DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ladislav Kamenický

SMER-SD

Ja si pamätám napríklad tú situáciu, keď Ukrajina kradla plyn Rusku a vtedy sa zastavili dodávky a Robert Fico bol ten, ktorý bol priamo rovno u pána Putina bojovať za Slovenskú republiku a nakoniec to vyjednali.

Hirman a Kamenický o plyne - 28.09.2022
Zavádzajúce

Počas plynovej krízy v januári 2009 sa Robert Fico naozaj stretol s Vladimirom Putinom v Moskve. Ich rokovanie však neviedlo k vyriešeniu zastavených dodávok z Ruska. Pomocnú ruku podala Slovensku nakoniec Česká republika a Fico sa na rokovaní s Mirkom Topolánkom dohodol na spustení reverzného toku smerom z Česka na Slovensko. Vďaka tejto solidarite mohol slovenský priemysel obnoviť plnohodnotne svoju činnosť a hrozba kolapsu plynárenského systému bola eliminovaná. Rusko obnovilo svoje dodávky až o dva dni neskôr. Preto hodnotíme výrok poslanca Kamenického ako zavádzanie.

Na začiatku roka 2009 ruský prezident Dmitrij Medvedev a energetická spoločnosť Gazprom obvinili Ukrajinu z kradnutia zemného plynu dodávaného cez plynovod Bratstvo do krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska. 

7. januára 2009 Gazprom na príkaz vtedajšieho premiéra Putina zastavil tok plynu smerujúceho na Ukrajinu, v dôsledku čoho Ukrajina zastavila tok plynu na svojej západnej hranici.

Na Slovensko tak po prvýkrát v histórií od uvedenia plynovodu Bratstvo do prevádzky netiekol žiaden zemný plyn z Ruska. Výpadok ovplyvnil množstvo krajín strednej a východnej Európy, rovnako aj krajiny Balkánu.

Chronológiu plynovej krízy opisuje dokument SPP (.pdf, s.9).

Po niekoľkých dňoch pretrvávajúcich zastavených dodávok zemného plynu odletel vtedajší premiér Robert Fico 13. januára najskôr do Kyjeva a hneď nato aj do Moskvy v snahe vyjednať obnovenie dodávok smerujúcich na Slovensko.

Ako Demagóg.sk už overil vo výroku z mája 2022, Fico navrhol vtedajšej ukrajinskej premiérke Julii Tymošenkovej aj Vladimirovi Putinovi tzv. „výmennú operáciu, pri ktorej by Rusko uvoľnilo malý objem zemného plynu na Ukrajinu cez jej vnútorné potrubia a tá vzápätí pustí rovnaký objem zo svojich podzemných zásob na západnej Ukrajine na Slovensko.“ Táto dvojica návštev však nepriniesla žiaden výsledok, pretože Ukrajina toto riešenie odmietla.

Riešenie situácie prinieslo rokovanie Fica s českým premiérom Mirkom Topolánkom, pri ktorom sa dohodli na spustení reverzného toku smerom z Česka na Slovensko. 

18. januára 2009 tak vôbec prvýkrát tiekol plyn na územie Slovenska zo západu na východ (pdf., s.10). Stále sa však jednalo o ruský plyn. Tento pritekal z Ruska cez plynovod Jamal cez Bielorusko, Poľsko a Česko.

Už na druhý deň, 19. januára, SPP - distribúcia, a.s. uvoľnila (pdf., s.10) obmedzenia týkajúce sa priemyslu a spotreba plynu bola na Slovensku ako pred zastavením dodávok ruského plynu.

Finálne riešenie plynovej krízy prinieslo rokovanie Tymošenkovej s Putinom a podpísanie dohody o upravených cenách za plyn. Na Slovensko začal prúdiť zemný plyn cez plynovod Bratstvo opäť 20. januára 2009.

Tento výrok hodnotíme ako zavádzanie. Rokovanie Roberta Fica v Moskve síce prebehlo, ale neprispelo k obnoveniu dodávok ruského plynu na Slovensko. Prvé dodávky plynu po ich zastavení prišli reverzným tokom z Českej republiky, a to až po Ficovom stretnutí s vtedajším českým predsedom vlády, Mirkom Topolánkom 16. januára 2009.

Česko spustilo tok plynu 18. januára 2009, čo bolo o dva dni skôr než Rusko obnovilo dodávky plynu cez Ukrajinu. Vytváraním kauzality medzi Ficovou návštevou v Moskve a obnovením dodávok plynu na Slovensko sa Kamenický dopúšťa zavádzania.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2022
success
error