným zákazníkom. Komisárka pre energetiku avizovala, že by mohlo dôjsť k oddeleniu cien elektriny a plynu, či nastaveniu stropu pre ceny plynu používaného na výrobu elektrickej energie. ...

success
error