DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Hormonálna terapia nevyvoláva depresie

Hormonálna terapia nevyvoláva depresie

Kamila Kvasnicová 04.08.2023 novinky

Svetová profesionálna asociácia pre transrodové zdravie v štandardoch pre zdravotnú starostlivosť pre transrodových a rodovo rôznych ľudí uvádza, že hormonálna terapia je bezpečná, pokiaľ je vykonávaná pod medicínskym dohľadom. Vedecké štúdie naznačujú, že HRT môže prispieť k lepšiemu mentálnemu zdraviu u transrodových ľudí. 

Hormonálna terapia (HRT) označuje užívanie hormónov u transrodových ľudí, ktoré spôsobujú telesné zmeny. Ide buď o tzv. feminizáciu alebo maskulinizáciu.

Podľa analýzy dát z U.S Transgender Survey ľudia s prístupom ku hormonálnej terapií vykazovali nižšie známky mentálnych problémov ako ľudia, ktorí terapiu chceli, no prístup k nej nemali. Navyše u ľudí, ktorí s HRT začali v mladšom veku, bola nižšia šanca, že sa objavia samovražedné myšlienky, než u ľudí, ktorí začali v dospelosti.

K rovnakým záverom dospela aj štúdia od Witcomba a kolektívu. K depresívnym symptómom u trans ľudí prispieva vyšší vek, nižšia sociálna podpora a nižšie sebavedomie. V skupine trans ľudí, ktorí podstupovali HRT, sa objavovalo menej príznakov depresie než u tých, ktorí na ňu čakali.

Niekoľko dlhodobých štúdií u dospievajúcich taktiež naznačuje pozitívny vplyv HRT na mentálne zdravie u trans ľudí. K rovnakému záveru prichádza aj niekoľko prehľadových štúdií.

Napríklad, podľa prehľadu uverejneného v Journal of the Endocrine Society môže mať HRT pozitívny vplyv na vnímanú kvalitu života u niektorých trans ľudí. V žiadnom z výskumov autori nenašli súvislosti medzi HRT a depresiou. V niektorých prípadoch boli príznaky depresií po začatí HRT nižšie. Autori však dodávajú, že výsledky môžu byť skreslené kvôli malým vzorkám či metodologickým nedostatkom.

K podobným záverom prichádzajú aj autori ďalšej prehľadovej štúdie z roku 2022. Ľudia, ktorí podstupujú HRT, uvádzajú menej depresívnych symptómov. Autori však konštatujú, že niektoré štúdie nenachádzajú žiadny efekt. Rozdiely vo výsledkoch zdôvodňujú odlišným výskumným dizajnom.

Svetová profesionálna asociácia pre transrodové zdravie v štandardoch (str. 112) pre zdravotnú starostlivosť pre transrodových a rodovo rôznych ľudí uvádza štúdiu, podľa ktorej je hormonálna terapia je bezpečná, pokiaľ je vykonávaná pod medicínskym dohľadom.

Demagóg.sk sa pýtal tlačového oddelenia strany Smer-SSD, z akého zdroja strana – a jej kandidátka na poslankyňu Zuzana Matejičková – čerpala vo videu informáciu, podľa ktorej HRT „vyvoláva mnoho depresií“. Strana na žiadosť o vyjadrenie neodpovedala.

 

success
error