DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

…ako nám to doporučila aj pani prezidentka (prijatie ústavného zákona na skrátenie volebného obdobia, pozn.). Doporučil nám to aj Ústavný súd vo výrokovej časti jedného rozsudku.

B. Kollár a R. Raši v Na telo - 08.07.2022
Pravda

Predseda parlamentu Boris Kollár sa niekoľkokrát pozitívne vyjadril o zmene ústavy, ktorá by umožnila konanie referenda o predčasných parlamentných voľbách. V diskusií avizoval, že takýto návrh ústavného zákona v blízkej dobe sám podá. Keďže možnosť tejto zmeny bola uvedená vo vyjadrení Ústavného súdu, výrok hodnotíme ako pravdivý.

Zamietavé vyjadrenie Ústavného súdu SR k otázke referenda z júla 2021 uvádza: „ […] že hranicou výkladu je znenie samotnej ústavy, preto odstránenie niektorých nedokonalostí, resp. prípadná zmena niektorých čŕt referenda, je už v rukách ústavodarcu […] “ (s. 16). 

Vo vyjadrení sa ďalej uvádza: „ […] bariéra materiálneho jadra ústavy však ústavodarcovi nebráni zmeniť súčasne platnú a účinnú ústavnú úpravu, pokiaľ to bude na účel posilnenia demokracie považovať za potrebné alebo vhodné [… ]“ (s. 28). Ústavný súd teda naznačil, že referendum o skrátení volebného obdobia by sa mohlo konať iba ak by došlo k zmene Ústavy.

V septembri 2021 sa prezidentka Čaputová vyjadrila, že ak poslanci prijmú zmenu ústavy, referendum vyhlási. 

Takýto návrh zmeny ústavného zákona bol pritom do parlamentu predložený viackrát, naposledy vo februári tohto roka poslancom za hnutie Sme Rodina, Milošom Svrčekom, či vo februári 2021 poslancami strany Hlas.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.07.2022
success
error