Demagog.sk
Daniel Krajcer

Daniel Krajcer (SKOK!)

43 Pravda 10 Nepravda 5 Zavádzanie 9 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok V politike, 9. marca 2015:

„Áno, ja vnímam, že v podstate nie je žiadna politická strana v slovenskom parlamente v súčasnosti, ktorá by jednoznačne povedala, že odmietam odluku cirkvi od štát. KDH má odluku vo svojom programe od roku 2006.“

Dôležitý výrok V politike, 25. januára 2015:

„Drvivá väčšina moslimov nie sú teroristi, podľa štatistík medzi rokmi 2007 a 2013 len pol percenta útokov v Európe bolo zo strany moslimov.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 20. marca 2013:

„Ministerstvo kultúry pod vedením pána Maďariča deň pred voľbami v roku 2010 podpísalo zmluvu na 170 miliónov eur.“

Dôležitý výrok Na telo, 25. marca 2012:

„Náš program bol opätovne viacerými nezávislými inštitúciami vyhodnotený ako najlepší.“

Dôležitý výrok V politike, 26. februára 2012:

„Ja som tiež všeličo počul,ale pokiaľ vychádzate zo zákona, tak presné znenie zákona je také, že povinnosť oznámiť spáchanie trestného činu máte viete kedy? Keď sa to dozviete hodnoverným spôsobom.“

Iné, 16. októbra 2017:

„Pán Ftáčnik, na vašu kampaň podľa transparentného účtu dáva najviac peniaze človek, ktorý zároveň z Vášho účtu peniaze aj vyberá, pretože Vám robí kampaň cez svoju firmu.“

Iné, 16. októbra 2017:

„Rudolf Kusý (…) sme svedkami najdrahšej kampane v histórii Slovenska čo sa týka župných volieb…“

V politike, 9. marca 2015:

„No ja som túto tému počas obdobia, keď som bol ministrom kultúry, otvoril. Tú expertnú skupinu na ministerstve kultúry som zriadil ešte ja v roku 2011. Ja som začal vtedy celospoločenskú diskusiu, k čomu ma zaväzovalo aj programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej. Oslovil som všetkých 18 registrovaných cirkví a dokonca som išiel ešte ďalej. Predstavil som im možný model fungovania postavený na asignácii“

V politike, 9. marca 2015:

„V základnej zmluve, v samotnej preambule alebo v úvode základnej zmluvy so Svätou stolicou sa uvádza nasledovné. Slovenská republika a Svätá stolica vychádzajúc, Slovenská republika z ústavných noriem. Inými slovami, pri tejto zmluve Slovenská republika vychádza zo svojej ústavy, ktorá je plne rešpektovaná aj touto zmluvou. Čo je v článku 1 našej slovenskej ústavy? Nasledovné: Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu, ani náboženstvo, bodka.“

V politike, 9. marca 2015:

„My si myslíme, že stav financovania cirkvi, ktorý je upravovaný komunistickým zákonom z roku 1949 nie je zdravý pre žiadnu zo zúčastnených strán. Ani pre štát, ani pre občanov, ani pre cirkvi samotné a treba povedať, že odluka cirkvi od štátu je poslednou nesplnenou požiadavkou novembra ´89.“

V politike, 9. marca 2015:

„A druhý argument, ktorý uvádzam v súvislosti s financovaním sa explicitne o celkovom financovaní, ktoré sa týka teda platov duchovných, …, sa hovorí akurát v článku 20 odsek 1 (zmluvy so Svätou stolicou, pozn.), jedna jediná veta, v ktorej sa uvádza nasledovné: zmluvné strany uzavrú osobitnú medzinárodnú zmluvu o finančnom zabezpečení katolíckej cirkvi, bodka. To znamená, že do budúcna je tu nejaký záväzok, kde nie je stanovený ani obsah, ani čas, kedy obe strany takúto zmluvu uzavrú.“

V politike, 9. marca 2015:

„Odluka cirkvi od štátu, z prieskumov verejnej mienky, má väčšinovú podporu obyvateľstva, poďme spolu rokovať s cirkvami, poďme hovoriť s tretím sektorom, ktorý je absolútne kľúčový… …Naposledy vyšiel Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, napríklad. Ale sú aj ďalšie prieskumy.“

V politike, 25. januára 2015:

„Ono pre rodinu nič nezmení, veď rodina aj teraz alebo manželstvo je teraz vzťahom muža a ženy, veď je to v Ústave.“

V politike, 25. januára 2015:

„Adopcie detí pármi rovnakého pohlavia nie sú možné…“

V politike, 25. januára 2015:

„Ale čo som si prečítal, tak tu je problém úplne opačný, že tých detí voľných na adopciu je strašne málo.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."