Demagog.sk

Přehled výroků

222

V politike, 16. júna 2013:

„V januári som požiadal Radu prokurátorov Slovenskej republiky, ako samosprávny orgán, aby mi poradili, ktorý kandidát by bol vhodný.“

V politike, 16. júna 2013:

„Môžem citovať z listu, ktorý mi napísal vtedajší predseda Rady prokurátorov doktor Ľudovít Kopernický, ktorého citujem, "prezentovali členovia rady prokurátorov vlastné stanoviská a názory prokurátorskych rád a po diskusii k nim sa zhodli na tom, že najvhodnejšou osobou za kandidáta na funkciu generálneho prokurátora SR je doktor Jaromír Čižnár, krajský prokurátor v Bratislave." Citujem ďalej: "podľa názoru Rady prokurátorov SR doktor Jaromír Čižnár spľňa všetky zákonné, morálne a odborné predpoklady dávajúce záruku pre riadny výkon funkcie generálneho prokurátora."“

V politike, 16. júna 2013:

„Vieme dobre, za akých okolností voľby, ktorú bývalá premiérka nazvala fraškou, pani Radičová, ich kolegyňa.“

Dôležitý výrok V politike, 16. júna 2013:

„Spomínam si napríklad na to, že meno doktora Čižnára sa spomínalo za prvej Ficovej vlády v súvislosti s možnou kandidatúrou na šéfa SIS. Spomínalo sa meno doktora Čižnára v súvislosti s obsadením pozície ministra spravodlivosti“

V politike, 16. júna 2013:

„Meno doktora Čižnára sa spomínalo pred rokom dávno pred tým, než sa pán Madej obrátil na Radu prokurátorov…“

V politike, 16. júna 2013:

„Premiérka vybierala vlastných poslancov, pani Radičová vravila, že odstúpi, pokiaľ nebude zvolený vhodný kandidát“

V politike, 16. júna 2013:

„Ďalej obchádzala táto bývalá pravicová koalícia rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý pozastavil účinnosť zákona (Rokovacieho poriadku, pozn.) a kým bolo rozhodnutie Ústavného súdu doručené do zbierky zákonov, rýchlo rýchlo zorganizovali voľbu.“

V politike, 16. júna 2013:

„Museli zmeniť zákon (vládna koalícia I. Radičovej, pozn.) o rokovacom poriadku a natvrdo tam dali verejnú voľbu, aby sa navzájom kontrolovali.“

V politike, 16. júna 2013:

„Pokiaľ ide o voľby, žiaden zákon, ako potvrdili, ani ústava samozrejme nebráni voľbe kandidáta na generálneho prokurátora. Takýto právny názor majú mnohí ústavní právnici od pána Drgonca cez pána Kresaka a mnohí ďalší.“

V politike, 16. júna 2013:

„Je kariérny prokurátor (Čižnár, pozn.), je na významnej funkcii na prokuratúre, pretože riadi krajskú prokuratúru…“

V politike, 16. júna 2013:

„Dovolím si odcitovať, čo povedal 17.mája 2011, to znamená, v súvislosti s jednou z volieb generálneho prokurátora pred 2 rokmi Robert Fico. Treba to odcitovať: "generálny prokurátor bude človek plne závislý od vládnej koalície a kruh sa úplne jasne uzatvára. Polícia je pod plnou politickou kontrolou vládnej koalície, aby tento vplyv exekutívy nebol zneužívaný, musí pôsobiť nezávislý kontrolný orgán na políciu a týmto orgánom je dnes prokuratúra. Pri zmene nezávislého postavenia prokuratúry na závislú bude platiť, že ministra vnútra bude kontrolovať minister spravodlivosti. Veľmi pekne ďakujeme za takúto nezávislosť a demokraciu. Ide podľa nás o najnebezpečnejší vývoj v slovenskom trestnom práve aký sme kedy videli. "“

V politike, 16. júna 2013:

„V prvom rade chcem povedať, že 17.júna pred dvomi rokmi bol doktor Čentéš zvolený za kandidáta na generálneho prokurátora. Vo voľbe, ktorú napadol vtedajší alebo bývalý generálny prokurátor doktor Trnka, a Ústavný súd jeho sťažnosť zamietol ako nedôvodnú.“

V politike, 16. júna 2013:

„Dnes sme v situácii, že doktor Čentéš sa bráni proti rozhodnutiu prezidenta o nevymenovaní. Ústavný súd o jeho sťažnosti do dnešného dňa nerozhodol.“

V politike, 16. júna 2013:

„A ja chcem znova odcitovať Roberta Fica, tretieho apríla tohto roku." Ak by ústavný súd povedal, že prezident postupoval v rozpore s ústavou, budeme musieť rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu." 3.apríla tohto roku, Robert Fico vedel, že bude musieť rozhodovať, rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu a na to povedal, zrejme v súvislosti s týmto, znovu prosím, a to chcem zdôrazniť, že "držíme sľub, nebudeme voliť generálneho prokurátora, pokiaľ nerozhodne ústavný súd o návrhu na predbežné opatrenie."“

V politike, 16. júna 2013:

„Premiér pozval na rokovanie, 7 hodín sa hádali o tom, že či príjmu alebo nepríjmu pozvanie predsedu vlády. A nakoniec sa rozhodli, že pozvanie predsedu vlády neprijali.“

V politike, 16. júna 2013:

„Vtedy sme ich na to rokovanie vyzývali (rokovanie ohľadom GP, pozn.), nepozvali nás.“

V politike, 16. júna 2013:

„Zároveň v tom istom rozhodnutí ústavný súd povedal, že prezident nemôže konať svojvoľne. To znamená, nemôže nevymenovať kandidáta na generálneho prokurátora svojvoľne.“

Dôležitý výrok V politike, 16. júna 2013:

„Pani predsedníčka ústavného súdu zase, sú to publikované informácie, dvakrát brzdila plénum ústavného súdu, aby nekonal v tej veci (vo veci Čentéš, pozn.).“

Dôležitý výrok V politike, 16. júna 2013:

„Štrasburg podľa dohovoru môže, nemôže posudzovať právo na prístup k verejným alebo iným voleným funkciám, ale len právo na spravodlivý proces.“

Dôležitý výrok V politike, 16. júna 2013:

„Jednu z tých volieb ústavný súd kvôli foteniu lístkov zrušil…“

Dôležitý výrok Na telo, 9. júna 2013:

„Opozičné médiá, na čele s denníkom Sme a opozícia, ktorá principiálne opakuje to, čo píše denník Sme. Hovoria, že to je protiústavné ak pristúpime k voľbe generálneho prokurátora. Toto je postoj opozičných médií a opozície, že to je porušenie ústavy Slovenskej republiky ak pristúpime k voľbe generálneho prokurátora.“

Dôležitý výrok Na telo, 9. júna 2013:

„Ústavní právnici, či to je pán Drgonec, či to je pán Kresák, či sú to ďalší ústavní právnici hovoria veľmi jasne, a tento názor má aj vláda Slovenskej republiky, že neexistuje žiadna ústavná prekážka, ktorá by bránila pristúpiť k voľbe generálneho prokurátora, pretože tým, že prezident odmietol vymenovať pána Čentéša, ukončil celý proces. Čistý stôl je.“

Dôležitý výrok Na telo, 9. júna 2013:

„Tá protiústavnosť (novej voľby GP — pozn.) je v tom, že existuje kandidát na rozdiel od toho, čo hovoríte vy. Kandidát, ktorý bol platne zvolený, rozhodol o tom rozhodca, ústavný súd. O platnosti voľby. A jeho sťažnosť na nevymenovanie prezidentom republiky posudzuje ústavný súd.“

Na telo, 9. júna 2013:

„V ústave je napísané, že funkčné obdobie prezidenta je 5 rokov. Rovnako v ústave platí, že prezident môže odmietnuť kandidáta, ktorého ponúkne Národná rada. Prezident to urobil.“

Dôležitý výrok Na telo, 9. júna 2013:

„Žiadna sťažnosť (v reakcii na ústavnú sťažnosť Jozefa Čentéša — pozn.) nemá odkladný účinok proti konaniu Národnej rady Slovenskej republiky.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."