Demagog.sk

Přehled výroků

316

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 18. januára 2015:

„Poliaci to dokonca stanovili zo zákona. Povedali jasne, nad 50 rokov hore neprijímame, nemôžu ísť, lebo si ublížia. Toto sa u nás neudialo.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 18. januára 2015:

„V prvom balíčku ministerstvo školstva ide realizovať podporu pre samosprávy s jediným cieľom, zvýšiť celkové kapacity predškolských zariadení, pretože 8-9-tisíc minimálne ročne sa javí byť nedostatok a to nezahŕňam do toho súkromné zariadenia, kde sú cenové relácie úplne iné, ako v tých štandardných, použijem tento výraz.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 11. januára 2015:

„Dnešné problémy Slovenska sú dominantne nezamestnanosť a korupcia“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 11. januára 2015:

„…pokiaľ viem, tak vzniklo 50 000 nových pracovných miest…“

O 5 minút 12, 11. januára 2015:

„Zaviedli sme súbeh dávky v hmotnej núdzi s nízkymi mzdami. Veď tým, že sme urobili obrovskú reformu zdravotných odvodov, pán predseda, pri nízkopríjmových ľuďoch, ktorí zarábajú okolo 400 eur, sme v podstate dali 13. plat tým ľuďom. Dostanú k platu 30-35 eur mesačne, čo im urobí za celý rok možno 350, možno 400 eur.“

V politike, 14. decembra 2014:

„Nezamestnanosť klesá, naopak stúpa nám počet ľudí, ktorí sú zamestnaní.“

V politike, 14. decembra 2014:

„My vieme garantovať len minimálnu mzdu a tá ide stále hore.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„Proste malé percento našej populácie v porovnaní s inými krajinami, Rakúskom, Českom, pracuje.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„priemer Európskej únie je 10 %. To znamená, že u nás v priemere v porovnaní s priemerom Európskej únie je až o 29 % vyššia nezamestnanosť.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„my máme na Slovensku plus mínus 400 000 nezamestnaných“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„Dostávali sme demarše aj od medzinárodných organizácií, z Európskej komisie v podstate každý rok nám kládli na srdce to isté, urobte s tým (vysoko daňovo a odvodovo zaťaženú prácu nízkopríjmových ľudí, pozn.) niečo.“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„Ďalšie opatrenie je radikálne zvýšenie minimálnej mzdy o 8 % z 352 na 380 eur mesačne.“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„napríklad ľudia, ktorí sú nezamestnaní, ale nie sú evidovaní, to znamená, nie sú poistencami štátu. Oni si musia zdravotné poistenie platiť, hej, ktoré je teraz vo výške 56,35.“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„no tak to, čo urobili pre študentov, to znamená, zvýšili tú odpočítateľnú položku do výšky 200 eur, tak to urobme pre všetkých. A ja som to dokonca v piatok navrhol v parlamente.“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„Najnižšia historicky nezamestnanosť na Slovensku bola 8 %“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„máme 2 300 000 pracujúcich ľudí“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„pri ročnom zúčtovaní príjmov môžete mať príjmy aj z činnosti, ktorú robíte na dohodu alebo na živnosť a ak tie kompletné, tie spoločné príjmy nepresiahnu istú hranicu, tak si môžete uplatniť odpočitateľnú položku zo zdravotných odvodov, ale musíte mať, a to je podmienka, musíte mať aj klasickú pracovnoprávnu zmluvu.“

Iné, 7. novembra 2014:

„Poskytujeme všetky služby, ktoré musíme zo zákona poskytovať, to znamená pobytové, ambulantné, terénne. Funguje zariadenie Zobor, 160 klientov, fungujú aj niektorí neverejní poskytovatelia, ako diecézna charita evanjelická, angažuje sa tretí sektor.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Mesto má len jedno zariadenie pre seniorov, ktoré má kapacitu len 64.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Pán Choma za 4 roky nepostavil ani jednu bytovú jednotku“

Iné, 3. novembra 2014:

„Na tomto pozemku ("Lúky", pozn.) sa byty stavať nemôžu.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Choma nepostavil ani jeden nájomný byt.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Hovorca mesta dostal byt za 700 eur, vedúci ekonomického myslím, že 1 200 eur.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Sú to byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ktoré odkúpil hovorca mesta a vedúci ekonomického, pozn.), po určitom čase je presne stanovená odkiaľ pokiaľ táto suma môže ísť. To nie je o tom, že takýto byt môžete predať za 1 000 alebo 5 000 euro, máte presne stanovenú sumu, za ktorú sa môže predať.“

V politike, 19. októbra 2014:

„My sme vianočný príspevok zaviedli ešte počas prvej vlády, bolo predmetom veľkej kritiky. Ale ani opozícia, keď nastúpila do vlády pani Radičová, nemala odvahu ju zrušiť.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."