Demagog.sk
Branislav Ondruš

Branislav Ondruš (SMER-SD)

57 Pravda 7 Nepravda 8 Zavádzanie 6 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

V politike, 9. apríla 2011:

„My sme vlastne o zmenách pokiaľ ide o odvody už začali hovoriť a vláda začala konať a vládna koalícia v parlamente už na konci minulého roka. Pretože už minulý rok boli prijaté rôzne zmeny v zákonoch, ktoré nejakým spôsobom menili alebo zvyšovali zaťaženie odvodmi a to aj sociálnymi odvodmi, pretože napríklad zaťažili odvodmi ľudí aj a niektoré ich príjmy, ktoré do teraz odvodmi zaťažené neboli.“

Dôležitý výrok V politike, 9. apríla 2011:

„No a preto pokiaľ dnes vypočítavame, čo tento krok tejto zmeny odvodovej prinesie ako v plusovej rovine ľuďom, tak netreba zabúdať, že napríklad od začiatku roka bežní zamestnanci, opäť hovorme o tých ľuďoch, ktorí zarábajú povedzme 500 eur, alebo zarábajú tú priemernú mzdu, niekde 750 alebo cez 750 eur, tak tí ľudia tým, že sa opäť znížila tá odpočítateľná položka od januára, tak vlastne prišli o vyše sedem eur mesačne.“

Dôležitý výrok V politike, 9. apríla 2011:

„Samozrejme, veď tu bol projekt Unitas, ktorý sme dotiahli takmer do záveru a vlastne v tom pláne bol presne tento rok, teraz mal byť ten projekt spúšťaný.“

V politike, 9. apríla 2011:

„Po prvé, môže niekoho zamestnať takzvane na živnosť. Aké tam má náklady nepriame so zamestnancom? No žiadne? Nemusí mu platiť ani obedy, ani dovolenku, nemusí myslieť na žiadne odstupné, skrátka nič. A takýto zamestnanec na živnosť nemá absolútne žiadnu ochranu, ani tú najmenšiu. Nič.“

V politike, 9. apríla 2011:

„Ďalej dohody. Pri dohodách je to síce podľa zákonníka práce, ale tam napríklad je výpovedná lehota 15 dní, bez akéhokoľvek ďalšieho nároku.“

V politike, 9. apríla 2011:

„Ďalej zákonník práce umožňuje pracovať na dobu určitú. Zamestnanec odpracuje povedzme dohodnutých deväť mesiacov alebo 12 mesiacov a odchádza bez akýchkoľvek nárokov, to znamená zase z pohľadu ukončenia takéhoto pracovného pomeru nulová záťaž pre zamestnávateľa.“

V politike, 9. apríla 2011:

„No, viete, čo je zaujímavé na tej otázke, o ktorej ste teraz hovorili? Že pýtali sa ľudí na názor (v prieskume agentúry Focus ohľadom zásluhovosti v návrhu novely zákonníka práce, pozn.), či súhlasia s tým, aby nejakí ľudia mal väčšie výhody a ľudia na to, tí respondenti v tom prieskume na to odpovedali samozrejme súhlasíme.“

V politike, 9. apríla 2011:

„Ale ja si dovolím len zacitovať prezidenta holandskej obchodnej komory na Slovensku, ktorý na margo práve zákonníka práce povedal: "Každá legislatívna zmena ovplyvňujúca podnikanie vytvára ďalšie náklady na zavádzanie týchto pravidiel do praxe. Sme zasypaní množstvom návrhov rôznych legislatívnych zmien, ktoré prezentujú médiá a dávajú investorom pocit neistoty."“

Dôležitý výrok V politike, 9. apríla 2011:

„Zvyšujú sa ceny energií…“

Dôležitý výrok V politike, 9. apríla 2011:

„…znižuje sa hospodársky rast…“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."