Demagog.sk
Maroš Šefčovič

Maroš Šefčovič (Nestraníci)

59 Pravda 20 Nepravda 4 Zavádzanie 10 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok Téma dňa, 17. mája 2014:

„A trošku zabúdame aj na to, že európska ekonomika je stále najväčšia na svete. Že dokážeme vyprodukovať ročne 13 tisíc miliard eur európskeho HDP, čo je viac ako Spojené štáty americké. Čo je o dosť viac ako Čína.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 17. mája 2014:

„Sme najväčším exportérom, najväčším importérom…“

Dôležitý výrok Téma dňa, 17. mája 2014:

„…5 z najkonkurencieschopnejších ekonomík máme práve v Európskej únii. Myslím v tom svetovom merítku.“

Dôležitý výrok Iné, 28. apríla 2014:

„Veď sa pozrite dnes, Grécko je v štrukturálnom prebytku, Irsko sa triumfálne vrátilo na finančné trhy, Španielsko Portugalsko sa spamätávajú.“

Dôležitý výrok Iné, 28. apríla 2014:

„Teraz sa banky budú musieť skladať na seba samé, budú musieť niesť náklady na svoju záchranu samé. Nebude to tak ako doteraz, že zisky pre bankárov a náklady na záchranu bánk pre daňových poplatníkov. (…) Prechádzame na úplne nový systém, kde bude oveľa kvalitnejší dohľad, oveľa prísnejšie pravidlá, kde banky prejdú veľmi prísnymi stress testami, kde máme presný postup o tom že najskôr budú náklady na likvidáciu jednotlivých bánk znášať najprv majitelia, proste tí čo vlastnia aktíva, potom do toho nastupuje rezolučný fond, ktorý sa bude formovať v horizonte 8 rokov.“

O 5 minút 12, 26. júna 2016:

„…v priebehu pár hodín (po oficiálnych výsledkoch o britskom referende, pozn.) britské finančné trhy stratili toľko financií, koľko zaplatili za 40 rokov na členských príspevkoch do Európskej únie a ešte omnoho viacej…“

O 5 minút 12, 26. júna 2016:

„…to, čo sme videli v britskej kampani, kopec neprávd, lží a skutočne niekedy až neuveriteľných vyjadrení typu, že zakážeme Britom piť čaj, lebo im chceme zregulovať čajníky, alebo že budeme dokonca nútiť farmárov, aby dávali plienky britským kravám, (…) a naozaj sa Brusel spája skôr s takýmito nezmyslami ako s tými pôvodnými hodnotami…“

O 5 minút 12, 26. júna 2016:

„…bez súhlasu rady členských štátov v podstate nie je možné prijať žiadne opatrenie, my máme právo (Európska komisia, pozn.) legislatívnej iniciatívy, ale tá musí byť schválená väčšinou členských štátov, častokrát jednomyseľne, no a, samozrejme, spolu s Európskym parlamentom. Čiže európske inštitúcie vykonávajú ten mandát, ktorý im členské krajiny dali, vykonávajú ten mandát, ktorý je presne stanovený v zmluvách…“

O 5 minút 12, 26. júna 2016:

„…napriek pôvodným prísľubom Davida Camerona, že po neúspešnom referende tá žiadosť (o začatí rokovania o vystúpení Veľkej Británie z EÚ, pozn.) príde takmer okamžite, sme dostali informáciu, že tento krok sa odkladá na pomerne dlhé časové obdobie…“

V politike, 18. mája 2014:

„Azda najsilnejšiu podporu má euro práve v našej krajine.“

V politike, 18. mája 2014:

„Ekonomika EÚ je väčšia ako USA, EÚ je väčší obchodný blok ako Čína a USA. Jej HDP je 13 tisíc miliárd eur plus mínus.“

V politike, 18. mája 2014:

„Ekonomika začína rásť aj v EÚ aj na Slovensku.“

V politike, 18. mája 2014:

„234,86 eur sú v priemere pre krajiny V4 dotácie poľnohospodárom…“

V politike, 18. mája 2014:

„253 eur má Rakúsko (priame platby na poľnohospodárstvo, pozn.)…“

V politike, 18. mája 2014:

„Z 10 najkonkurencieschopnejších ekonomik na svete, 5 z nich sú v EÚ.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."