DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Napr. dlh, áno 48 % bol dlh, hrubý dlh, to sa to nazýva hrubý a potom čistý dlh verejnej správy. Tento dlh sa áno, zvýšil na 63 %.

Matovič a Tomáš v Na telo - 01.07.2022
Pravda

Verejný dlh stúpol od roku 2019 z 48,14% na 63,1 % v roku 2021. Podľa Štatistického úradu sa na náraste dlhu najvýraznejšie podpísali zvýšené výdavky v súvislosti s pandémiou COVID ako aj zníženie príjmov verejnej správy. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Hrubý dlh predstavuje konsolidovaný súčet všetkých záväzkov sektora verejnej správy. Čistý dlh je rozdiel medzi hrubým dlhom a likvidnými finančnými aktívami. Predstavuje schopnosť štátu splatiť svoj dlh na základe speňaženia najlikvidnejších finančných aktív ako sú zlato, cenné papiere hotovosť, alebo akcie.

Hodnota verejného dlhu sa najčastejšie vyjadruje ako percentuálny podiel na HDP. Keď tento podiel rastie môže to byť spôsobené dvoma faktormi: Nárastom absolútnej hodnoty dlhu alebo poklesom hodnoty HDP v danom roku.

V roku 2019 dosahoval verejný dlh hodnotu 48,5% HDP (s.17). V roku 2021 verejná správa hospodárila s deficitom 6,15 % HDP. Dlh verejnej správy tak presiahol 61 miliárd eur a dosiahol hodnotu 63,1 % HDP. Výsledný deficit ovplyvnilo zvýšenie výdavkov, vrátane COVID opatrení, ako aj zníženie príjmov sektora verejnej správy.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.07.2022
success
error