Demagog.sk

Přehled výroků

411

V politike, 26. novembra 2017:

„…tú novelu zákonníka práce nepredstavilo ho ministerstvo, ako vládny návrh, (…) ale že sa to robí (…) cez koaličných poslancov.“

V politike, 26. novembra 2017:

„To bolo zase vlani. Minister Drucker, ale aj vy pán minister, dali ste (cez návrhy koaličných poslancov, pozn.) zrušenie maximálnych základov do zdravotných odvodov a vy zvýšenie vymeriavacích základov do sociálneho poistenia a žiadna tripartita sa skrátka nekonala.“

V politike, 26. novembra 2017:

„…od 2012 ubudlo evidovaných mladých nezamestnaných viac ako 50%…“

V politike, 26. novembra 2017:

„…máme zákon o znevýhodnených okresoch už vyše roka… sledujem to, že ak podľa tohto zákona donedávna sme mali na Slovensku 12 takýchto znevýhodnených okresov, čiže okresov s vysokou nezamestnanosťou, dnes je tých okresov už 15, čiže pribudli nám ďalšie 3. Napríklad námatkom spomeniem Bardejov alebo Medzilaborce.“

V politike, 26. novembra 2017:

„Keď chce niekto v Bardejove začať podnikať, tak vlastne platí 208 eur mesačne, na budúci rok dokonca 215 eur mesačne na povinných odvodoch a to pre človeka, ktorý tam vie zarobiť 600 alebo 700 eur brutto, je obrovský úder pod pás.“

V politike, 26. novembra 2017:

„…keď zrátame počet pracujúcich, počet evidovanej na úrade práce, tak zistíme, že oproti celkovému množstvu ľudí, ktorí sú schopní pracovať na Slovensku, ešte kdesi sa polmilióna ľudí stratilo. Tí nie sú ani zamestnaní, ani v evidencii na úradoch práce…“

V politike, 26. novembra 2017:

„Evidovaní nezamestnaní mohli predtým pracovať na dohody bez nejakých väčších obmedzení. Jediným obmedzením bola výška zárobku 148 eur mesačne. Tá hranica príjmu sa síce zvýšila na 199 eur mesačne, ale vážnym zásahom bolo to, že evidovaný nezamestnaný môže na dohodu robiť iba 40 kalendárnych dní v roku.“

V politike, 26. novembra 2017:

„Ak evidovaný nezamestnaný, ktorý získa dohodu, nepredloží tú dohodu deň predtým, ak ona ňu začne pracovať, napríklad preto, lebo sa spíše tá dohoda až ráno pri nástupe do zamestnania, ak ju nepredloží deň dopredu na úrade práce, tak je to dôvod, aby ho z úradu práce nemilosrdne na polroka vyradili…“

V politike, 26. novembra 2017:

„Keď si porovnáme, keď už pri tých číslach ako klesla nezamestnanosť vo V4, v Poľsku, v Česku, v Maďarsku, tak tam ten pokles nezamestnanosti je rýchlejší ako na Slovensku.“

V politike, 26. novembra 2017:

„Nám pribudlo za to obdobie 250 tisíc nových pracovných miest.“

V politike, 26. novembra 2017:

„…85 tisíc zamestnancov za 10 mesiacov tohto roku na našom trhu práce pribudlo.“

V politike, 26. novembra 2017:

„…za 10 mesiacov tohto roku na našom trhu práce pribudlo. Hovorím o číslach Sociálnej poisťovne. 55 tisíc viac dohôd.“

V politike, 26. novembra 2017:

„Srbov, Ukrajincov najmä (je medzi zamestnanancami z tretích krajín v SR, pozn.)…“

V politike, 26. novembra 2017:

„Zákon hovorí o istom percent a na základe toho sa zaraďujú tieto okresy medzi tie zvýhodnené a to percento je 1,6 priemeru evidencie nezamestnaných.“

V politike, 26. novembra 2017:

„… okres Rimavská Sobota, je už pod 20% (miera nezamestnanosti, pozn.)“

V politike, 26. novembra 2017:

„my už máme dneska 5 krajov, ktoré sú pod 5 % (miera nezamestnanosti, pozn.). Jeden jediný kraj, zhodou okolností Košický, je 10,1 %“

V politike, 26. novembra 2017:

„V Čechách je v ich sociálnej poisťovni milión živnostníkov, na Slovensku ich máme necelých 200 tisíc. 5-násobný rozdiel a pritom počet obyvateľov je dvojnásobný rozdiel.“

V politike, 26. novembra 2017:

„… sa odbory, ktoré zastupujú zamestnancov vo verejnej správe, dohodli s premiérom na zvýšení miezd o 4,8%“

V politike, 26. novembra 2017:

„… v súkromnej sfére ten príplatok bude od mája za nočnú 1,38 a cez víkend 2,76 za každú hodinu.“

V politike, 26. novembra 2017:

„Pretože práveže verejná služba doteraz bola riešená príplatkami. To, čo zákonník práce neobsahoval. Konkrétne zákonník práce neobsahoval doteraz napríklad otázky, ktoré sa týkajú víkendových dní, ale verejná služba obsahovala a to je 30% hodinovej sadzby funkčného platu. To mali aj doteraz. 25% hodinovej sadzby funkčného platu aj za noc a takisto 100% čo sa týka hodinovej sadzby za sviatok.“

V politike, 26. novembra 2017:

„…k tomu nášmu premiérovi, ktorý bol ako dobrovoľník v súkromnej fabrike, kde sa vyrábajú automobilové diely. Prosím vás pekne, pán premiér dnes v noci dal návod, ako obchádzať zákonník práce, pretože ak niekto raz vykonáva závislú prácu niekde na linke, kde sa vyrábajú nejaké súčiastky, tak musí mať pracovnú zmluvu, výnimočne dohodu. Na dobrovoľnícku zmluvu sa vo výrobe takéhoto typu robiť nedá.“

V politike, 26. novembra 2017:

„Mzdové náklady zamestnávateľov v priemysle predstavujú v priemere 7% z celkových nákladov.“

V politike, 26. novembra 2017:

„… najviac nadčasov z celej Európskej únie, najviac nočných z celej Európskej únie na Slovensku, veď vlastne až 23% všetkých zamestnancov pôsobí a pracuje aj v noci. Priemer Európskej únie, vrátane Bulharska, Rumunska je 11%“

V politike, 26. novembra 2017:

„Pomer medzi mzdou na HDP v Slovenskej republike je 36% a zisk je 51% pre zamestnávateľa. Aký je priemer v západnej Európe, použijem tento výraz? No úplne opačný. Mzdy 49% a zisk 36%.“

Iné, 16. októbra 2017:

„Máme (BSK, pozn.) nedostatok miest v sociálnych zariadeniach.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."