DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

No ale tak sa o tom porozprávajme pravdivo. A tá pravda hovorí, že k tomu poklesu došlo rozhodujúcim spôsobom, a preto, že sme zmrazili mzdy vo verejnom sektore.

Iveta Radicová - 31.10.2011
Zavádzajúce

Inštitút finančnej politiky MF SR vypracoval správu Životná úroveň zrejme stúpne napriek poklesu reálnej mzdy (.pdf).

V danom dokumente sa píše:

Prognóza nominálnej mzdy zostáva prakticky nezmenená a to v dôsledku pôsobenia protichodných vplyvov. Na jednej strane bude negatívne na mzdy pôsobiť fiškálna reštrikcia a rast zamestnanosti, ktorý ťahá priemernú mzdu smerom nadol, keďže novoprijatí zamestnanci majú spravidla nižšiu mzdu. Na strane druhej vyššia očakávaná inflácia bude z dôvodu indexácie pôsobiť na rast miezd. Kvôli prudkému nárastu zamestnanosti znižujeme „štatistický“ rast nominálnej mzdy o 0,2 p.b., nakoľko novoprijatí zamestnanci budú znižovať mzdový priemer. Priemerná hodnota nominálnej mzdy v tomto roku tak dosiahne 796 eur, čo je o 27 eur viac ako v roku 2010. V roku 2012 by sa nominálna mzda mala zvyšovať rýchlejším tempom napriek zmrazeniu miezd v štátnej správe. Vzhľadom na vyššiu infláciu by mala v roku 2011 reálna mzda klesnúť o 0,6%. V nasledujúcich rokoch by však už mala rásť v priemere o 2,6% ročne. (str. 3)

M. Dzurinda tu zavádza, pretože tvrdí, že k poklesu reálnej mzdy došlo zmrazením platov v štátnej správe. Zmrazenie platov síce analýza spomína, ale v súvislosti s rastom nominálnych miezd. Analýza naopak určuje pokles reálnych miezd ako dôsledok vyššieho rastu inflácie.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.10.2011
success
error