Demagog.sk

Přehled výroků

328

O 5 minút 12, 22. februára 2015:

„Klesla nám nezamestnanosť v porovnaní s januárom minulého roku skoro 1,5 %.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„…miera plodnosti v našej krajine je jedna z najnižších v Európe, je dokonca nižšia ako v Nemecku, ani nehovoriac o USA a ďalších štátoch.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„Ja som v poslednom čase zaregistroval napríklad aj to, že keď má jedinec-homosexuál orientáciu biologické dieťa, tak ten jeho partner nemôže nič dediť, pretože to dieťa je neopomenuteľný dedič.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„…bohužiaľ, absolútna väčšina si chcú adoptovať deti mladé alebo teda malé, zdravé a nie Rómov.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„To poslanie sa prejavuje v tom, čo sme urobili v priebehu ostatných mesiacov a čo sme napríklad urobili v priebehu ostatného týždňa, pretože to bezprostredne súvisí so situáciou, v ktorej sa slovenské rodiny nachádzajú, preto sme prišli s uceleným riešením na dostupnosť predškolských zariadení, prišli sme s návrhom nižšieho daňového zaťaženia pre mladé rodiny, prišli sme s návrhom v pracovnoprávnej oblasti.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„Nova pred rokom dala balíček pre mladé rodiny do parlamentu, ktorý sa týkal detských skupín, lebo nie sú škôlky, ktorý sa týkal stavebného sporenia, zdravotnej starostlivosti o deti.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„…keď vezmeme akýkoľvek výskum verejnej mienky a pozrieme sa, ktoré problémy trápia slovenské rodiny, kde je prvá samozrejme hneď nezamestnanosť a všetky ostatné sociálne problémy.“

O 5 minút 12, 1. februára 2015:

„My vidíme, že sa v rámci kampane rozbehli tie argumenty typu, že tu istá skupina ľudí bude kradnúť deti pestounským rodinám roka alebo budú rodiča zatváraní za to, že nesúhlasia s obsahom vzdelávania na školách a tak ďalej. To sú argumenty, ktoré sú vyvrátené opakovane odborníkmi v daných oblastiach. Učiteľmi, psychológmi, sociológmi a tak ďalej…“

V politike, 25. januára 2015:

„Ale podstata je priniesť ju späť a povedať si to, že naozaj je treba podporovať manželstvo, lebo sa v ňom rodí najviac detí a bude to pre nás dobre a pre našu spoločnosť ďalej dobre.“

V politike, 25. januára 2015:

„Adopcie detí pármi rovnakého pohlavia nie sú možné…“

V politike, 25. januára 2015:

„Ale tá otázka v skutočnosti vôbec neexistuje preto, lebo vieme moc dobre, že všetky deti do 6 rokov, okrem možno veľmi ťažkých zdravotných stavov, sú u profi rodičoch, kde žijú v normálnej reálnej rodine. Všetky deti do 6 rokov, je to 1 150 detí v roku 2011 to bolo zo 4 600 detí.“

V politike, 25. januára 2015:

„Že v skutočnosti máme 2 500 párov čakajúcich na dieťa a ročne sa adoptuje od, minulý rok myslím, že 170, okolo 200-250 detí.“

O 5 minút 12, 18. januára 2015:

„Poliaci to dokonca stanovili zo zákona. Povedali jasne, nad 50 rokov hore neprijímame, nemôžu ísť, lebo si ublížia. Toto sa u nás neudialo.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 18. januára 2015:

„V prvom balíčku ministerstvo školstva ide realizovať podporu pre samosprávy s jediným cieľom, zvýšiť celkové kapacity predškolských zariadení, pretože 8-9-tisíc minimálne ročne sa javí byť nedostatok a to nezahŕňam do toho súkromné zariadenia, kde sú cenové relácie úplne iné, ako v tých štandardných, použijem tento výraz.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 11. januára 2015:

„Dnešné problémy Slovenska sú dominantne nezamestnanosť a korupcia“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 11. januára 2015:

„…pokiaľ viem, tak vzniklo 50 000 nových pracovných miest…“

O 5 minút 12, 11. januára 2015:

„Zaviedli sme súbeh dávky v hmotnej núdzi s nízkymi mzdami. Veď tým, že sme urobili obrovskú reformu zdravotných odvodov, pán predseda, pri nízkopríjmových ľuďoch, ktorí zarábajú okolo 400 eur, sme v podstate dali 13. plat tým ľuďom. Dostanú k platu 30-35 eur mesačne, čo im urobí za celý rok možno 350, možno 400 eur.“

V politike, 14. decembra 2014:

„Nezamestnanosť klesá, naopak stúpa nám počet ľudí, ktorí sú zamestnaní.“

V politike, 14. decembra 2014:

„My vieme garantovať len minimálnu mzdu a tá ide stále hore.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„Proste malé percento našej populácie v porovnaní s inými krajinami, Rakúskom, Českom, pracuje.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„priemer Európskej únie je 10 %. To znamená, že u nás v priemere v porovnaní s priemerom Európskej únie je až o 29 % vyššia nezamestnanosť.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„my máme na Slovensku plus mínus 400 000 nezamestnaných“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„Dostávali sme demarše aj od medzinárodných organizácií, z Európskej komisie v podstate každý rok nám kládli na srdce to isté, urobte s tým (vysoko daňovo a odvodovo zaťaženú prácu nízkopríjmových ľudí, pozn.) niečo.“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„Ďalšie opatrenie je radikálne zvýšenie minimálnej mzdy o 8 % z 352 na 380 eur mesačne.“

O 5 minút 12, 7. decembra 2014:

„napríklad ľudia, ktorí sú nezamestnaní, ale nie sú evidovaní, to znamená, nie sú poistencami štátu. Oni si musia zdravotné poistenie platiť, hej, ktoré je teraz vo výške 56,35.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."