DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Zároveň sme znížili výdavky štátu o cca 10%.

Robert Fico a Iveta Radicová - 26.03.2012
Nepravda

V Programe Stability Slovenskej Republiky na roky 2011 až 2014 (.pdf, s.7) sa píše o pláne znižovať základné výdavky štátu ako aj znižovanie miezd vo verejnom sektore.


"Stabilizačné opatrenia sú prijímané v dvoch krokoch (2011 a 2012) a ich jadro je v úsporách v základných výdavkoch na chod štátu. Výdavky na tovary a služby by mali vo väčšine kapitol reálne klesnúť za dva roky o takmer 20 % (v nominálnom vyjadrení o 10 % v roku 2011 a o ďalších 5 % v roku 2012). Trvalú úsporu v tejto výške umožňuje predovšetkým zavedenie transparentných elektronických aukcií, ktoré obmedzilo plytvanie verejných zdrojov. Druhou kľúčovou oblasťou úspor sú mzdy vo verejnom sektore s  výnimkou pedagógov a niektorých zložiek ozbrojených síl, klesne reálny mzdový objem za roky 2011 a 2012 aţ o takmer 16 % (nominálne klesne o 10 % v roku 2011 a zostane zachovaný na rovnakej úrovni aj v roku 2012) oproti roku 2010."

Podľa tlačovej správy Ministerstva financií z 2. januára 2012, štát síce zlacňoval, ale základné výdavky na chod štátu v roku 2011 klesli len o 5 %.

Ak vychádzame z poslednej tlačovej správy Ministerstva financií z 1. marca 2012 základné výdavky na chod štátu dokonca rástli a to o 7,8 %. V správe sa však uvádza, že sa tak dialo v súlade zo štátnym rozpočtom.

Nie je preto pravdou, že sa znížili výdavky štátu o približne 10 %.

Dátum zverejnenia analýzy: 25.03.2012
success
error