Demagog.sk

Přehled výroků

370

V politike, 2. októbra 2016:

„Opatrovateľský príspevok, tí rodičia, ktorí sa rozhodnú opatrovať svoje postihnuté dieťa, iba 12 rokov sa im ráta (…), aj keď budú opatrovať svoje dieťa 30 rokov, sa im ráta do dôchodku.“

Iné, 18. septembra 2016:

„…sa zvyšujú rôzne sociálne príspevky a dávky, chceme teraz výraznejšie zvyšovať dôchodky…“

O 5 minút 12, 17. apríla 2016:

„Do stavu, keď 600 — 700 000 ľudí tu, na Slovensku, žije na hranici chudoby.“

V politike, 10. apríla 2016:

„(…) naši sociológovia nás upozorňujú na to, že z hľadiska populácie, keď prídu do dôchodku tie silné ročníky, Husákove deti, tak vtedy bude problém zabezpečiť saturáciu sociálneho systému.“

V politike, 10. apríla 2016:

„Máme 10% nezamestnanosť (…)“

O 5 minút 12, 20. marca 2016:

„(…) pravidlo, aby nikto nemohol dostávať dávky bezpracne, Peter Pollák to zaviedol, už to dva roky platí a to je to, že sa jednoducho sociálna dávka musí odpracovať a 8 hodín týždenne ten človek, ktorý poberá sociálnu dávku, musí pracovať.“

Dôležitý výrok Iné, 2. marca 2016:

„Keď sme preberali vládu bola vysoká nezamestnanosť na úrovni 14 percent“

Iné, 26. februára 2016:

„Takýmto spôsobom bolo vytvorených asi 15-tisíc pracovných miest (v programoch ako boli za Radičovej vlády, ako protipovodňové opatrenia, oprava hradov… pracovné miesta, na ktoré sa môžu uplatniť aj nízko kvalifikovaní ľudia, pozn.)“

Iné, 15. februára 2016:

„Chronické protiprávne konania nesmú zostať bez primeranej reakcie štátu. Vláda navrhne opatrenia, na základe ktorých niektoré dávky a iné plnenia od štátu nebudú poskytované osobám dopúšťajúcim sa protiprávnych konaní alebo budú poskytované alternatívnymi formami.“

Iné, 15. februára 2016:

„Preto vláda považuje za nevyhnutné (…) vypracovať nový Národný program podpory a ochrany starších ľudí…“

Iné, 15. februára 2016:

„(Vláda, pozn.) (…) zabezpečí legislatívnu ochranu ľudí s nízkymi príjmami a marginalizovaných skupín pred zadlžovaním najmä nebankovými subjektmi, ktoré poskytujú úvery hraničiace s úžerou.“

Iné, 15. februára 2016:

„Preto sa bude novelizovať zákon o kolektívnom vyjednávaní, aby bola odstránená prekážka pre ukladanie a rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na iných zamestnávateľov.“

V politike, 14. februára 2016:

„Nikto nemôže povedať, že sa nám nedarí v nezamestnanosti, pretože zo 14 sme klesli na 10,5 (percent, pozn.)…“

V politike, 14. februára 2016:

„(…) stojím si za tým, čo sme povedali, že v rokoch 2012-2016 tu bolo 130 tisíc pracovných miest.“

O 5 minút 12, 7. februára 2016:

„…niekoľko desiatok tisíc ľudí na Slovensku nemá ani dokončené základné vzdelanie…“

O 5 minút 12, 7. februára 2016:

„Pravdou je, že najnižšiu nezamestnanosť na Slovensku malo v roku 2008, tesne pred vypuknutím krízy a bola niekde na úrovni pod 9 percentami.“

V politike, 10. januára 2016:

„Smetiar, ktorý nemusí mať žiadnu školu, nie je tam žiadna kvalifikácia, na Slovensku zarába toľko isto, ako je nástupný plat učiteľa.“

Dôležitý výrok V politike, 10. januára 2016:

„…je na Slovensku dvojciferná nezamestnanosť, áno klesá, ale klesá v celej Únii. A u susedov je už dlho a veľmi výrazne jednociferná. V Česku na úrovni zhruba 5, v Maďarsku na úrovni 6 a v Poľsku na úrovni zhruba 7%. U nás takmer 11.“

O 5 minút 12, 13. decembra 2015:

„Čiže (opatrenia Smeru, pozn.) sú to napríklad zníženie DPH na základné potraviny alebo sú to vlaky zadarmo.“

V politike, 27. septembra 2015:

„Nemecký spolkový vicekancelár povedal, že hádam aj milión utečencov by boli schopní prijať, …“

V politike, 27. septembra 2015:

„To prvé je, že 10, 15, niektoré dokonca aj 20% z tých ľudí, nie sú žiadni inžinieri, ani žiadni lekári, ale sú analfabeti. To je od nemeckej vlády jednoducho číslo, dokonca niektorí hovoria ešte o vyšších číslach.“

Iné, 11. mája 2015:

„Zníženie zdravotných odvodov pre ľudí s nižšími príjmami od roku 2015 znižuje náklady práce a zvyšuje čistú mzdu nízkopríjmových zamestnancov. Opatrenie pozitívne ovplyvní približne 600-tisíc zamestnancov.“

Iné, 11. mája 2015:

„Na podporu dlhodobo nezamestnaných a zvýšenie ich motivácie zamestnať sa bol zavedený dočasný súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy. Súbeh viacerých opatrení zvyšuje mesačný príjem bývalého dlhodobo nezamestnaného človeka o bezmála 100 eur, pri dvojici potenciálne až o 132 eur.“

Iné, 11. mája 2015:

„Dlhodobo klesajúcu tendenciu má miera nezamestnanosti. Kým na jar 2012 dosahovala 14,1 %, dnes je na úrovni 12,3 %. Podľa najnovšej prognózy NBS má miera nezamestnanosti klesnúť v tomto roku na 12 % a v roku 2016 na 11 %, čím sa Slovensko dostane na približnú úroveň priemeru eurozóny. Za ostatný rok sa znížil počet nezamestnaných v evidencii úradov práce o bezmála 26-tisíc a podľa prognózy NBS má v roku 2015 vzniknúť ďalších 22-tisíc nových pracovných miest.“

Iné, 11. mája 2015:

„Zamestnanosť má podľa NBS rásť o 1,4 % v tomto roku a o 1,1 % v roku 2016.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."