Demagog.sk

Přehled výroků

386

O 5 minút 12, 8. októbra 2017:

„…dôchodcovia (…) mali veľmi nízku valorizáciu pred dvoma rokmi 1,90 eur…“

O 5 minút 12, 8. októbra 2017:

„…máme 60 tisíc voľných pracovných miest? 60 tisíc a stále máme niekoľko sto tisíc nezamestnaných ľudí, 200 tisíc, ale dovážame pracovnú silu, máme tu vyše 40 tisíc zamestnancov proste už s cudzím pasom, ako cudzích štátnych príslušníkov…“

V politike, 10. septembra 2017:

„…máme historicky najnižšiu nezamestnanosť (…) stúpajú príjmy Sociálnej poisťovne. Máme historicky najvyššiu zamestnanosť, vôbec akú sme kedy mali.“

V politike, 18. júna 2017:

„V roku 2012 bola nezamestnanosť 13,4%…7,8 bolo za apríl cca.“

Dôležitý výrok V politike, 18. júna 2017:

„…v roku 2016 stúpla miera chudoby o 30 tisíc ľudí viac je ohrozených mierou chudoby, ide už o 670 tisíc ľudí.“

O 5 minút 12, 26. februára 2017:

„… máme zadefinované pre účely školského zákona deti zo sociálne znevýhodneného prostredia“

O 5 minút 12, 26. februára 2017:

„…bude pred Národnou radou čoskoro, zákon o pozemkových úpravách. Je to z dielne ministerstva pôdohospodárstva (…) sú tam veci priamo pre marginalizované rómske komunity.“

V politike, 5. februára 2017:

„… na Slovensku máme takmer najväčšie percento na výchovu dieťaťa, 17 % z rozpočtu rodiny ide na výchovu detí, v čom sme na popredných miestach v Európe…“

O 5 minút 12, 23. januára 2017:

„…a minulý rok pokles o 59 tisíc celkove nezamestnaných…“

O 5 minút 12, 23. januára 2017:

„11 tisíc ubudlo aj tých v minulom roku (nezamestnaných dlhšie ako štyri roky, pozn.).“

V politike, 15. januára 2017:

„…čo sa týka rok 2016. Ubudlo z evidencie nezamestnaných skoro 53-tisíc ľudí.“

V politike, 15. januára 2017:

„… ubudlo 32-tisíc dlhodobo evidovaných nezamestnaných (v roku 2016, pozn.).“

V politike, 15. januára 2017:

„…extrémne nezamestnaní nad 4 roky 10,5 tisíca (ubudlo z evidencie v roku 2016, pozn.).“

V politike, 15. januára 2017:

„…ak sa niekto presťahuje za prácou alebo ak dochádza za prácou, minimálne 70 kilometrov a viac, ideme mu v tom mieste jeho pracoviska preplácať náklady až do výšky 250 eur v súvislosti s tým pracovným pobytom v meste, kde záujem o jeho prácu je.“

V politike, 15. januára 2017:

„8,7 % (nezamestnanosť, pozn.), čo je číslo, ktoré sa blíži k tým najlepším časom, ktoré sme zažívali myslím v roku 2006, 2007, 2008.“

V politike, 15. januára 2017:

„Alebo si vezmime vlajkovú loď prvej vlády Roberta Fica (…), takzvaná zamestnanecká prémia. Je to stále v zákone, bolo to zavedené v roku 2009. Vtedy mohla zamestnancovi s nízkym príjmom pomôcť ročne vratkou dane až vo výške 181 eur. Už druhý rok je to čistá nula, je to stále v zákone…“

V politike, 2. októbra 2016:

„Opatrovateľský príspevok, tí rodičia, ktorí sa rozhodnú opatrovať svoje postihnuté dieťa, iba 12 rokov sa im ráta (…), aj keď budú opatrovať svoje dieťa 30 rokov, sa im ráta do dôchodku.“

Iné, 18. septembra 2016:

„…sa zvyšujú rôzne sociálne príspevky a dávky, chceme teraz výraznejšie zvyšovať dôchodky…“

O 5 minút 12, 17. apríla 2016:

„Do stavu, keď 600 — 700 000 ľudí tu, na Slovensku, žije na hranici chudoby.“

V politike, 10. apríla 2016:

„(…) naši sociológovia nás upozorňujú na to, že z hľadiska populácie, keď prídu do dôchodku tie silné ročníky, Husákove deti, tak vtedy bude problém zabezpečiť saturáciu sociálneho systému.“

V politike, 10. apríla 2016:

„Máme 10% nezamestnanosť (…)“

O 5 minút 12, 20. marca 2016:

„(…) pravidlo, aby nikto nemohol dostávať dávky bezpracne, Peter Pollák to zaviedol, už to dva roky platí a to je to, že sa jednoducho sociálna dávka musí odpracovať a 8 hodín týždenne ten človek, ktorý poberá sociálnu dávku, musí pracovať.“

Dôležitý výrok Iné, 2. marca 2016:

„Keď sme preberali vládu bola vysoká nezamestnanosť na úrovni 14 percent“

Iné, 26. februára 2016:

„Takýmto spôsobom bolo vytvorených asi 15-tisíc pracovných miest (v programoch ako boli za Radičovej vlády, ako protipovodňové opatrenia, oprava hradov… pracovné miesta, na ktoré sa môžu uplatniť aj nízko kvalifikovaní ľudia, pozn.)“

Iné, 15. februára 2016:

„Chronické protiprávne konania nesmú zostať bez primeranej reakcie štátu. Vláda navrhne opatrenia, na základe ktorých niektoré dávky a iné plnenia od štátu nebudú poskytované osobám dopúšťajúcim sa protiprávnych konaní alebo budú poskytované alternatívnymi formami.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."