Demagog.sk

Přehled výroků

299

Iné, 7. novembra 2014:

„Poskytujeme všetky služby, ktoré musíme zo zákona poskytovať, to znamená pobytové, ambulantné, terénne. Funguje zariadenie Zobor, 160 klientov, fungujú aj niektorí neverejní poskytovatelia, ako diecézna charita evanjelická, angažuje sa tretí sektor.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Mesto má len jedno zariadenie pre seniorov, ktoré má kapacitu len 64.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Pán Choma za 4 roky nepostavil ani jednu bytovú jednotku“

Iné, 3. novembra 2014:

„Na tomto pozemku ("Lúky", pozn.) sa byty stavať nemôžu.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Choma nepostavil ani jeden nájomný byt.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Hovorca mesta dostal byt za 700 eur, vedúci ekonomického myslím, že 1 200 eur.“

Iné, 3. novembra 2014:

„Sú to byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ktoré odkúpil hovorca mesta a vedúci ekonomického, pozn.), po určitom čase je presne stanovená odkiaľ pokiaľ táto suma môže ísť. To nie je o tom, že takýto byt môžete predať za 1 000 alebo 5 000 euro, máte presne stanovenú sumu, za ktorú sa môže predať.“

V politike, 19. októbra 2014:

„My sme vianočný príspevok zaviedli ešte počas prvej vlády, bolo predmetom veľkej kritiky. Ale ani opozícia, keď nastúpila do vlády pani Radičová, nemala odvahu ju zrušiť.“

V politike, 19. októbra 2014:

„Od roku 2006, ako sme prišli, tak sme minimálnu mzdu zvyšovali každý rok.“

V politike, 19. októbra 2014:

„…lebo my sme dnes zaviedli ako viete, nechcem povedať, že povinné práce, ale musia nejako aktivačne pracovať tí, čo poberajú dávku v hmotnej núdzi na obciach“

V politike, 19. októbra 2014:

„Dnes boli dve kategórie študentov. V jednom prípade sa to týkalo myslím, že to bolo rozdelené podľa veku. Tak tá vyššia kategória mohla ísť do sumy 159 eur, kedy nemali nejaké problémy s odvodmi. My sme sa rozhodli, že obidve tieto vekové kategórie dáme do jednej kategórie a bude platiť, že pokiaľ má takúto brigádu a neprevyšuje to 200 eur, tak jeho odvod z tohto všetkého bude predstavovať proste demagog alebo teraz, prepáčte, ak nepoviem presné číslo, ale jeho odvod by mal predstavovať 1,05 percenta.“

O 5 minút 12, 14. septembra 2014:

„…my predsa vianočný príspevok sme zaviedli počas prvej vlády. Už vtedy opozícia kričala, že to je nesystémový krok, ale nemala odvahu opozícia, áno, sama nezrušila.“

Dôležitý výrok V politike, 29. júna 2014:

„Chceme rovnako znížiť cestovné pre ľudí, ktorí chodia do roboty. Dnes ak mám správnu informáciu dúfam, že zase Demagóg ma nebude rozoberať, tá zľava je niekde na úrovni 35 percent.“

V politike, 29. júna 2014:

„Sme sa rozhodli vyčleniť 10 alebo 11 miliónov eur, ktoré na konci roka vyplatíme v podobe zvýšeného vianočného príspevku, aby sme aspoň čiastočne nahradili to, že nedochádza k zvyšovaniu dôchodkov, lebo nie je naštartovaný kvôli inflácii valorizačný mechanizmus.“

V politike, 29. júna 2014:

„Mali sme nezamestnanosť 14,4 a už je teraz 12,8 percenta.“

Iné, 13. mája 2014:

„Ak hovoríme o 2004 (…) kedy SR malo 400 tisíc nezamestnaných zhruba a v roku 2014, i keď v krízovom scenári, je to rovnaké číslo.“

Téma dňa, 13. mája 2014:

„Aj Nemecko po dlhom dlhom boji vnútornom napriek tomu, že je to silná ekonomika a že možno až tak veľmi tú minimálnu mzdu nepotrebovali, tak pristúpilo k tomuto kroku.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 11. mája 2014:

„OECD, o ktorej prognóze dnes hovoríme, na konci roka očakáva 13,9 (mieru nezamestnanosti, pozn.).“

O 5 minút 12, 11. mája 2014:

„Ústredie práce hodnotilo pri výmene vlády nezamestnanosť na úrovni 13,4 %. Teraz za posledný kvartál končilo na úrovni 13,3 %.“

O 5 minút 12, 11. mája 2014:

„V Nitre bola nedávno výstava, ktorá sa nazýva Expo Job alebo Job Expo. Asi naopak. Na tejto výstave bolo ponúkaných 13 000 pracovných miest. 13 000.“

O 5 minút 12, 11. mája 2014:

„…myslím v roku 2008 počas našej vlády. To bola historicky najnižšia nezamestnanosť, okolo tých 7-8 %.“

O 5 minút 12, 11. mája 2014:

„Vyčlenili sme (EÚ, pozn.) spoločne na to (zamestnanosť mladých, pozn.) 6 miliárd eur a Slovensko z toho v rôznych podobách a formách bude čerpať takmer 200 miliónov eur.“

O 5 minút 12, 11. mája 2014:

„Pozrite, vedľa nás je veľké Poľsko. Veľké Poľsko má tohto roku 3% rast, 3,5% na budúci rok, jednocifernú nezamestnanosť tohto roku.“

O 5 minút 12, 4. mája 2014:

„Ale že sme dokázali realokovať zdroje, vďaka ktorým sme vytvorili podmienky pre zamestnávanie mladých ľudí, že sme odbremenili zamestnávateľov od platenia odvodov, že to zobral na seba štát za európske peniaze, že sme vďaka tomu vytvorili 15 000 nových pracovných miest.“

O 5 minút 12, 27. apríla 2014:

„Len pre vašu informáciu, 1 miliarda eur sa dáva ročne na rodinnú politiku. To sú všetky dávky, ktoré dostávajú rodiny, matky, slobodné matky na podporu života detí.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."