Demagog.sk

Přehled výroků

360

O 5 minút 12, 7. februára 2016:

„…niekoľko desiatok tisíc ľudí na Slovensku nemá ani dokončené základné vzdelanie…“

O 5 minút 12, 7. februára 2016:

„Pravdou je, že najnižšiu nezamestnanosť na Slovensku malo v roku 2008, tesne pred vypuknutím krízy a bola niekde na úrovni pod 9 percentami.“

Iné, 5. februára 2016:

„Chronické protiprávne konania nesmú zostať bez primeranej reakcie štátu. Vláda navrhne opatrenia, na základe ktorých niektoré dávky a iné plnenia od štátu nebudú poskytované osobám dopúšťajúcim sa protiprávnych konaní alebo budú poskytované alternatívnymi formami.“

Iné, 5. februára 2016:

„Preto vláda považuje za nevyhnutné (…) vypracovať nový Národný program podpory a ochrany starších ľudí…“

Iné, 5. februára 2016:

„(Vláda, pozn.) (…) zabezpečí legislatívnu ochranu ľudí s nízkymi príjmami a marginalizovaných skupín pred zadlžovaním najmä nebankovými subjektmi, ktoré poskytujú úvery hraničiace s úžerou.“

Iné, 5. februára 2016:

„Preto sa bude novelizovať zákon o kolektívnom vyjednávaní, aby bola odstránená prekážka pre ukladanie a rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na iných zamestnávateľov.“

V politike, 10. januára 2016:

„Smetiar, ktorý nemusí mať žiadnu školu, nie je tam žiadna kvalifikácia, na Slovensku zarába toľko isto, ako je nástupný plat učiteľa.“

Dôležitý výrok V politike, 10. januára 2016:

„…je na Slovensku dvojciferná nezamestnanosť, áno klesá, ale klesá v celej Únii. A u susedov je už dlho a veľmi výrazne jednociferná. V Česku na úrovni zhruba 5, v Maďarsku na úrovni 6 a v Poľsku na úrovni zhruba 7%. U nás takmer 11.“

O 5 minút 12, 13. decembra 2015:

„Čiže (opatrenia Smeru, pozn.) sú to napríklad zníženie DPH na základné potraviny alebo sú to vlaky zadarmo.“

V politike, 27. septembra 2015:

„Nemecký spolkový vicekancelár povedal, že hádam aj milión utečencov by boli schopní prijať, …“

V politike, 27. septembra 2015:

„To prvé je, že 10, 15, niektoré dokonca aj 20% z tých ľudí, nie sú žiadni inžinieri, ani žiadni lekári, ale sú analfabeti. To je od nemeckej vlády jednoducho číslo, dokonca niektorí hovoria ešte o vyšších číslach.“

Iné, 11. mája 2015:

„Zníženie zdravotných odvodov pre ľudí s nižšími príjmami od roku 2015 znižuje náklady práce a zvyšuje čistú mzdu nízkopríjmových zamestnancov. Opatrenie pozitívne ovplyvní približne 600-tisíc zamestnancov.“

Iné, 11. mája 2015:

„Na podporu dlhodobo nezamestnaných a zvýšenie ich motivácie zamestnať sa bol zavedený dočasný súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy. Súbeh viacerých opatrení zvyšuje mesačný príjem bývalého dlhodobo nezamestnaného človeka o bezmála 100 eur, pri dvojici potenciálne až o 132 eur.“

Iné, 11. mája 2015:

„Dlhodobo klesajúcu tendenciu má miera nezamestnanosti. Kým na jar 2012 dosahovala 14,1 %, dnes je na úrovni 12,3 %. Podľa najnovšej prognózy NBS má miera nezamestnanosti klesnúť v tomto roku na 12 % a v roku 2016 na 11 %, čím sa Slovensko dostane na približnú úroveň priemeru eurozóny. Za ostatný rok sa znížil počet nezamestnaných v evidencii úradov práce o bezmála 26-tisíc a podľa prognózy NBS má v roku 2015 vzniknúť ďalších 22-tisíc nových pracovných miest.“

Iné, 11. mája 2015:

„Zamestnanosť má podľa NBS rásť o 1,4 % v tomto roku a o 1,1 % v roku 2016.“

Iné, 11. mája 2015:

„Zvýšenie minimálnej mzdy prispelo – spolu s rastom ekonomiky a rastom produktivity práce – k celkovému rastu miezd. Priemerná hodinová cena práce (mimo agrosektoru a verejnej správy) vzrástla v SR podľa Eurostatu za rok 2014 o 5,2 %, čo bol tretí najrýchlejší rast ceny práce v rámci eurozóny.“

Iné, 11. mája 2015:

„Posilnené bolo postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch: zmena Zákonníka práce, rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, posilnenie postavenia zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní.“

Iné, 11. mája 2015:

„Okrem podpory dlhodobo nezamestnaných zavedením dočasného súbehu dávky v hmotnej núdzi a príjmu zo zamestnania a pokračovania odvodovej úľavy bola za účelom zachovania ich pracovných návykov zavedená povinnosť odpracovať si časť dávky v hmotnej núdzi verejnoprospešnými prácami.“

Iné, 11. mája 2015:

„Zvýšený bol vianočný príspevok pre dôchodcov – dôchodcovia s najnižšími penziami si vďaka zvýšeniu príspevku prilepšili až o 100 eur.“

Iné, 11. mája 2015:

„Študentom pracujúcim na dohodu o brigádnickej práci sa znížili odvody formou zvýšenia príjmovej hranice, do ktorej neplatia odvody zo 159 eur pri študentoch nad 18 rokov a 68 eur pri študentoch mladších ako 18 rokov na jednotnú hranicu 200 eur.“

Iné, 11. mája 2015:

„Na dosiahnutie väčšej zásluhovosti a zvýšenia príjmov dôchodcov s najnižšími penziami bude od 1. júla 2015 zavedený minimálny dôchodok pre ľudí, ktorí odpracovali aspoň 30 rokov Minimálny dôchodok bude garantovať príjem na penzii vo výške minimálne 136 % sumy životného minima (269,50 eur), jeho zavedenie sa pozitívne dotkne viac ako 75-tisíc dôchodcov.“

Iné, 11. mája 2015:

„Spustené bolo prvé opatrenie projektu “Záruka pre mladých” – tzv. právo na prvé zamestnanie podporuje zamestnávanie mladých ľudí formou preplácania časti mzdových nákladov zamestnávateľovi, ktorý vytvorí takéto pracovné miesto, po dobu 6 mesiacov.“

Iné, 11. mája 2015:

„Systém kvality poskytovania sociálnych služieb bol sprísnený a zvýšila sa miera ochrany klientov zariadení sociálnych služieb.“

Iné, 11. mája 2015:

„Vláda pokračovala v politike sociálneho dialógu okrem iného aj na pôde Rady solidarity a rozvoja SR.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 4. mája 2015:

„Ja si pomôžem ešte jedným číslom alebo číslami, ktoré ste v úvodnej veľmi zaujímavej prezentácii čísiel nepovedali a ktorými sa asi pán minister príliš chváliť nemôže a to je to, že áno, nezamestnanosť poklesla, to potvrdzujem, tie čísla neklamú, ale pokiaľ ide o počet dlhodobo nezamestnaných, to znamená tých, ktorí sú nezamestnaní viac ako rok a sleduje sa v štatistike na úradoch práce ešte aj počet tých, ktorí sú nezamestnaní viac ako 4 roky, tak tie za tie tri roky vlády Roberta Fica jednoducho narástli.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."