DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pán poslanec (Procházka, pozn.) pravdepodobne ste nepostrehli, že my sa blížime k 100 percentnej zazmluvnenosti (eurofondov, pozn.) pokiaľ ide o toto obdobie. A my sme dosiahli veľký diplomatického úspechu, pretože Slovensko a Rumunsko ako jediné dve krajiny dostali výnimku tzv. N + 3, čo znamená, že dostali sme o jeden rok na viac pri čerpaní eurofondov, čo zachránilo minimálne 500 – 600 miliónov EUR.

HN Club: Diskusia prezidentských kandidátov - 05.03.2014
Pravda

Premiér Fico kombinuje niekoľko faktov v tomto výroku. Je pravda, že zazmluvnenosť sa blíži k 100 % (takmer 95 %), výnimkou o predĺžení možnosti čerpania eurofondov Slovensko skutočne dostalo spoločne s Rumunskom a táto výnimka skutočne znamená v určitom zmysle "záchranu" finančných prostriedkov, ktoré by inak prepadli. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

V najnovšej tabuľke (.xls) zverejnenej na webstránke pre Národný strategický referenčný rámec 2007-2013 sú dostupné nasledujúce údaje o zazmluvnenosti eurofondov s celkovou zazmluvnenosťou 94,8%, čiže sa dá povedať, že sa blížime ku 100%. 

Operačný program
Zazmluvnenosť (%)
OP Informatizácia spoločnosti
108,46
OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
82,28
OP Výskum a vývoj
104,87
OP Vzdelávanie
111,28
OP Životné prostredie
88,52
OP Bratislavský kraj
79,54
OP Doprava
93,38
OP Technická pomoc
94,21
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
98,75
OP Zdravotníctvo
97,65
Regionálny OP
90,39
Spolu NSRR
94,87

Výnimka N + 3 bola schválená Európskym parlamentom v septembri 2013 a vďaka ktorej "Limit z roku 2011, čo je asi 1,8 mld. eur, môže byť dočerpaný až do konca roku 2014. Takisto limit z roku 2012, ktorý je tiež okolo 1,8 mld. eur, môže byť v zmysle pravidla n+3 dočerpaný do konca roku 2015," ako vysvetlil povedal nedávno podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny, zodpovedajúci aj za prípravu a využívanie eurofondov. Podľa informácií agentúry SITA z novembra 2013,  "pri ohrozených projektoch spolu za 250 až 600 miliónov eur máme rok navyše."

Podľa TASR Slovensko v máji 2013 nevyčerpalo takmer 300 miliónov EUR, ktoré boli otázkou predĺženého čerpania. Rovnaké číslo uvádza v máji 2013 aj SITA. Naopak Robert Fico hovoril v septembri 2013 o čiastke 680 miliónov v súvislosti s predĺžením termínu čerpania.

Agentúra SITA s odvolaním sa na podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho uviedla v máji 2013:

"Objem peňazí z eurofondov, ktorých vyčerpanie na Slovensku do konca tohto roka je ohrozené, sa znížil z pôvodne odhadovaných maximálne 650 miliónov eur na okolo 300 miliónov eur."

Je potrebné uviesť, že sa nejedná o definitívnu "záchranu" finančných prostriedkov, ale skôr o poskytnutie dodatočnej možnosti ich vyčerpanie. Keďže však v prípade, že by táto výnimka poskytnutá nebola tieto prostriedky prepadli, dá sa v tomto zmysel hovoriť o záchrane. Keďže podľa minimálne jedného zdroja objem prostriedkov zasahuje do intervalu definovanom premiérom, označujeme výrok za pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2014
success
error