DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Blanár

SMER-SD

Na tejto vojne, pretože na tom prerába len Európska únia a občania Slovenskej republiky, znižovanie životnej úrovne.

Sulík a Blanár v Na telo - 30.11.-0001
Pravda

Vojna na Ukrajine, ktorú rozpútalo Rusko, je humanitárnou katastrofo a má citeľný dosah aj na európsku ekonomiku. Aj kvôli vojne  vzrástli ceny energií, potravín, ale aj ďalších položiek. Vysoká miera inflácie znižuje kúpnu silu domácností a spôsobuje krízu životných nákladov. 

V dôsledku vojny došlo taktiež k spomaleniu globálnej ekonomiky. Oproti roku 2022 je jej rast podľa Medzinárodného menového fondu na úrovni 2,9 percenta, avšak stále je to 0,5 percentuálneho bodu menej. 

Vojna výrazne prispela k zvyšovaniu inflačných tlakov v eurozóne. Inflácie stúpala postupne z 0,3 percenta v roku 2020 na 2,6 percenta v roku 2021 a následne na 8,4 percenta v roku 2022, pričom zvyšovanie cien energií a potravín predstavovali v tomto roku viac ako dve tretiny tejto rekordne vysokej inflácie. 

 

Inflácia potravín bola zároveň najväčším problémom obyvateľov v januári 2023, keďže ceny obchodoch vzrástli v porovnaní s minulým rokom o 14,1 percenta. V súčasnosti je podľa štatistík Eurostatu za apríl 2023 očakávaná inflácia niekde na úrovni 7 percent

 

Vysoká inflácia, z ktorej veľkú časť tvoria energie a potraviny, má aj naďalej výrazný negatívny vplyv na všetky oblasti nášho hospodárstva a na každodenný život ľudí. Týka sa to najmä domácností s nízkymi príjmami, v ktorých potraviny a energia tvoria značnú časť spotreby. 

Ľudia musia čoraz častejšie vyhľadávať práve akciový tovar a kvôli vysokým cenám si niektoré komodity nemôžu momentálne dovoliť vôbec. Tieto problémy určite sú znakom znižovania životnej úrovne a ako sme v predošlých bodoch zhrnuli, sú priamym dôsledkom vojny na Ukrajine. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.05.2023
success
error