DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Výsledky vyhľadávania

Výrok

Výrok vr15716

Prioritou vlády v plynárskom sektore bude efektívne využívanie existujúcich prepravných kapacít, vytvorenie severojužného koridoru a predovšetkým projekt plynovodu Eastring.

Výrok

Výrok vr29244

Vznikol projekt, s ktorým veľmi intenzívne pracujeme a prezentujeme ho na každej úrovni, ktorý sa nevolá South Stream, teda že Južný prúd, ale Eastring, akože východný okruh a spočíva v tom, že by sa prepojilo Bulharsko, Rumunsko a potom cez Maďarsko by sme sa vrátili naspäť do Veľkých Kapušian, čo by umožňovalo opäť v objeme asi 25 - 30 miliárd metrov kubických doručovať plyn cez územie Slovenska ďalej. Nebolo by to 60 miliárd, ale bolo by to minimálne 20 - 25.

Výrok

Výrok vr29387

V tomto chcem pripomenúť našu iniciatívu, to je projekt, ktorý sa nazýva Eastring. To je ponuka vybudovať prepojenie plynové zo Slovenska, z Veľkých Kapušian cez Maďarsko alebo Ukrajinu, Rumunsko, Bulharsko až na turecké hranice, ktoré by naozaj veľkým spôsobom preklenulo súčasnú chýbajúcu infraštruktúru a bolo by kľúčovou súčasťou prepojenia severo-južného.

Výrok

Výrok vr29623

Ak sa Ruská federácia rozhodne, že prestane tranzitovať plyn cez Ukrajinu, naša rúra, ktorá má kapacitu takmer 100 miliárd metrov kubických plynu, vyschne.

Výrok

Výrok vr29631

Napríklad pre nás je veľmi dôležitá správa, že pokiaľ ide o prerušenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, tak síce zmluva medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou končí 1. januára 2020, ale definitívne rozhodnutie o tom, že Ukrajina prestane byť tranzitným územím, nepadlo.

Výrok

Výrok vr29632

...projekt, ktorý sa nazýva Eastring, čo by znamenalo, že by (plyn, pozn.) nešiel v prípade, že by došlo prerušenie tranzitu cez Ukrajinu, že plyn by išiel Ruská federácia -Turecko a potom z Turecka by išiel Eastring, to je Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, aby sme aspoň časť plynu dostali do našej rúry, do nášho plynovodu, pretože strácame inak stámilióny eur na tranzitných poplatkoch.

Výrok

Výrok vr29740

1. januára 2020 má Ukrajina stratiť status tranzitnej krajiny. Slovenský plynovod má kapacitu 90-100 miliárd metrov kubických plynu. My tento plynovod dnes možno využívame na 60 %. V prípade, že by došlo k úplnému prerušeniu dodávok plynu cez Ukrajinu, tak po slovensky povedané, tento plynovod vyschne a my prídeme o obrovské zdroje ktoré získavame na rôznych poplatkoch.

Výrok

Výrok vr29742

Kým predstavitelia Gazpromu a členovia vlády hovoria, že sa tak stane (1.januára 2020 sa zastavia dodávky plynu cez Ukrajinu, pozn.), najvyšší politickí predstavitelia hovoria, že ešte nebolo definitívne rozhodnuté.

Výrok

Výrok vr29743

My nemôžeme čakať, preto ponúkame alternatívu v podobe projektu Eastring, ktorý zabezpečí tranzit ruského plynu, ktorý príde do Turecka, cez Bulharsko, smermo na Rumunsko, Maďarsko a opäť na Slovensko, čím by sme vedeli dostať kapacitu možno 20-30 miliárd metrov kubických metrov plynu do našeho potrubia, ktoré by bolo tranzitované smerom na západ.

Výrok

Výrok vr29744

Tento projekt (Eastring, pozn.) ani nie je taký drahý, stoji niečo viacej ako 1 miliardu eur. My sa ho pokúšame do projektov ktoré budú financované aj z pohľadu Európskej komisie. Zatiaľ to nebolo odmietnuté.

success
error