Demagog.sk
Branislav Ondruš

Branislav Ondruš (SMER-SD)

57 Pravda 7 Nepravda 8 Zavádzanie 6 Neoveriteľné

Osobná stránka politika
Zobraziť životopis politika

Výroky

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Je tu návrh odborov 492 eur. Vôbec nemusíte zamestnávatelia odovzdať rozhodnutie do rúk vláde o minimálnej mzde. Zákon hovorí jasne, ak sa do 15.júla dohodnú zamestnávatelia a odborári, vláda nemá priestor aby vstúpila do určenia výšky minimálnej mzdy.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Žiadne veľké protesty tu nie sú, (…) ak tu boli za posledný polrok, veľké protesty odborárov, čiže zamestnancov v mzdovej oblasti, tak to boli namierené proti zamestnávateľom, nie proti vláde.“

Dôležitý výrok O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„…veď sme sa len teraz dohodli s odborármi, ktorí zastupujú pracovníkov vo verejnej a štátnej službe na 4% raste miezd (…).“

Dôležitý výrok V politike, 12. novembra 2012:

„Tento projekt (riešenie nezamestnanosti mladých, pozn.), ktorý my sme dotiahli do úspešného konca, vznikol ešte za vlády Ivety Radičovej.“

Dôležitý výrok V politike, 12. novembra 2012:

„Tento nápad, urobiť takýto projekt (riešenia nezamestnanosti mladých, pozn.) bola odpoveďou na iniciatívu predsedu Európskej komisie pána Barrosa, ktorý vyzval 8 členských krajín EÚ, ktoré majú najvyššiu mieru mladých nezamestnaných, aby využili eurofondy. Obdobné projekty prebehnú v krajinách vo všetkých vyzvaných krajinách.“

O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Štát a samosprávy dokopy zamestnávajú okolo 400 tisíc ludí. Niečo cez 400 tisíc.“

O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Rozšírili sme možnosť príspevkov na mobilitu.“

O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Znížila sa o 1 % daň z príjmu právnických osôb.“

O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„Zákon presne hovorí o koľko musí (minimálne, pozn.) rásť minimálna mzda, ak sa nedohodnú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia odborov.“

O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„…takisto tu máme Európsku sociálnu chartu, medzinárodný záväzok Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že minimálna mzda by mala predstavovať 60% priemernej mzdy a my sme dnes kdesi na úrovni 51%.“

O 5 minút 12, 7. mája 2017:

„…zvyšujeme tie tarifné mzdy aj v tých tabuľkách každoročne (…).“

V politike, 12. novembra 2012:

„Minimálnymi kritériami (projektu zamestnávania mladých, pozn.) je napríklad výška mzdy, to bude teda minimálna mzda plus k tomu prislúchajúce odvody na sociálne zdravotné poistenie, potom musí to byť teda aspoň jedno pracovné miesto, potom musí to byť mladý človek, musí byť aspoň 3 mesiace vedený v evidencii, samozrejme že sa tam bude musieť vydokladovať (zamestnávateľ, pozn.), že nemá žiadne dlhy vôči vôči Sociálnej poisťovni.“

V politike, 12. novembra 2012:

„V čase, kedy nadobudol účinnosť nový zákonník práce (Mihálov zákonník práce, pozn.), začala klesať zamestnanosť a začali zanikať pracovné miesta už na konci minulého roka.“

V politike, 12. novembra 2012:

„Urobili sme zmenu v zákonníku práce, preto sme umožnili, aby sa konto pracovného času alebo teda ľudovo nazývané flexikonto dalo vytvárať, dalo vyrovnávať až dva a pol roka.“

V politike, 9. apríla 2011:

„Keď si zoberiete za posledné dva mesiace sa v týchto návrhoch, čo sa týka zmien v odvodoch zmenilo takmer všetko. Jediné, čo zostalo zatiaľ nedotknuté, je to, čo povedal pán minister a označil to za svoju prioritu, a to super hrubá mzda. K tomu dúfam, že sa ešte vrátime.“

Michal Havran ml.

Michal Havran ml.

Slovenský syndikát novinárov

„Demagog.sk ukazuje, že politické lži sú pre politikov častokrát jediným spôsobom, ako hovoriť s voličmi. Demagóg ukázal, že politici nás považujú za príliš slabých nato, aby sme počúvali pravdu. Demagóg a jeho čitatelia dokazujú opak. Nechceme milosrdnú lož, chceme poznať pravdu."

Marián Leško

Marián Leško

autor komentárov pre týždenník Trend

„Projekt Demagog.sk som si všimol už v čase, keď ešte nebol ani projektom. Ako každý, aj ja mám rád, keď časť mojej práce za mňa vykoná niekto iný. A páči sa mi, že ju vykoná tak, ako by som ju chcel robiť aj ja sám. Keby ste neboli, chýbali by ste mi."

Gabriel Šipoš

Gabriel Šipoš

Transparency International Slovensko

„Ak chceme, aby v televíznych politických diskusiách nevyhrával najkrajšie oblečený ci najplynulejší rečník, ale najpravdovravejší, treba verejnosti aj novinárom pomôcť s faktickou kontrolou výrokov. Nik to u nás nerobí dôslednejšie ako Demagog.sk."