Demagog.sk
Dušan Čaplovič

Dušan Čaplovič (SMER-SD)

112 Pravda 27 Nepravda 30 Zavádzanie 62 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„Moderátor: "To bol pozmeňovací návrh pána Beblavého, myslím." Dušan Čaplovič: "Nebol to pozmeňovací návrh pána Beblavého, bol to pozmeňovací návrh vo výbore, ktorý predložil podpredseda výboru …" (hovoria o novele zákona o výchove a vzdelávaní, konkrétne o znížení počtu formulárov a dokladov v rámci pedagogickej dokumentácie, pozn.)“

Dôležitý výrok Téma dňa, 7. mája 2013:

„Robia to napokon konkrétne Fíni, ktorých som nedávno navštívil a pána ministra Gustavsona, ktorý ide dokonca robiť veľkú reformu v súvislosti s tým, že ide malé školy zlučovať do väčších škôl, to predovšetkým sa týkalo vysokého školstva.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 7. mája 2013:

„Vo Fínsku je plat učiteľa je 1,2 priemeru platu.“

Dôležitý výrok Téma dňa, 7. mája 2013:

„Ako tu požaduje pán Ondek, že do roka zvýšiť nástupný plat učiteľa na 900 € a to je nemysliteľné.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 14. apríla 2013:

„Ale však táto vláda dala v tej ťažkej hospodárskej situácii na rok 2013 68 miliónov eur do platov učiteľov a pedagogických a nepedagogických zamestnancov a ďalších 35 miliónov eur v tomto rozpočte má na vykrytie kreditov. To sú peniaze, ktoré idú do školstva na 7 rokov pre učiteľov. To sú takiste platy, takýmto spôsobom si učitelia vylepšujú situáciu.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„… veľmi sú zaťažení ďalšími a ďalšími aktivitami učitelia a nemajú čas a priestor, aby sa venovali konkrétnym deťom, konkrétnym žiakom. A preto z toho dôvodu a o tom sa mlčí, sme prijali v novej novele zákona o výchove a vzdelávaní veľkú zmenu, to odbúranie zbytočnej byrokracie a pristúpili sme k zníženiu počtu formulárov a dokladov, ktoré im v rámci pedagogickej dokumentácie bolo potrebné vypracovávať.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„No ale Poľsko, treba povedať, urobilo v roku 1999 a 2000 obrovskú reformu v oblasti školstva a urobilo, to čo nám odporúčajú dlhé roky experti z OECD … že náš problém, a to sa týkalo aj Čiech … je selekcia tak najlepších, aj najslabších žiakov z našich škôl. V Poľsku prešli na plnoorganizované školstvo od siedmeho roku dieťaťa do šestnásteho roku dieťaťa na prvom a druhom stupni základných škôl.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„Pretože dokonca v Kórey, kde dosahujú najlepšie výsledky, v Južnej Kórey, deti sú menej spokojné so životom v škole ako sú na Slovensku. Čiže toto sú výsledky PISA, ktoré tiež treba zohľadniť a na ne takisto reagovať.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„A čo je dôležité, viete, hovorí sa tu o tej čitateľskej gramotnosti. V čitateľskej gramotnosti sú lepšie dievčatá ako chlapci. To je všeobecne vo svete takáto analýza. V matematickej gramotnosti zase chlapci lepší ako dievčatá.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„… čo sa týka čitateľskej gramotnosti a to nielenže číta celá škola a podobne a rôzne takéto formy, ale navrhli sme viaceré v rámci spolupráci so ZMOS-om, aby obecné knižnice sa zlúčili so školskými a aby boli v školách, aby aj tí rodičia chodili do tých knižníc. A vidím to konkrétne napríklad na základnej škole Župkov, vidím to teraz konkrétne v Petržalke, kde dali pobočku miestnej knižnice priamo do školy, tam chodia rodičia, vidím to teraz v Eurovey, kde si požičiavajú knihy a chodia tam deti, rodičia, čítajú.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„Naviac je to aj v Spojených štátoch amerických, vieme, poznáme tú reč pána prezidenta Obamu, ktorý požadoval v svoje prezidentskej reči 100 000 nových pedagogických miest pre učiteľov matematiky.“

O 5 minút 12, 8. decembra 2013:

„V podstate vo Fínsku nastala (spoločenská zhoda, pozn.) len tým, že sa pripravil jeden veľmi dôležitý dokument, to bolo v roku 1998/99, to je Fínsko, spoločnosť založená na poznaní a na vedomostiach, kde sa dohodli všetky politické strany a pod vedením pána vtedajšieho prezidenta podpísali tento dokument a v tomto duchu.“

Téma dňa, 7. mája 2013:

„Časť tých platov (navýšených platov učiteľov, pozn.) zobrala vláda Ivety Radičovej na úkor rekondičných pobytov.“

Téma dňa, 7. mája 2013:

„A v rámci tej dlhovej brzdy je tu nejaký ústavný zákon a my ešte nad rámec Európskej únie, v zmysle tej dlhovej brzdy musíme v rokoch 2014 až 2015 ušetriť 800 000 000 €.“

Téma dňa, 7. mája 2013:

„Jeden pohľad je mimovládnej nadnárodnej organizácie, ktorá hodnotila v roku 2011 naše školstvo, dala nás do polohy dobrý. Do tej trojky. V rámci toho koľko prostriedkov ide na žiaka alebo na učiteľa, v našom školstve, tak sme sa dostali druhí za Chorvátsko.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."