Demagog.sk
Branislav Ondruš

Branislav Ondruš (SMER-SD)

57 Pravda 7 Nepravda 8 Zavádzanie 6 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Znížila sa o 1 % daň z príjmu právnických osôb.“

O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„…takisto tu máme Európsku sociálnu chartu, medzinárodný záväzok Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že minimálna mzda by mala predstavovať 60% priemernej mzdy a my sme dnes kdesi na úrovni 51%.“

O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„…zvyšujeme tie tarifné mzdy aj v tých tabuľkách každoročne (…).“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„…veď sme sa len teraz dohodli s odborármi, ktorí zastupujú pracovníkov vo verejnej a štátnej službe na 4% raste miezd (…).“

Dôležitý výrok V politike, 9. apríla 2011:

„…znižuje sa hospodársky rast…“

O 5 minút 12, 13. marca 2011:

„Jedným z nich by mohol byť napríklad vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po tom, čo bola prijatá podobná alebo podobne zameraná novela Zákonníka práce, keď bol ministrom práce pán Kaník. Celé mesiace, celý vyše roka tam vývoj nezamestnanosti potom, po tejto novele bol negatívny, vlastne nezamestnanosť stúpala.“

O 5 minút 12, 13. marca 2011:

„Pozrite sa, ja som priniesol môžem ukázať takúto mapku, na ktorej vidieť vývoj nezamestnanosti v jednotlivých krajinách Európskej únie po spustení krízy až teda do februára minulého roka a tie tmavé krajiny, pozrite sa, napríklad Írsko alebo tu sú Pobaltské krajiny. Tie tmavé krajiny to sú tie, kde bol najväčší nárast nezamestnanosti.“

O 5 minút 12, 13. marca 2011:

„Írsko je krajina s najliberálnejším pracovným právom v Európskej únii.“

Dôležitý výrok V politike, 27. februára 2011:

„Po prvé, veľkú časť toho (plánu ušetriť 1,7 miliardy eur, pozn.) ste vyriešili tým, že ste zdvihli dane. Nešetríte prevádzku štátu alebo administratívne náklady štátu, po druhé, veľkú časť toho ste ušetrili tým, že ste jednoducho siahli ľuďom na platy.“

V politike, 27. februára 2011:

„Zjednocovanie výberu daní a odvodov, čiže systém, ktorý má viesť k tomu, aby sa znížila administratívna náročnosť aj na strane štátu, ale predovšetkým na stane tých ktorí tie dane a odvody platia, tento systém robila a pokračovala v ňom aj naša vláda a boli by sme ho dokončili presne tak ako bol časovo naplánovaný práve v tomto období.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."