Demagog.sk

Přehled výroků

311

V politike, 14. decembra 2014:

„Nezamestnanosť klesá, naopak stúpa nám počet ľudí, ktorí sú zamestnaní.“

V politike, 14. decembra 2014:

„My vieme garantovať len minimálnu mzdu a tá ide stále hore.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„Proste malé percento našej populácie v porovnaní s inými krajinami, Rakúskom, Českom, pracuje.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„priemer Európskej únie je 10 %. To znamená, že u nás v priemere v porovnaní s priemerom Európskej únie je až o 29 % vyššia nezamestnanosť.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„my máme na Slovensku plus mínus 400 000 nezamestnaných“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„Dostávali sme demarše aj od medzinárodných organizácií, z Európskej komisie v podstate každý rok nám kládli na srdce to isté, urobte s tým (vysoko daňovo a odvodovo zaťaženú prácu nízkopríjmových ľudí, pozn.) niečo.“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„Ďalšie opatrenie je radikálne zvýšenie minimálnej mzdy o 8 % z 352 na 380 eur mesačne.“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„napríklad ľudia, ktorí sú nezamestnaní, ale nie sú evidovaní, to znamená, nie sú poistencami štátu. Oni si musia zdravotné poistenie platiť, hej, ktoré je teraz vo výške 56,35.“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„no tak to, čo urobili pre študentov, to znamená, zvýšili tú odpočítateľnú položku do výšky 200 eur, tak to urobme pre všetkých. A ja som to dokonca v piatok navrhol v parlamente.“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„Najnižšia historicky nezamestnanosť na Slovensku bola 8 %“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„máme 2 300 000 pracujúcich ľudí“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„pri ročnom zúčtovaní príjmov môžete mať príjmy aj z činnosti, ktorú robíte na dohodu alebo na živnosť a ak tie kompletné, tie spoločné príjmy nepresiahnu istú hranicu, tak si môžete uplatniť odpočitateľnú položku zo zdravotných odvodov, ale musíte mať, a to je podmienka, musíte mať aj klasickú pracovnoprávnu zmluvu.“

Iné, 7. novembra 2014:

„Poskytujeme všetky služby, ktoré musíme zo zákona poskytovať, to znamená pobytové, ambulantné, terénne. Funguje zariadenie Zobor, 160 klientov, fungujú aj niektorí neverejní poskytovatelia, ako diecézna charita evanjelická, angažuje sa tretí sektor.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Mesto má len jedno zariadenie pre seniorov, ktoré má kapacitu len 64.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Pán Choma za 4 roky nepostavil ani jednu bytovú jednotku“

Iné, 3. novembra 2014:

„Na tomto pozemku ("Lúky", pozn.) sa byty stavať nemôžu.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Choma nepostavil ani jeden nájomný byt.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Hovorca mesta dostal byt za 700 eur, vedúci ekonomického myslím, že 1 200 eur.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Sú to byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ktoré odkúpil hovorca mesta a vedúci ekonomického, pozn.), po určitom čase je presne stanovená odkiaľ pokiaľ táto suma môže ísť. To nie je o tom, že takýto byt môžete predať za 1 000 alebo 5 000 euro, máte presne stanovenú sumu, za ktorú sa môže predať.“

V politike, 19. októbra 2014:

„My sme vianočný príspevok zaviedli ešte počas prvej vlády, bolo predmetom veľkej kritiky. Ale ani opozícia, keď nastúpila do vlády pani Radičová, nemala odvahu ju zrušiť.“

V politike, 19. októbra 2014:

„Od roku 2006, ako sme prišli, tak sme minimálnu mzdu zvyšovali každý rok.“

V politike, 19. októbra 2014:

„…lebo my sme dnes zaviedli ako viete, nechcem povedať, že povinné práce, ale musia nejako aktivačne pracovať tí, čo poberajú dávku v hmotnej núdzi na obciach“

V politike, 19. októbra 2014:

„Dnes boli dve kategórie študentov. V jednom prípade sa to týkalo myslím, že to bolo rozdelené podľa veku. Tak tá vyššia kategória mohla ísť do sumy 159 eur, kedy nemali nejaké problémy s odvodmi. My sme sa rozhodli, že obidve tieto vekové kategórie dáme do jednej kategórie a bude platiť, že pokiaľ má takúto brigádu a neprevyšuje to 200 eur, tak jeho odvod z tohto všetkého bude predstavovať proste demagog alebo teraz, prepáčte, ak nepoviem presné číslo, ale jeho odvod by mal predstavovať 1,05 percenta.“

O 5 minút 12, 14. septembra 2014:

„…my predsa vianočný príspevok sme zaviedli počas prvej vlády. Už vtedy opozícia kričala, že to je nesystémový krok, ale nemala odvahu opozícia, áno, sama nezrušila.“

Dôležitý výrok V politike, 29. júna 2014:

„Chceme rovnako znížiť cestovné pre ľudí, ktorí chodia do roboty. Dnes ak mám správnu informáciu dúfam, že zase Demagóg ma nebude rozoberať, tá zľava je niekde na úrovni 35 percent.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."