Demagog.sk
 

Sulík by si mal dať pozor na zovšeobecňovanie migrantov

V nedeľňajšej debate ministra vnútra Roberta Kaliňáka a európskeho poslanca Richarda Sulíka povedal druhý menovaný „…tak dá sa zovšeobecniť, áno, myslím si, že je to primerané a legitímne povedať, že títo ľudia (migranti, pozn.) sem došli najmä za sociálnymi dávkami.“

Nekorektné zovšeobecňovanie, ktoré je spôsobené buď neznalosťou, alebo úmyselnou zavádzajúcou interpretáciou faktov, je častým argumentačným arzenálom slovenských politikov.  Sulíkov výrok je na hrane faktickosti, o to väčší dôvod upozorniť na jeho ďalšie používanie.

Existuje mnoho štúdií, ktoré vyvracajú imigráciu ako primárne motivovanú víziou štedrého sociálneho systému a s tým spojené poberanie sociálnych dávok. 

Cieľové krajiny si podľa autorov, migranti vyberajú najmä na základe priaznivosti ekonomických podmienok ako napríklad miera nezamestnanosti, výška mzdy, ekonomická situácia v krajine a podobne.

Problematika prisťahovalectva je jedným z kľúčových problémov už od rozširovania EÚ v roku 2004.  Údaje Eurobarometra 2010 (.pdf, s. 51) ukazujú vysoký podiel ľudí skeptických o prínose imigrantov v rámci sociálnych systémov.

Výsledky štúdie nemeckého Inštitútu pre výskum práce (IZA) z roku 2011 so sídlo m v Bonne, na ktorej spolupracovali aj slovenskí výskumníci zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI), vyvracajú tvrdenia o tom, že nastavenie sociálneho systému krajín hrá kľúčovú rolu pre migrantov v ich príchode do danej krajiny. Štúdia nevyvracia možnosť toho, že prisťahovalci určitého pôvodu môžu byť motivovaní k emigrácii práve štedrými podporami v nezamestnanosti (.pdf, s. 12), avšak tento faktor nepovažuje vo väčšine prípadov za rozhodujúci pri ich rozhodovaní sa o cieľovej krajine. 

Skúmanou vzorkou bolo 19 krajín Európy, v ktorých analyzovali vzťah podpory a nezamestnanosti v rokoch 1993 — 2008. Nebol nájdený žiadny dôkaz o tom, že by imigranti poberali sociálne dávky vo vyššej miere v porovnaní s domácim obyvateľstvom (.pdf, s. 8). Ďalším zo zistení po zohľadnení faktorov ako vek, vzdelanie a miera zamestnatnosti, bola približne rovnaká miera poberania podpory v nezamestnanosti medzi domácimi obyvateľmi a imigrantmi. Podľa tvrdenia M. Kahanca, riaditeľa pre výskum CELSI, nie je kľúčovým problémom zneužívanie sociálneho systému imigrantmi, ale „schopnosť európskych krajín prilákať kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia a zabezpečiť im plnohodnotný prístup na trh práce, ako aj k sociálnemu systému“.

Podobne aj Gulietti a Wahba vo svojej štúdii (2012) skúmajú hypotézu lákadla v blahobyte — Welfare magnet hypothesis, pričom konštatujú, že obavy zo zneužívania sociálnych systémov migrantmi sú nepodložené alebo prinajmenšom zveličené (.pdf, s. 15). Zdôrazňujú, že sociálne systémy sú len jednou z hlavných motivácii prisťahovalectva (výška platov, podmienky pracovného trhu, daňové systémy a podobne). 

To potvrdzuje Giuliettiho štúdia (2014), v ktorej uvádza dôkazy vyvracajúce hypotézu o Welfare magnet. V prípadoch, keď je sociálny systém využívaný viac imigrantmi v porovnaní s domácim obyvateľstvom, vo väčšine prípadov pripisuje tento fakt rozdielom v sociálnych a demografických charakteristikách medzi týmito skupinami. Taktiež upozorňuje na vyššie riziko chudoby imigrantov, ktoré často nie je adekvátne kompenzované sociálnymi dávkami (.pdf, s. 1).

Hoci podľa metodológie Demagog.SK ide o výrok na hrane bežne overovaného faktického výroku a skôr ho možno považovať za politické vyhlásenie, Sulík by si mal dať v budúcnosti pozor na používanie tohto argumentu.

Tím Demagog.SK

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."