Demagog.sk

Přehled výroků

334

Dôležitý výrok Iné, 13. apríla 2015:

„Dlhodobo klesajúcu tendenciu má miera nezamestnanosti. Kým na jar 2012 dosahovala 14,1 %, dnes je na úrovni 12,3 %. Podľa najnovšej prognózy NBS má miera nezamestnanosti klesnúť v tomto roku na 12 % a v roku 2016 na 11 %, čím sa Slovensko dostane na približnú úroveň priemeru eurozóny. Za ostatný rok sa znížil počet nezamestnaných v evidencii úradov práce o bezmála 26-tisíc a podľa prognózy NBS má v roku 2015 vzniknúť ďalších 22-tisíc nových pracovných miest.“

Iné, 13. apríla 2015:

„Zamestnanosť má podľa NBS rásť o 1,4 % v tomto roku a o 1,1 % v roku 2016.“

Iné, 13. apríla 2015:

„Okrem podpory dlhodobo nezamestnaných zavedením dočasného súbehu dávky v hmotnej núdzi a príjmu zo zamestnania a pokračovania odvodovej úľavy bola za účelom zachovania ich pracovných návykov zavedená povinnosť odpracovať si časť dávky v hmotnej núdzi verejnoprospešnými prácami.“

Iné, 13. apríla 2015:

„Študentom pracujúcim na dohodu o brigádnickej práci sa znížili odvody formou zvýšenia príjmovej hranice, do ktorej neplatia odvody zo 159 eur pri študentoch nad 18 rokov a 68 eur pri študentoch mladších ako 18 rokov na jednotnú hranicu 200 eur.“

Iné, 13. apríla 2015:

„Na dosiahnutie väčšej zásluhovosti a zvýšenia príjmov dôchodcov s najnižšími penziami bude od 1. júla 2015 zavedený minimálny dôchodok pre ľudí, ktorí odpracovali aspoň 30 rokov Minimálny dôchodok bude garantovať príjem na penzii vo výške minimálne 136 % sumy životného minima (269,50 eur), jeho zavedenie sa pozitívne dotkne viac ako 75-tisíc dôchodcov.“

Iné, 13. apríla 2015:

„Vláda pokračovala v politike sociálneho dialógu okrem iného aj na pôde Rady solidarity a rozvoja SR.“

O 5 minút 12, 22. februára 2015:

„Klesla nám nezamestnanosť v porovnaní s januárom minulého roku skoro 1,5 %.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„…miera plodnosti v našej krajine je jedna z najnižších v Európe, je dokonca nižšia ako v Nemecku, ani nehovoriac o USA a ďalších štátoch.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„Ja som v poslednom čase zaregistroval napríklad aj to, že keď má jedinec-homosexuál orientáciu biologické dieťa, tak ten jeho partner nemôže nič dediť, pretože to dieťa je neopomenuteľný dedič.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„…bohužiaľ, absolútna väčšina si chcú adoptovať deti mladé alebo teda malé, zdravé a nie Rómov.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„To poslanie sa prejavuje v tom, čo sme urobili v priebehu ostatných mesiacov a čo sme napríklad urobili v priebehu ostatného týždňa, pretože to bezprostredne súvisí so situáciou, v ktorej sa slovenské rodiny nachádzajú, preto sme prišli s uceleným riešením na dostupnosť predškolských zariadení, prišli sme s návrhom nižšieho daňového zaťaženia pre mladé rodiny, prišli sme s návrhom v pracovnoprávnej oblasti.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„Nova pred rokom dala balíček pre mladé rodiny do parlamentu, ktorý sa týkal detských skupín, lebo nie sú škôlky, ktorý sa týkal stavebného sporenia, zdravotnej starostlivosti o deti.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„…keď vezmeme akýkoľvek výskum verejnej mienky a pozrieme sa, ktoré problémy trápia slovenské rodiny, kde je prvá samozrejme hneď nezamestnanosť a všetky ostatné sociálne problémy.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„My vidíme, že sa v rámci kampane rozbehli tie argumenty typu, že tu istá skupina ľudí bude kradnúť deti pestounským rodinám roka alebo budú rodiča zatváraní za to, že nesúhlasia s obsahom vzdelávania na školách a tak ďalej. To sú argumenty, ktoré sú vyvrátené opakovane odborníkmi v daných oblastiach. Učiteľmi, psychológmi, sociológmi a tak ďalej…“

V politike, 25. januára 2015:

„Ale podstata je priniesť ju späť a povedať si to, že naozaj je treba podporovať manželstvo, lebo sa v ňom rodí najviac detí a bude to pre nás dobre a pre našu spoločnosť ďalej dobre.“

V politike, 25. januára 2015:

„Adopcie detí pármi rovnakého pohlavia nie sú možné…“

V politike, 25. januára 2015:

„Ale tá otázka v skutočnosti vôbec neexistuje preto, lebo vieme moc dobre, že všetky deti do 6 rokov, okrem možno veľmi ťažkých zdravotných stavov, sú u profi rodičoch, kde žijú v normálnej reálnej rodine. Všetky deti do 6 rokov, je to 1 150 detí v roku 2011 to bolo zo 4 600 detí.“

V politike, 25. januára 2015:

„Že v skutočnosti máme 2 500 párov čakajúcich na dieťa a ročne sa adoptuje od, minulý rok myslím, že 170, okolo 200-250 detí.“

O 5 minút 12, 18. januára 2015:

„Poliaci to dokonca stanovili zo zákona. Povedali jasne, nad 50 rokov hore neprijímame, nemôžu ísť, lebo si ublížia. Toto sa u nás neudialo.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 18. januára 2015:

„V prvom balíčku ministerstvo školstva ide realizovať podporu pre samosprávy s jediným cieľom, zvýšiť celkové kapacity predškolských zariadení, pretože 8-9-tisíc minimálne ročne sa javí byť nedostatok a to nezahŕňam do toho súkromné zariadenia, kde sú cenové relácie úplne iné, ako v tých štandardných, použijem tento výraz.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 11. januára 2015:

„Dnešné problémy Slovenska sú dominantne nezamestnanosť a korupcia“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 11. januára 2015:

„…pokiaľ viem, tak vzniklo 50 000 nových pracovných miest…“

O 5 minút 12, 11. januára 2015:

„Zaviedli sme súbeh dávky v hmotnej núdzi s nízkymi mzdami. Veď tým, že sme urobili obrovskú reformu zdravotných odvodov, pán predseda, pri nízkopríjmových ľuďoch, ktorí zarábajú okolo 400 eur, sme v podstate dali 13. plat tým ľuďom. Dostanú k platu 30-35 eur mesačne, čo im urobí za celý rok možno 350, možno 400 eur.“

V politike, 14. decembra 2014:

„Nezamestnanosť klesá, naopak stúpa nám počet ľudí, ktorí sú zamestnaní.“

V politike, 14. decembra 2014:

„My vieme garantovať len minimálnu mzdu a tá ide stále hore.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."