DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Erik Tomáš

Hlas

Tiež o 10 % niekoľkokrát, pán. 5x asi sa zvyšovalo o 10 %. Dokonca za vlády Petra Pellegriniho v roku 2019 sme dali ešte 9 % navyše pre začínajúcich učiteľov.

Matovič a Tomáš v Na telo - 01.07.2022
Nepravda

Navyšovanie platov zamestnancov v štátnej a verejnej sfére sa za vlády Petra Pellegriniho uskutočnilo na základe dvoch kolektívnych zmlúv. (pdf) Tieto boli podpísané medzi zástupcami vlády SR a samospráv a zástupcami odborových organizácii na druhej strane. Táto zmena sa teda týkala aj učiteľov.


Predmetom úpravy bolo dvojnásobné zvýšenie platov pedagogických zamestnancov a vysokoškolských učiteľov o desať percent, teda k januáru 2019 a opäť k januáru 2020, uvádza Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Za vlády Petra Pellegriniho dostali začínajúci učitelia k 1. septembru 2019 motivačný príspevok vo výške približne deväť percent.

Vlády SMER-u  zvyšovali do roku 2019 platy pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom takmer každoročne v rôznych mierach (o 1 - 7 %). 
Okrem rokov 2019 a 2020 vlády SMER-u nezvyšovali platy učiteľov o viac ako 7% Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.07.2022
success
error